loading

Vlerat e kompanive në të tashmen dhe në të ardhmen

Në peizazhin gjithnjë në ndryshim të biznesit, nevoja për të qenë në një hap me kohën është gjithnjë aty. Për ta përmbushur, ne përshtatemi si duhet për të vazhduar punën dhe për ta mbajtur misionin tonë të paprekur. Gjatë kësaj përshtatjeje, ka gjithmonë një moment të rëndësishëm reflektimi në lidhje me vlerat që përfaqësojmë dhe mënyrën si i zbatojmë ato. Në këtë artikull do të eksplorojmë vlerat që kompanitë po i drejtohen për një të ardhme më të mirë.

Qëndrueshmëria: Përgjegjësia Mjedisore

Qëndreshmëria është një përgjigje/qëndrim për krizën mjedisore që rritet dhe me të cilën përballemi sot. Ndonëse një concept jo tërësisht i ri, në dekadën e fundit, qëndrueshmëria ka treguar se është një vlerë e rëndësishme për kompanitë dhe kjo prirje do të bëhet veçse më e fuqishme në të ardhmen, me rregulla të gjelbra që kompanitë do të vendosin për veten dhe botën. Qëndrueshmëria ka tre shtylla: Mjedisi, Shoqëria dhe Ekonomia. Të ndërthurura dhe “të gjelbëruara” këto tre themele mund ta ndryshojnë të ardhmen tonë për mirë. Të gjithë duhet të bëjmë pjesën tonë! Kompanitë që aplikojnë qëndrueshmërinë ulin ndikimin negtiv në mjedis dhe ulin shpenzimet.

 

Larmishmëria (diversiteti), Paanësia dhe Gjithëpërfshirja: Një mjedis pune për të gjithë

Kompanitë duhet të krijojnë një mjedis pune të drejtë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë punonjësit e tyre. Të gjithë duhet të ndihen të respektuar, të vlerësuar dhe të mbështetur. Me këtë, nënkuptojmë se kompanitë duhet të adresojnë të gjithë paragjykimet dhe favorizimet për të përmirësuar mjedisin e punës duke lartësuar barazinë. Asnjë punonjës nuk duhet të anashkalohet apo të përjashtohet nga një mundësi për shkak të rracës, gjinisë, orientimit seksual, apo besimit. LPGJ përkthehet në punonjës më të motivuar, krijues dhe inovativë.

Etika dhe Integriteti:

Etika dhe Integriteti janë shtyllat që ndërtojnë marrëdhënie besimi me klientët, furnitorët dhe aksionerët. Këto dy vlera qëndrojnë për standarde që mund t’i ndihmojnë kompanitë të ndërtojnë një imazh të mirë në publik si edhe reputacionin e “të bërit gjënë e duhur”.

Përgjegjësia shoqërore: Të kontribuosh për komunitetin.

Përgjegjësia shoqërore ka për qëllim adresimin e çështjeve shoqërore dhe sociale. Mbështetja e kauzave dhe kontribuimi për një shoqëri më të mirë janë vlera shumë të rëndësishme. Kompanitë do të rrisin pjesëmarrjen e tyre ne filantropi në të ardhmen. Nga kjo vijnë dy të mira kryesore. T’i japësh komunitetit rrit ndërgjegjen e brendit dhe besnikërinë e klientëve. Kompanitë tërheqin klientët që besojnë në të njëjtat vlera si to.

Inovacioni: Përqafimi i një mënyre të re të të bërit biznes

Kompanitë duhet të investojnë në hulumtimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja dhe modeleve të reja të biznesit. Mejithëse konkurrenca është e madhe, inovacioni është çelësi për të kuptuar nevojat në ndyshim të klientëve dhe shoqërive. Inovacioni mund të krijojë mundësi të reja të panumërta dhe rrjedhje të të ardhurave.

Jini mendjehapur, jini pozitivë, jini vizionarë, jini të suksesshëm!

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Vlerat e kompanive në të tashmen dhe në të ardhmen

Në peizazhin gjithnjë në ndryshim të biznesit, nevoja për të qenë në një hap me kohën është gjithnjë aty. Për ta përmbushur, ne përshtatemi si duhet për të vazhduar punën dhe për ta mbajtur misionin tonë të paprekur. Gjatë kësaj përshtatjeje, ka gjithmonë një moment të rëndësishëm reflektimi në lidhje me vlerat që përfaqësojmë dhe […]

Read More…