loading

Postuar më 11 Mar 2021

KURRIKULA PËR SHKOLLAT VET BUJQËSORE NË SHQIPËRI

Një nga qëllimet kryesore të Spoonbill Nest është të përmirësojë kurrikulën shkollore, veçanërisht për shkollat profesionale. Kjo është arsyeja pse ne kemi diskutuar me shkollën profesionale të bujqësisë “Mihal Shahini” dhe Solar Green Education (Spanjë) për të krijuar një program të ri. Ne jemi të lumtur të njoftojmë se krijuar programin pilot “Kurrikulat e Qëndrueshme për Shkollat Profesionale të Bujqësisë në Shqipëri” dhe planifikojmë të fillojmë implementimin në shkollën “Mihal Shahini”. Programi do të përbëhet nga tre kurse:


• Bujqësia e Qendrueshme

• Menaxhimi i qendrueshëm i Ujit

• Energjia e Qendrueshme

BUJQËSIA E QËNDRUESHME

Bujqësia e Qëndrueshme është një kurs një vjeçar prej 216 orësh, me fokus në ruajtjen e vendeve dhe proceseve për qëndrueshmërinë, dhe zhvillimin e ardhshëm. Kursi mbulon tema të tilla si ruajtja dhe menaxhimi i tokës, kullimi i tokës dhe furnizimi me ujë, menaxhimi i pajisjeve të fermave dhe shumimi i qëndrueshëm i bimëve. Gjithashtu do të diskutohen zinxhiri i frutave dhe perimeve, zinxhiri i vlerës së pyjeve, menaxhimi i pyjeve dhe plantacioneve; dhe zinxhirët e vlerës së grurit dhe farës, duke përfshirë prodhimin e drithërave dhe farërave, dhe përpunimin e drithërave për konsum njerëzor. Fokusi kryesor do të jetë në metodologjitë që promovojnë qëndrueshmërinë dhe shëndetin afatgjatë të tokës, ujit dhe furnizimit me ushqim.

MENAXHIMI I QËNDRUESHËM I UJIT

Menaxhimi i Qëndrueshëm i Ujit është një kurs prej 36 orësh që përqendrohet në cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm. Ai përfshin tema të tilla si aspektet mikrobiologjike, aspektet kimike dhe aspektet fizike të ujit. Ai gjithashtu mbulon procesin industrial, para-trajtimet, flokulimin, dekantimin, filtrimin dhe dezinfektimin përmes të cilit kalon uji i pijshëm.

ENERGJIA E QËNDRUESHME

Së fundmi, Energjia e Qëndrueshme është gjithashtu një kurs prej 36 orësh. Fokusi i këtij kursi do të jetë në energjinë e rinovueshme siç janë era dhe energjia diellore. Më konkretisht do të diskutohen se çfarë lloji të energjisë së qëndrueshme mund të përdoret në nivel lokal. Ky kurs do të përfshijë gjithashtu një modul praktikë për instalimin dhe mirëmbajtjen e paneleve diellore.

SI DO TE IMPLEMENTOHET ?

Zbatimi i këtij programi do të fillojë menjëherë pas miratimit nga Drejtoria e Miratimit të Kurrikulës në Shqipëri. Hapi i parë do të jetë trajnimi i mësuesve për t’i ofruar këto njohuri studentëve. Ata do të trajnohen nga Solar Green Education, në mënyrë që të kenë të njejtin standard. Më vonë, ata do të jenë në gjendje të fillojnë zbatimin e kurrikulës dhe të trajnojnë nxënësit e shkollës profesionale Mihal Shahini dhe t’i përgatisin ato në mënyrë efektive. Aktualisht, ne jemi ende duke pritur miratimin, por jemi pozitivë në lidhje me rezultatin. Ky është vetëm hapi i parë drejt përmirësimit të kurrikulave në shkollat profesionale të bujqësisë në Shqipëri.

Na ndiqni për më shumë përditësime!

Regjistrohuni në newsletter 

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching