loading

2020
KONFERENCE ONLINE

Konferenca e parë e të rinjve për të ardhmen – Spoonbillnest, Konferenca e përvitshme e të rinjve, rikthehet në Ditën e Rinisë

Elbasan, 06/10/2020 – SpoonbillNest Innovation Centre, së bashku me partnerin e saj, Elite Travel Group, shpall 2 -vjetorin “Konferenca Rinore për të Ardhmen” në Elbasan, 7 – 8 Dhjetor, 2020. Konferenca e këtij viti do të jetë një ngjarje hibride, me shumicën e pjesëmarrësve dhe shumë folës ndërkombëtarë, duke u bashkuar praktikisht përmes platformave të internetit dhe një aplikacioni celular. Temat e këtij viti përfshijnë: “Digjitalizimi: Programimi/Kodimi, Marketingu Digjital dhe Teknologjia e Informacionit”, “Menaxhimi i Projektit dhe Njerëzve: Komunikimi, Kreativiteti dhe Aftësitë e Buta”, “Qëndrueshmëria: Ruajtja e asaj që kemi me Energjinë e Gjelbër dhe Turizmin e Qëndrueshëm”, “Arsimi dhe Trajnimi Profesional AFP” dhe “Sipërmarrja”. Vendimi për të lëvizur ngjarjen kryesisht online nuk ishte vetëm një përgjigje ndaj krizës aktuale globale të shëndetit publik, por gjithashtu një mundësi për të demonstruar përfitimet dhe mundësitë e rritjes që ofron dixhitalizimi, si dhe të paraqesë një ngjarje më të qëndrueshme për komunitetin.Për më tepër informacion, klikoni në këtë link.

2019
KONFERENCA E PARË
Konferenca e parë e të rinjve për të ardhmen

Spoonbill Nest 2019, konferenca e parë rinore e Shqipërisë për të ardhmen, u mbajt në 8 dhe 9 Dhjetor në Elbasan. Gjatë këtyre dy ditëve rreth 228 pjesëmarrës dëgjuan fjalimet frymëzuese nga folësit kryesorë ndërkombëtarë, si dhe bënë diskutime në panel me autoritetet lokale.
Temat kryesore të folësve ishin: sipërmarrja, kodimi, qëndrueshmëria, marketingu digjital, mësimi gjatë gjithë jetës, frymëzimi krijues, bota e re e punës. Sipas reagimeve nga pjesëmarrësit, ata u përshkruan si të mahnitshëm, frymëzues dhe më e rëndësishmja u paraqitën të rinjve me një perspektivë të re. Shumë nga të rinjtë shënuan se kjo lloj ngjarjeje ishte shumë e nevojshme për ta.

Kjo është ngjarja e parë e organizuar ndonjëherë në Shqipëri, ku autoritetet u ftuan të angazhoheshin për të ardhmen e të rinjve, gjatë vitit 2020, dhe një komitet i të rinjve do të ndjekë dhe vlerësojë premtimet e bëra në ceremoninë e hapjes së SpoonbillNest 2020.


Për më tepër informacion, klikoni në këtë link.

Regjistrohuni në newsletter 

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching