loading

Asistentët e dëgjimit në set: zëri i produksioneve tuaja të parapëlqyera

Nga vetë emri, besojmë është e kuptueshme që asistentët e zërit, janë ata që ndihmojnë që zëri të dëgjohet sa më mirë të jetë  e mundur. Pa u zgjatur shumë, le të shohim konkretisht me çfarë meret një asistent zëri dhe çfarë cilësish duhet të kete.

Ç’bëjnë asistentët e zërit?

Asistentët e zërit meren përgjithësisht me asistimin e regjistruesve të zërit në prodhime filmike dhe televizive. Ata duhet të sigurohen që çdo gjë shkon mirë dhe në mënyrë të sigurt. Ndonëse detyrat e tyre janë të ndryshme, gjëja më e zakonshme që bën një asistent zëri, është ngarkimi dhe shkarkimi i pajimeve për regjistrimin e zërit në setet e filmimit/regjistrimit apo aty ku punohet.  Vendosin mikrofonat, dhe shtrijnë kabllot në vende të sigurta dhe strategjike.Asistentët e dëgjimit në set

Detyrat e tyre mund të varen edhe nga vjetërsia e punës. Asistentët e rinj mund të ndërrojnë bateritë, të sigurojnë kabllot, ose të bëjnë kafe dhe çaj, kurse asistentëve me më shumë përvojë mund tu kërkohet të monitorojnë edhe procesin e regjistrimit të zërit.

Nëse ka probleme me zhurmat e padëshiruara, asistentët e zërit duhet të zgjidhin shpejt dhe në mënyrë efektive problemin, në mënyrë që procesi i regjistrimit të mos shqetësohet. Në përfundim të procesit ata duhet të inventarizojnë të gjithë pajimet dhe të sigurohen se asgjë nuk mungon.

Cilësi dhe kritere:

  1. Njohuri shum të mira teknike
  2. Vëmendje ndaj detajeve
  3. Shkathësi
  4. Aftësi të mira perceptimi
  5. Siguria dhe shëndeti
  6. Komunikimi

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching