loading

Upskilling dhe Reskilling

Asgjë nuk është e sigurt! Tregu i punës dhe modelet ekonomike zhvillohen me një ritëm aq të shpejtë, sa munndësia për të dështuar është shumë e madhe. Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, ka krijuar pikëpyetje të mëdha për të ardhmen e shumë profesioneve.

Gjendur në një situatë të tillë, bizneset dhe kompanitë kanë kuptuar se për të pasur qëndrueshmëri dhe për të mos dështuar, e ardhmja i përket reskilling dhe upskilling. Duke qenë se shumë profesione do të transformohen, do të duhen aftësi të tjera dhe të reja, për t’i dalë mbanë!

Ku qëndron ndryshimi mes reskilling dhe upskilling?

Upskilling nënkupton trajnimin e punonjësve për përmirësimin dhe zhvillimin e aftësive ekzistuese.

Reskilling nënkupton përgatitjen e punonjësve për të pasur një rol të ri. Pozicionet e tyre mund të mos ekzistojnë më në të ardhmen, por bizneset mund të mos duan t’i zëvendësojnë, ndaj i trajnojnë punonjësit për të marrë një drejtim të ri.

 

Të mirat e Upskilling

Upskilling u jep mundësinë punonjësve të zhvillojnë karrierën e tyre profesionale. Ka punonjës që nuk duan të qëndrojnë brenda një kutie gjatë gjithë punës së tyre, ndaj upskilling u ofron atyre mundësinë për të mësuar. Gjithashtu, kur punonjësit shohin se biznesi po investon për rritjen e tyre, kjo mund të ndikojë tek produktiviteti dhe performanca e tyre.

Të mirat e Reskilling

Reskilling është investimi më i rëndësishëm i momentit për shumë biznese. Për të përballuar kërkesat e tregut, kompanitë duhet që të sigurohen se stafi i tyre është i përditësuar për të oeruar me ndryshimet moderne në ekonomi. Nëse nuk aplikohet reskilling, stafet nuk do të jenë në gjendje të kalojnë në pozicione të reja që kompania të funksionojë.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching