loading

Zhvillimi
i Kapaciteteve

ZHVILLIMI I KAPACITETEVE

ZHVILLIMI I KAPACITETEVE

Ideja jonë është të ofrojmë udhëzime në profesionet bazë për të inkurajuar të rinjtë të qëndrojnë në Shqipëri dhe t’i përfshijnë dhe integrojnë ata në sektorin e biznesit. Ne duam të ndalojmë të rinjtë tanë që largohen nga Shqipëria për të gjetur punë diku tjetër. Ne duam të përfshijmë dhe integrojmë gratë dhe pakicat etnike në tregun e punës në turizëm. Qëllimi ynë është që shkollat publike të Elbasanit ta bëjnë këtë në vitet e ardhshme, në mënyrë që të gjithë shqiptarët të mund të marrin një arsim bazë, pavarësisht nga gjendja e tyre financiare ose gjinia.

Elbasani është krenar për përpjekjet e tij në pilotimin e TOT (Trajner i Trajnerëve), duke frymëzuar institucionet dhe autoritetet publike vendore që të ndjekin sistemin VET Dual, dhe duke e zbatuar atë sistem në shkollat e mesme profesionale, qendrat e trajnimit profesional dhe me fakultetet profesionale në Universitetin e Elbasanit.

ELITE ACADEMY

Elite Academy është brendi CSR (Përgjegjësia Sociale e Korporatës) e Elite Travel Group. Meqenëse jemi anëtarë të Travelife, ne mbështesim nismat që kanë ndikim socio-ekonomik, të tilla si arsimi dhe trajnimi. Akademia është e hapur dhe e përballueshme për të gjithë; është një organizatë jofitimprurëse.

Elite Travel Group po financon drejtpërdrejt Akademinë dhe donatorët e jashtëm nuk lejohen të dhurojnë fonde monetare. Në vend të kësaj, ata mund të mbështesin Akademinë në natyrë duke kontribuar në aftësitë dhe njohuritë e tyre si trajnerë dhe trajnerë, duke ofruar punëtori, duke organizuar programe bursash dhe duke mbështetur zhvillimin e kurrikulave inovative për TOT (Trajner i Trajnerëve) dhe për studentët.

Regjistrohuni në newsletter 

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching