loading

Helping people to
develop skills
for a changing world

Kurrikulë e Personalizuar

Kurrikula jonë është krijuar për të zhvilluar aftësitë udhëheqëse të nevojshme për të pasur sukses në një botë që ndryshon shpejt

Teknologji e Avancuar

Përjetoni të ardhmen e mësimit me integrimin tonë të teknologjisë së avancuar.

Praktika të Orientuara nga Industria

Krijoni lidhje të vlefshme dhe fitoni njohuri praktike përmes praktikave tona.

Kategoritë e kurseve

Nëse po kërkoni një kurs ose trajnim specifik, shfletoni katalogun më poshtë.

Trajnerët tanë

Trajnerët tanë me përvojë, janë të diplomuar/certifikuar dhe profesionistë të suksesshëm në fushat respektive.

Eventet dhe e Ardhmja

Mësoni rreth eventeve të ardhshme dhe më tepër.

Rreth nesh

Elite Travel ofron trajnime specifike, të cilat përshtaten posaçërisht me nevojat e sektorëve të turizmit dhe mikpritjes, të cilat karakterizohen nga një kombinim i formimit teorik dhe praktik, bazuar në parimet e studimit dual.

Misioni

Përkushtuar në kultivimin e liderëve që nxisin ndryshime pozitive në një botë të globalizuar.

Vizioni

Vizion i ynë është të bëhemi një institucion  i njohur për kultivimin e liderëve vizionarë të pajisur me njohuritë, aftësitë dhe vlerat etike për të adresuar sfidat komplekse të botës sonë të ndërlidhur.

Regjistrohuni në newsletter 

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching