loading

Pyetjet më të shpeshta për kamerierët dhe të ekplorojmë pak mbi punën e tyre.

 

 

Çfarë bën një kamerier/e?

Kamerierët ofrojnë ekperienca të shkëlqyera të ngrëni, npërmjet përkujdesit dhe shërbimit të shkëlqyer ndaj klientit. Në fakt, ata bëjnë shumë gjëra të tjera: ofrojnë informacione mbi menunë, servirin, marrin pagesat etj.

Cilat janë detyrat dhe/ose përgjegjësitë e një kamerieri?

Është më e lehtë t’i listojmë disa prej këtyre përgjegjësive, kështu që shkojmë:

 1. Përshëndetja (pritja) dhe shoqërimi i klientëve në tavolinat e tyre
 2. Paraqitja dhe sigurimi i informacionit rreth menusë (kur kërkohet)
 3. Përgatitja e tavolinave
 4. Marrja e porosive të sakta
 5. Dorëzimi i faturave dhe mbledhja e pagesave
Vini re se ka shumë shërbime të tjera që bën një kamarier/kameriere.

Çfarë kërkesash duhet të plotësojë një kamerier/e?

 1. Përvojë tjetër si kamarier/kameriere (varet sipas kërkesës së punëdhënësit)
 2. Vëmendje dhe durim
 3. Eksperiencë praktike me sisteme pune (arka, sistem informacioni për porositë, etj.)
 4. Aftësi efektive të komunikimit
 5. Dëgjim aktiv
 6. Aftësi prezantuese
 7. Diplomë e shkollës së mesme
 8. PLUS: Trajnime

Si të kuptoni se një kamarier/kamerier është i mirë?

Kamerierët/kamerieret e mira kanë personalitete miqësore dhe shfaqin gatishmëri për të shërbyer dhe për të qenë të dobishëm për klientët. Shkathtësitë ndërpersonale dhe të shumë detyrave i ndihmojnë ata shumë.

Me kë punon një kamarier/kameriere?

Kamarieret/kamerieret zakonisht punojnë me kolegët dhe mund të raportojnë te një mbikëqyrës, në varësi të prizës së punës.

 

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching