loading

Piktura i bën fëmijët më të lumtur!

Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë argëtuese dhe krijuese për ta ndihmuar fëmijët tuaj të eksplorojë aftësitë e veta artistike, një kurs pikture për fëmijë është një mundësi e shkëlqyer. Jo vetëm mundëson një ambient të sigurt për fëmijën që të shprehet nëpërmjet artit, por mund të ndihmojë gjithashtu në zhvillimin e aftësive motore, të rrisë vetbesimin dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve.

Fëmijët mësojnë mbi…

Në një kurs pikture për fëmijë, fëmijët  do të njihen me bazat e pikturës, përfshirë teorinë e ngjyrave, pranëvënies dhe teknikave të furçave/penelatave. Ata do të kenë të gjithë materialet dhe pajimet e nevojshme dhe kurset do të kurohen sipas moshës dhe nivelit të aftësive. Kurset, do të ndërtohen me shumë mundësi duke u mbështetur në këshilla/orientime dhe pikturim të mirëfilltë, duke i lejuar të praktikojnë dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre.Piktura i bën fëmijët më të lumtur!

Pse ky kurs?

Një nga të mirat e një kursi të tillë është se nxit aftësitë krijuese dhe të shprehurit e vetes. Fëmijët nxiten të eksperimentojnë me stile dhe tema të ndryshme, për të krijuar stile të veçanta pikturimi. Kjo mund të ndihmojë në rritjen e vetbesimit dhe të menduarit përtej të zakonshmes.

Një tjetër e mirë e kursit të pikturës për fëmijë është se i ndihmon ata të përmirësojnë dhe të forcojnë aftësitë motore. Piktura kërkon një dorë të qëndrueshme dhe një koordinim të mirë të syve me duart, gjë që mund të ndihmojnë në përmirësimin e këtyre aftësive tek fëmijët. Mund të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e aftësive të tyre në zgjidhjen e problemeve, me qenë se do të mësojnë të përziejnë ngjyrat dhe të krijojnë efekte të ndryshme me anë të penelatave mbi telajo.

Gjthçka më lart në pak fjalë:

Si përfundim një kurs pikture për fëmijë, është një mënyrë argëtuese dhe shpërblyese që fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese. Nëse janë duke filluar, apo kanë pak përvojë me pikturën, një kurs pikture do të ushqejë aftësitë e tyre krijuese, do tu rrisë vetbesimin dhe do tu forcojë aftësitë motore.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Piktura i bën fëmijët më të lumtur!

Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë argëtuese dhe krijuese për ta ndihmuar fëmijët tuaj të eksplorojë aftësitë e veta artistike, një kurs pikture për fëmijë është një mundësi e shkëlqyer. Jo vetëm mundëson një ambient të sigurt për fëmijën që të shprehet nëpërmjet artit, por mund të ndihmojë gjithashtu në zhvillimin e aftësive motore, […]

Read More…