loading

Bazat e AutoCAD

AutoCAD-i është një softuer dizajni kompjuterik me përdorim të gjerë në inxhinieri, arkitekturë dhe industrinë e ndërtimit për të krijuar dizajne 2D dhe 3D. në këtë artikull do të shpjegojmë disa informacione bazë rreth AutoCAD-it, disa funksione dhe përdorime.Bazat e AutoCAD
AutoCAD-i është një produkt i Autodesk, Inc., një kompani softuerësh që specializohet në krijimin e veglave për softuerë për industri të ndryshme. AutoCAD-i u hodh në treg për herë të parë në 1982 dhe që atëherë, është bërë standardi për softuerët e dizajneve kopjuterike (CAD).

Veçoritë e AutoCAD-it

AutoCAD ka një larmi veçorishë që e bëjnë një vegël të fuqishme dizajni dhe hartimi. Këtu përfshihen:

Hartim 2D: AutoCAD-i ju lejon të krijoni vizatime 2D me një shumëllojshmëri vijash, rrathësh, harqesh dhe poligonësh. Keni gjithashtu mundësi për të vënë tekst, dimensione dhe vizime.

Modelim 3D: AutoCadi-i ju lejon gjithashtu të krijoni modele 3D për dizajnet tuaja. Mund të krijoni modele 3D duke përdorur lloje të ndryshme veglash, si dalje, rrotullime, papafingo dhe fshirje.

Annotation: AutoCAD-i ka një larmi veglash për shënime, në mënyrë që të shtoni tekst, dimension apo simbole dizajnit tuaj. Mund të krijoni gjithashtu shënime të personalizuara duke përdorur blloqet dhe atributet.

Bashkëpunimi: AutoCAD-i ka veçori për të bashkëpunuar, përfshirë ndarjen e materialeve dhe veglat për bashkëpunim. Mund të kaloni gjithashtu materialet në formate të ndryshme: DWG, DXF dhe PDF.

Personalizimi: AutoCAD-i ju mundëson të personalizoni ndërfaqen, veglat dhe komandat për t’ju përshtatur nevojave tuaja. Mund të krijoni menu, paleta veglash etj.

 

Përdorime të AutoCAD-it

AutoCAD-i përdoret në shumë industri. Disa prej përdorimeve më të shpeshta janë:

  1. Arkitekturë: përdoret gjerësisht në arkitekturë për të krijuar plane katesh, ngritjesh dhe sektorësh ndërtimi.
  2. Inxhinieri: përdoret në inxhinieri për të krijuar vizatime të detajuara të bashkëpërbërësve mekanikë dhe elektrikë.
  3. Ndërtim: përdoret për të krijuar plane për ndërtesa dhe struktura.
  4. Prodhim: përdoret për të ndërtuar modele të detjuara 3D të produkteve.
  5. Dizajn i brendshëm: përdoret për të krijuar plane për orenditë etj.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching