loading

Shoferi i transfertës: ju çon në destinacion në kohë, të sigurtë dhe rehat.

Ndonëse shumë prej e shohin transportin nga një pikë në një tjetër si një shërbim dhe shpeshherë edhe si luks, duhet të mos harrojmë se ky është një profesion i mirëfilltë. Në këtë blog do të shqyrtojmë se ç’bën një shofer transferte, çfarë kualifikimesh ka dhe pse parapëlqehet kaq shumë.

Cili është roli i shoferit të transfertës dhe ç’bën ai?

Shoferi i transfertës është një individ i kualifikuar dhe i punësuar nga një agjenci udhëtimi, detyra e vetme e të cilit është të çojë në kohë, në mënyrë të sigurt dhe profesionale një turist, ose një grup turistësh nga një destinacion në në tjetër. Kujdes, nuk duhet ta ngatërroni një shofer transferte me një through guide, i cili është një person që përpos guidës, luan edhe rolin  e shoferit.

Kritere dhe kualifikime:

▪️ Standarti i komunikimit dhe shërbimit ndaj klientit.

▪️ Etika në sjellje, uniforma, higjena dhe pastërtia personale dhe e automjetit.

▪️ Aplikacionet, orientimi, ndjekja me saktësi e rrugëve, parking hartave dhe udhëzimeve.

▪️ Aftësia e komunikimit me koleget, dokumentacioni, raportet dhe aplikacionet për menaxhimin e shërbimit.

▪️ Aplikacionet, orientimi, ndjekja me saktësi e rrugëve, parking hartave dhe udhëzimeve.

▪️ Rregulloret dhe standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë.

Pse parapëlqehet:

Pikë së pari, shoferët e transfertës janë idelaë për grupe me familjarë, apo shumë njerëz. Askush nuk ka dëshirë të presë në trafik, apo të harxhojë kohë të vlefshme duke u përpjekur të prenotojë një shërbim taxi.

Nga ana tjetër, një shofer transferte vjen me një plan të mirëorganizuar, duke i bërë thuajse të pamundura vonesat e mundshme, ideal edhe për udhëtimet me qëllime biznesi.

Një tjetër anë e mirë është fakti se ky është një lloj shërbimi i dedikuar tërësisht klientit, me mundësi përshtatjeje sipas nevojave dhe kërkesave të klientëve. Qetësia, rehatia dhe siguria janë të garantuara.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching