loading

Guidë Turistike: Përshkrimi dhe Roli

Çfarë është një guidë turistike?

Guida turistike është personi që familjarizon turistët me historinë, veprimtarinë dhe jetën e një vendi apo shteti të caktuar. Edhe se klientët janë në përgjithësi të huaj, çdo kush mund të marrë pjesë në një guidë turistike.

Guidat turistike punojnë në përgjithësi në industrinë e turizmit. Normalisht këta janë ekspert në histori dhe destinacione turistike. Guida turistike ofron për klientin informacione të rëndësishme, interesante rreth muzeve, vendeve lokale, bukurive natyrore dhe për destinacione të tjera turistike. Guidat mund edhe të ofrojnë aktivitete që lidhen me ecje, ngjitje, ture me autobus, ose ture me varkë në lumë

Cila është puna e guidës turistike?

Puna e një guide turistike varet prej vendodhjes dhe punëdhënësit. Nëse guida është vetëpunësues, do të ofrojë guidë për vende të cilat janë të aksesueshme bga publiku, siç janë parqet nacionale dhe bukuri të tjera natyrore. Ndërsa, guida e cila është e punësuar tek një agjenci turistike ofron guidë për qytete, vende industrial dhe historike, aktivitete në natyrë dhe të tjera lloje në interes të klientit. Tre temat kryesore ku guida turistike përqendrohet janë me karakter historik, biznesi dhe natyror.

Përgjegjësitë e një guide turistike

 • Mirëpritjen e vizitorëve në tur.
 • Informimin e vizitorëve për itinerarin e secilit tur.
 • Planifikimin e itinerareve në lidhje me parashikimet e motit dhe kohëzgjatjen e turit.
 • Organizimin e vizitave dhe biletave për në muze, galeri, parqe dhe bukuri të tjera natyrore.
 • Planifikimin e aktiviteteve të ndryshme në raste kur ndodhin ndryshime të planit të parë për shkak të motit.
 • Mbledhjen dhe përkujdesjen e mjeteve të nevojshme për secilin tur.
 • Familjarizimin me historinë e vendit ku do të punojë.
 • Familjarizimin e klientëve me vendin ku do të zhvillohet turi.
 • Drejtimin e klientëve tek shërbimet e tjera të interesit.

Kërkesat e nevojshme

 • Diplomë e shkollës së mesme.
 • Përvojë në guidë turistike.
 • Përgatitje fizike për udhëtime të gjata dhe me shkallë vështirësie të lartë.
 • Përgatije për të zbatuar kodet e sigurisë dhe shëndetit.
 • Karakter të paqëm dhe të gëzueshëm.
 • Aftësi personale oragnizative, menaxhuese dhe krijuese.
 • Dëshirë për të udhëtuar.
 • Përgatitje për të punuar natën dhe fundjavë.

Shikoni kursin tonë.

Si është vendi i punës së një guide turistike?

Guidat turistike punojnë në mjedise dhe kushte të ndryshme. Guidat e muzeut, për shembul, punojnë në mjedise të mbyllura, ndësra guidat e natyrës punojnë në kushte jashtë mjedisit të mbyllur dhe nën rrjedhojën e motit. Normalisht, oraret e një guide turistike janë shumë specifike dh të strukturuara mirë dhe puna e tyre mund të zgjasë më pak ose më shumë se 40 orë në javë. Për arsye se guidat punojnë më së shumti në industrinë e turizmit, shumë prej tyre punojnë në fundjavë. Disa prej tyre punësohen në kohë sezoni turistik dhe në pozicione që zgjasin përkohësisht.

Përmbledhje

Pavarësisht specializimit të guidave, çdo pozicion pune ka disa përgjegjësi bazë që duhen zbatuar. Përgjegjësia bazë e guidës turistike është të sigurojë që gjithësecili të jetë i sigurtë përgjatë gjithë turit. Duhet të monitorojnë aktivitetet e grupit duke siguruar që secili zbaton dhe respekton politikën e sigurisë. Në disa raste guida duhet të ofrojë ndihmën e parë shëndetësore nëse klienti e ka të nevojshme dhe të jetë i përgatitur rreth ndodhive emergjente. Gjithashtu guidat planifikojnë të gjithë itinerarine turit përkatës. Kërkime rreth informacioneve të nevojshme që klienti e ka të nevojshme, organizimin e çdo hapi – nga mbërritja, transporti dhe largimi prej turit – është përgjegjësi e guidës turistike. Për më tepër, ka raste kur guidës turistike i jepen detyra në lidhje me pagesat, pastrimin dhe promovimin e shitjeve të produkteve apo shërbimeve të tjera.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Programues full stack: Përshkrimi

Programuesi full stack ka të bëjë me zhvillimin e uebit që zë vend si në planin parësor edhe në atë fundor të ndërtimit të një uebsaiti apo aplikacioni.

Çfarë është një programues full stack?

Programuesit full stack janë profesionistët më të vlerësuar në fushën e zhvillimit të një aplikacioni ueb. Këta profesionistë kërkohen për të kryer punën e nevojshme si në planin parësor ashtu dhe në atë fundor e një entiteti dixhital, që do të thotë se këta profesionistë janë të aftë në aspektet e programimit, në dizajnimin e përvojës së përdoruesit, menaxhimin e projekteve, dhe në shumë raste të tjera të aftë në komunikimin me klientin. 

Për shkak të kërkesave të këtij specializimi të hibridizuar, profesioni i programuesit full stack është tepër i njohur në shumë fusha profesionale.

Termi programues full stack lidhet me gjithë arkitekturën e planit parësor dhe atë fundor të një uebsaiti ose aplikacioni. Profesionistët e tillë mund të merren me të dyja anët e ekuacionit proverbial (kod-gjuhësor).

Roli

Një programues full stack ndërthur në vetëvete aftësitë e programuesve front-end dhe back-end. Ai merret me një sërë detyrash në krijimin dhe mirëmbajtjen e entitetit dixhital (p.sh., aplikacion, faqet ueb). Roli i programuesit kërkon zotërimin e aftësive përshtatëse, të menduarit inovues, bashkë me ndërthurjen e njohurive teknike të programimit dhe nivel të lartë komunikimi.

Gjithësesi, programuesit duhet të kalojnë nëpër nivele të ndryshme të roleve të planit parësor dhe planit fundor para se të marrin përsipër përgjegjësitë e një programuesi full stack.

Programuesi frontend

Programuesit frontend janë përgjegjës për elementë që shfaqen tek përdoruesit në plan të parë dhe të dukshëm. Kjo nënkupton përdorimin e elementëve UI, përpikmëria e programit të kërkimit online dhe të gjithë prezantimin visual të faqes ueb. Në fjalë të tjera, këta programues ndërtojnë gjithçka një visitor shikon kur lundron brenda një faqe ueb ose aplikacioni ueb. 

Për të kthyer projektet në më shumë inetresante dhe interaktive, programuesit e frontit parësor përdorin gjuhë kodimi si JavaScript, HTML dhe CSS.

Programuesi backend

Programuesit e backend merren me bazat dixhitale të faqes ueb ose të aplikacionit ueb. Këta janë si teknikët e skenës së teatrit të cilët bëjnë të mundur ngritjen e skenës por që nuk duken sepse qëndrojnë në prapaskenë. Programuesit e backend menaxhojnë pjesë kritike të cilat ndikojnë tek prezantimi i dukshëm dhe tek përdorimi i faqes ueb, siç është përkujdesja ndaj databazës dhe pengesave të vogla teknike. Ata gjithashtu bashkëpunojnë me programuesit e frontend për të përmirësuar dhe përforcuar kodet aty ku nevojiten.

Përgjegjësitë

Njohuri mbi programimin parësor (front-end) bashkë me programe të së njëjtës fushë.

Njohuri mbi programimin dhe dizajnin fundor (back-end) bashkë me përvojë mbi të paktën një softuer i lidhur me gjuhën e caktuar.

Njohuri mbi databazën dhe admimistrimin e funksionalitetit të faqes ueb.

Përkujdesje ndaj funksionit të qëndruehsëm të platformave, përfshirë Windows, MacOS dhe Linux.

Përmbushje të kërkesave teknike dhe ato të klientit.

Krijimi i API-ve që ndihmojnë në ruajtjen e të dhënave të cilat duhen në raste kur kërkohet rikthimi i tyre në përdorim.

Aftësi dhe gjuhë programimi që nevojiten

Python

Python, është një gjuhë programimi e cila kryeson në zvhillimin modern të faqeve ueb moderne. Kjo gjuhë programimi nuk është e njohur vetëm për larminë e saj, por është edhe e thjeshtë në përdorim. Në fakt, sipas pyetësorit Stack Overflows Developer Survey të 2020-ës, Python doli nga më të kërkuarit prej programuesve sepse ofron suport për shumë stile programimi dhe përpikmëri në vizualizim.

JavaScript

JavaScript, është një tjetër gjuhë programimi e cila përfshihet në rolin e programuesit tërësor. JavaScript është e njohur për përdorimin e saj dinamik, dhe që në zhvillimin e uebit ka të bëjë me cilësinë e faqeve duke lejuar që programuesit të krijojnë stile komplekse, përllogaritje “ekuacionale” të vështira dhe lidhje me përmbajtje nga faqe të tjera në ueb. Uebfaqet do të ishin pa animacione, statike dhe shumë pak interesante pa përdorimin e JavaScript.

HTML

HTML (HyperText Markup Language), është gjuhë programimi shumë popullore në zhvillimin ueb dizajnit. Si gjuhë programimi lidhet me paraqitjen ndërlidhëse midis faqeve dhe vepron si njoftues për shfletuesin që të shfaqë elementë të faqeve me anë të etiketimeve (tags).

CSS

CSS (Cascading Style Sheets), është një nga më të përdorurat midis JavaScript dhe HTML. CSS ka të bëjë më së shumti me stilin dhe ngjyrat që i bashkohen strukturës HTML dhe përdoret kryesisht për të krijuar një dizajn estetik të këndshëm.

SQL

SQL (Structured Query Language), është gjuhë programimi e cila përdoret gjerësisht në zvhillimin e programimit fundor (back-end). Kjo ghuhë programimi përdoret kryesisht në menaxhimin dhe përditësimin e rekordeve si dhe për të modifikuar databazën. Për arsye se çdo uebsait përdor back-end në regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave, SQL mundëson krijimin e themleve të forta për databazën e nevojshme e cila zhvillohet në procesin fundor të uebit.

Rust

Rust, është gjithashtu një program popullor për zhvillimin e një uebsaiti. Rust përdoret kryesihst për rritjen e shpejtësisë, paralelizmave dhe ndikon në sigurinë e kujtesës së një uebfaqe. Kjo ghuhë programimi ndihmon në krijimin e makinerisë së lojrave, zhvillimin e sistemeve operative dhe në zbatimin e komponentëve të shfletuesit.

Java

Java, qëndron vazhdimisht në majë të programeve të gjuhëve të programimit. Ky program gjuhe për përdorim të përgjithshëm përdoret kryesisht në zhvillimin fundor dhe gjithashtu mund të zbatohet brenda softuerëve të ndryshëm. Programuesit tërësor duhet medoemos të njohin mirë këtë program, Java, sepse ky mund të zbatohet për loje të ndryshëm skenaresh të nevojshme për uebin si në zhvillimin e aplikacioneve, mirëmbajtjes dhe në konceptim.

Web Architecture

Arkitektura e një uebsaiti kërkon planifikimin dhe dizejnimin e aspektit teknik, funksional dhe të komponetëve visual të uebsaitit para se ky të hidhet në veprim përfundimtar. Ky program përdoret kryesisht prej ueb-dizenjuesit dhe ueb-zhvilluesit për të dizejnuar dhe zhvilluar një uebsait. Si rrjedhojë, roli i programuesit tërësor dhe përdorimi i arkitekturës shkojnë gjithnjë bashkë – programuesit tërësor duhet të kuptojnë se si të dhënat e back-end janë strukturuar në mënyrë që të ndërtojnë një produkt të ndërlidhur saktë, si dhe shpërndarjen e saktë të informacioneve bashkë me vendin e duhur ku të ndërmerren detyra të përcaktuara kompjuterike.

Të menduarit kritik

Zhvillimi i një uebi është pothuajse sinonim i zgjidhjes së problemeve të vështira, që do të thotë se programuesve tërësor u duhet të zotërojnë mirë aftësinë e mendimit kritik. Një projekt i tillë shpesh shfaqë vështirësi të ndryshme, duke filluar nga kufizimet e softuerit deri tek të metat e back-end. Programuesve u duhet të jenë të aftë të lundrojnë lirshëm brenda këtyre problemeve me anë të një përgjegjësie të orientuar drejt zgjidhjes, përmirësimit dhe gjetjes së rrugëve të tjera në çdo nevojë. Mënyrat e të menduarit kështu duhet të ndihmojnë gjithnjë në funksionin e frytshëm të projektit duke shtyrë gjithashtu përpara grupin e punës për t’u rritur profesionalisht.

Durim

Durimi shkon gjithnjë paralel me të menduarit kritik. Në kohën e testimit, përpunimit të problemit dhe ideve eksperimentuese, programuesit duhet të qëndrojnë të qetë dhe pozitiv, në vetëvete dhe me kolegët. Zgjidhja e një problemi nuk është gjithmon e dukshme, dhe durimi ju jep mundësi programuesve që të përparojnë brenda vështirësive për të arritur zgjidhjen. Kjo aftësi është më tepër e duhur për programuesit e rinj të cilëve u nevojitet kohë për të përshtatur veten brenda industrisë.

Komunikimi

Komunikimi është një tjetër aftësi e rëndësishme për të arritur realizimin e saktë të punës suaj. Programuesve u nevojitet të kordinohen me klientët, programues të tjerë, menaxhues të domain-it dhe me departamente të tjera. Për arsye se jo të gjithë janë njohës të kodeve, durimi dhe menaxhimi i komunikimit të qartë, janë më se thelbësore në këtë aspekt.

Cilat janë benefitet që një programues full stack sjell me vete?

Një programues full stack sjell me vete brenda një biznesi gjithçka nevojitet për të zhvilluar projekte në lidhje me fushën e uebit dhe sistemeve automatke. Janë kryesues për tesimet dhe zhvillimet brenda një hapësire të vetme dhe në kohë të shkurtër.

Si të bëheni një programues full stack?

Pëvarësisht se ky pozicion pune është i nivelit të lartë dhe i shumëanshëm, një programues mund edhe të mjeshtërojë aftësitë e tij pa patur nevojë për eksperincë të më parshme. Sidoqoftë, për të gjithë që duan të bëhen programues tërësor, ka disa rrugë edukuese të cilat do t’ju ndihmojnë në përgatitjen tuaj.
Këto janë:

Kodimi Bootcamps

Bootcamps është një nga rrugët më të mira për të përfituar aftësi në programimin e back-end. Kurset në këtë modul do t’ju ndihmojnë të zhvilloni aftësi dhe eksperincë në rolin e programuesit tërësor.

Diplomë

Diplomimi në kurset e Bootcamps ju mundëson të merrni njohuri rreth industrisë përkatëse. Për ata që duan të ndjekin rrugën e një programuesi tërësor, më e mira është të përqendrohen tek fushat e shkencës kompjuterike ose dizajnit grafik, sepse ju japin mundësi të mësoni rreth zhvillimit të uebit dhe industrisë në përgjithësi.

Autodidakt

Për ata që duan të mësojnë në mënyrë më të lirshme dhe të kenë vetëkontroll mbi rrugën e të mësuarit, ndoshta kjo është zgjidhja më e përshatur. Në këto kushte ju duhet të gjeni kurse online, aplikacione edukuese dhe mëanyra të tjera që mund të zbatohen brenda të mësuarit vetë. Me siguri që edhe në këtë mënyrë ju do të mund të përgatiteni për të arritur nivelin e një programuesi tërësor.

Shikoni kursin tonë.

Përmbledhje

Siç mësuam më lartë, një programues full stack merret pothuajse me gjithçka. Nëse ju pëlqen të jeni kreativ dhe zgjidhës problemesh apo ju pëlqen të merreni me ndërthurjen e shumë komponentëve në një pjesë të vetme, me siguri jeni i përshtatshëm për këtë rol.

Edhe se faktet tregojnë se një diplomë në shkenca kompjuterike është e nevojshme për t’u bërë një programues full stack, për ne kjo gjë nuk është detyruese. Ne mendojmë se gjithçka që ju duhet është përvoja në projekte të cilat ju ndihmojnë të ndërtoni aftësi dhe teknika të nevojshme për t’u bërë një programues full stack.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Agjent Udhëtimesh: Roli dhe Përgjegjësitë

Agjent udhëtimesh është një profesionist i cili ju ndihmon në planifikimin e puhsimeve tuaja. Ai do t’ju ndihmojë të gjeni vendin për të realizuar pushimet ideale. Përgjegjësitë e agjentit përfshijnë gjetjen e vendit, karakterin e pushimeve dhe një listë me aktivitete ku ju mund të argëtoheni përgjatë pushimeve tuaja.

Agjenti i udhëtimit menaxhon kërkesat e udhëtimeve biznes dhe argëtuese. Gjithashtu, agjenti mundëson për klientin shërbime në lidhje me turizmin dhe paketa turistike në të klientit. Qëllimi i agjentit mbetet gjthmonë kënaqësia e klientit në mënyrë që ai të rikthehet përsëri tek komapnia e udhëtimeve.

Përgjegjësitë e një agjenti:

 • Planifikon dhe tregton transportin, akomodimin, sigurimin dhe shërbime të tjera të lidhura me udhëtimin
 • Punon me klientin në përcaktimin e nevojave, vendeve të duhura, llojeve të transportit, datës dhe akomodimit
 • Mundëson informacione të rëndësishme për udhëtarët (klientin)
 • Merret me rezervimin e hoteleve, kërkesave dhe pagesave
 • Merret me shitjen e paketave turistike, promovimet dhe materialin promocional
 • Merret me problemet e udhëtimit, ankesat ose me rimbursimet
 • Merr pjesë në seminare rreth zhvillimeve turistike
 • Regjistron me informacion sistemet e të dhënave dhe mban klientët në përditësim me të rejat e fundit
 • Krijon kontakte me operatorët turistik

 • Regjistron statistikat financiare dhe të fluksit
 • Duhet të arrijë objektivat e shitjeve dhe përfitimeve në emër të kompanisë

Aftësitë e kërkuara

 • Eksperiencë në të njëjtin rol
 • Njohuri rreth sistemeve të rezervimit, GDS, dhe të sistemeve të udhëtimit
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze
 • Aftësi të forta në shitje dhe komercializëm
 • Aftësi komunikimi elastike
 • Kuptueshmëri e qartë e fluturimeve kombëtarë dhe ndërkombëtare

Kërkesa të tjera

 • Diplomë bachelor’s në turizëm, mikpritje ose në fusha të ngjashme
 • 2 Vjet eksperincë në rol të ngjashëm
 • Aftësi ndërpersonale të lartë
 • Njohuri mbi të rejat e fundit në turizëm

Çfarë bën një agjent udhëtimesh?

Kur bëhet fjalë për planifikimin e një udhëtimi, agjentët e udhëtimeve janë atë të cilët ndihmojnë klientët me gjithçka, që nga biletat, transporti dhe deri tek akomodimi. Ata gjithashtu merren me planifikimine itenerarit dhe kujdesen që udhëtimi të jetë sa më i këndhsëm për klienit. Agjentët e bëjnë shërbimin sa më të lehtë dhe gjithë procesin e udhëtimit lehtësisht të realizueshëm.

Çfarë e dallon një agjent profesionist?

Agjenit porfesionist duhet të punojë shpejt dhe saktë. Ai punon me klientë të cilët kanë data specifike ndërmend. Kjo do të thotë se një profesionist i tillë duhet të arrijë mbylljen e punëve në kohë të kërkuar dhe të mos humbasë përqendrimin e tij përgjatë procesit.

Mbyllje

Siç kuptojmë nga ky artikull, një agjent udhëtimesh merret me menaxhimin e gjithë linjës së punës që kërkohet për realizimin e një udhëtimi. Agjenti është profesionisti i cili e bën procesin e udhëtimit më të lehtë për klientin, këshillon rreth destinacioneve dhe mundëson informacion rreth hoteleve dhe aktiviteteve turistike.
Shumë agjentë udhëtimi mund të kenë punuar në kruazierë ose në kompani fluturimi. Ata në përgjithësi punësohen prej agjencive të udhëtimit, kompani fluturimesh ose kruaziera për të kryer rolin e personit i cili e kthen udhëtimin e klientëve në kënaqësi të veçantë.

Nëse dëshironi të bëheni një Agjent Udhëtimesh, klikoni këtu.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Çfarë është Menaxheri Operativ?

Menaxheri Operativ është jetik për arritjen e suskesit të një biznesi.

Në përgjithësi, njerëzit që nuk parapëlqejnë të dalin në sken janë ata të cilët zgjedhin të bëhen menaxher operativ. Ky pozicion pune është nyje e rëndësishme që një kompani apo biznes të arrij sukses. Menaxheri operativ sigurohet që të gjitha veprimtaritë e biznesit të zhvillohen çdo ditë dhe pa probleme. Me fjalë të tjera, roli përfshin menaxhimin e produkteve dhe shërbimeve të një biznesi të vogël apo të madh.Çfarë është Menaxheri Operativ?

Në vetëvete, menaxheri operativ duhet të përqendrohet në arritjen e shkallës së lartë të çdo procedure pune duke përmbushur kështu edhe pritshmëritë e klientit.Çfarë është Menaxheri Operativ?

Çfarë është një Menaxher Operativ?

Për të kuptuar më shumë rreth këtij pozicioni pune na duhet të qartësojmë më parë çfarë janë veprimtaritë (operacionet) e një biznesi apo organizate. Këto janë të gjitha ato veprimtari që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e qëndrueshme të biznesit dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në jetëgjatësinë e tij. Kështu që mund të themi që menaxherit operativ i duhet të përfshihet në mbikëqyrjen e përgjithshme të organizatës apo biznesit ku punon. Përgjegjësitë që mund të jenë pjesë e rolit të menaxherit përfshijnë menaxhimin e procedurave, metodat e shit-blerjes, kontabilitetin, burimet njerëzore, inventarin e organizatës, dhe pjesë të tjera teknike si p.sh. teknika IT. Njeriu i cili qëndron pas këtij roli është tej mase jetik në mënyrë që veprimtaritë (operimet) e biznesit të fuksionojnë rregullisht dhe që çdo gjë e nevojshme të mos mungoj. Në disa raste menaxheri operativ emërtohet si “zyrtar i lartë operativ.”

Përgjegjësitë e Menaxherit Operativ

Ky pozicion pune përfshin disa lloje përgjegjësishë të cilat ndryshojnë nga industri në industri. Gjithësesi, ne po ju sjellim detyrat bazë të lidhura me këtë profesion:

 • Punonjësit – aspekti që lidhet me stafin e punës është një nga detyrat e rëndësishme e menaxherit operativ. Menaxheri duhet të mbikëqyrë burimet njerëzore ose të bashkëpunojë nga afër me departamentin e burimeve njerëzore për të zgjidhur shqetësimet/problemet e punonjësve.
 • Procedurat – një organizatë funksionon me anë të procedurave të ndryshme për të arritur zhvillimin e duhur në punët e përditshme. Menaxheri operativ është përgjegjës për ekzekutimin dhe mbarëvajtjen e këtyre procedurave.
 • Financë – një tjetër aspekt i rëndësishëm i menaxherit operativ. Menaxheri duhet të mbikëqyrë departamentin e financave ose të punojë nga afër me grupin e punës për të vlerësuar buxhetin, përfitimet, dhe rritjen e veprimtarive monetare.
 • Inventar – kjo përgjegjësi është e lidhur ngushtë me menaxher të cilët punojnë në biznese që tregtojnë produkte ose sherbime specifike.
 • Raport – një segment tjetër i rëndësishëm nën përgjegjësinë e menaxherit operativ. Menaxheri ka për detyrë të raportojë se si shkojnë gjërat, nëse metodat dhe rregulloret e zbatuara funksionojnë apo kanë nevojë për ndryshime.

Kualifikimet e një Menaxheri Operativ

Për të punuar si menaxher operativ, ju duhet të keni të paktën një kualifikim të nivelit bachelor në biznes. Programi bachelor përqendrohet tek bazat e biznesit që janë thelbësore për të arritur suksesin e biznesit. Modulet si finaca, buxheti, burimet furnizuese, dhe strategjitë operative janë disa nga njohuritë që zhvillohen brenda programit bachelor në biznes.

Gjithësesi, mbartja vetëm e diplomës nuk mjafton për të nisur punë direkt në rolin e menaxherit operativ. Ju duhet të nisni fillimisht me një pozicion pune të nivelit më të ulur edhe se diploma juaj ju jep njohuritë dhe eksperincën e nevojshme. Një tjetër diplomë shumë e rëndësishme është edhe Master në Administrim Biznesi (MBA). Kjo diplomë do t’ju japë njohurinë dhe eksperincën të cilat janë vendimtare për një menaxher operativ.

Shikoni kursin tonë: Menaxher Operativ.

Aftësitë e nevojshme

Edhe pse biznesi dhe industritë ndryshojnë nga njëra-tjetra, për të qenë të suksesshëm në këtë fushë, ka disa aftësi bazë që duhen përvetësuar:
Lidership – Çdo organizatë do t’ju shikojë si një udhëheqës.

 • Analitike – Analizoni proceset dhe politikat dhe sigurohuni që ato funksionojnë siç duhet për organizatën.
 • Vendimmarrja – Ju do të jeni përgjegjës për marrjen e vendimeve në emër të organizatës.
 • Strategjike – Ju duhet të planifikoni dhe zbatoni strategji për organizatën dhe të kuptoni saktë se sa jetik është ky segment për organizatën apo biznesin ku punoni.
 • Menaxhimi i konfliktit – Ju duhet të jeni në gjendje të menaxhoni çdo lloj konflikti që ndodh brenda veprimtarive të organizatës suaj.

Aftësi të tjera:

 • Eksperiencë në role të ngjashme
 • Përvojë në buxhetim dhe parashikim
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi të jashtëzakonshme organizative

Si përfundim, ne dëshirojmë të shtojmë këto fjali të fundit në artikullin tonë. Sipas të dhënave botërore, paga mesatare për një menaxher operativ është rreth 67,925 dollarë në vit. Të ardhurat, megjithatë, varen nga niveli i arsimit, përvoja dhe vendndodhja gjeografike. Ndërkohë që, përqindja e rritjes së vendeve të punës në këtë rol pritet të jetë e ulët gjatë viteve të ardhshme, menaxherët operativ mund të punojnë pothuajse kudo. Nga bankat në dyqane me pakicë e deri tek spitalet. Si menaxher operativ, ju jeni të rëndësishëm për çdo organizatë që zhvillon veprimtari të ndryshme e të përditshme.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës.

Menaxher i Marketingut Digjital

Çfarë është Menaxheri i Marketingut Digjital?

Ndërkohë që titulli “menaxher i marketingut digjital” është ende i ri, elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës.

Menaxherët e marketingut digjital krijojnë, planifikojnë dhe mbikëqyrin programet e marketingut që promovojnë emrin, produktet dhe shërbimet e një kompanie. Përgjegjësitë e tyre përfshijnë ndërtimin e fushatave reklamuese, analizës matëse, dhe identifikimin e trendit përkatës. Menaxherët e marketingut digjital, më të shumtët, kanë një historik punë si drejtor i arteve dhe i mediave sociale.

Çfarë bën një Menaxher i Marketingut Digjital?

Menaxheri i marketingut digjital merret me planin dhe ekzekutimin e strategjisë digjitale të marketingut për të promovuar brandin, produktet dhe shërbimet përgjatë gjithë platformave digjitale të lidhura me marketingun. Gjithashtu ky rol ka të bëjë me supervizimin e të gjithë profesionistëve të tjerë që janë pjesë e departamentit të marketingut.

Në pjesën më të madhe, menaxheri i marketingut digjital është përgjegjës për departamentin e marketingut.

Ky rol përfshin detyra të tilla si:

• SEO – çdo gjë që ka të bëjë me rolin dhe funksionin e SEO
• Mbikëqyrjen e Përmbajtjes së Marketingut – kjo ka të bëjë me çfarëdolloj përmbajtje dhe forma që lejojnë për veprime marketingu online
• Performancë e Mediave Sociale – mbikëqyr mediat sociale dhe veglat e tyre për promovimin e dyqaneve ose biznesit online
• Reklama me Pagesë – krijimin dhe mbikëqyrjen e reklamave në Google, Facebook, ose platforma të tjera të cilat ndikojnë në fushatën e marketingut
• Mbikëqyrjen e email-eve – krijimin e strategjisë së marketingut me anë të email-it dhe mbikëqyrjen e tyre
• Marketingu Mobile – ndërtimin e strategjive të përshtatura me formatin Mobile (smartphone)

Edukim & Certifikim

Për të arritur pozicionin e menaxherit të marketingut digjital, edukimi është i rëndësishëm. Edukimi i duhur në marketingun digjital është një plus edhe se nuk i detyrueshëm për të punuar si menaxher i marketingut digjital. Pjesa më e rëndësishme është që ju të ndërtoni eksperiencë në aftësitë tuaja rreth fushës, bashkë me njohuri të forta në menaxhimin e SEO-së.

Për të arritur marrjen e njohurive të nevojshme ju mund të kërkoni kurse shkollimi që lidhen me marketingun digjital. Mbas përfundimit të kursit ju mund të ndërmerrni hapa drejt certifikatës së menaxherit digjital në mënyrë që të siguroheni që i keni tashmë aftësitë e kërkuara për pozicionin e menaxherit të marketingut digjital.

Hidhni një sy tek kursi ynë i marketingut digjital.

Eksperiencë

Siç thamë më lartë, eksperienca përbën pjesën më të rëndësishme për marrjen e rolit e menaxherit të marketingut digjital.

Kjo gjë kërkohet për dy arsye:

E para është që ju të jeni në gjendje të veproni me fushatat e marketingut në mënyrë të përpiktë. Për të shtuar suksesin e fushatave ju duhet të praktikoni shumë dhe të testoni vazhdimisht planet vepruese.

Arsye e dytë lidhet me menaxhimin e përpiktë të grupit dhe ekspertëve të departamentit tuaj. Në këtë rast nuk mjafton vetëm pasja e aftësive të mirë të komunikimit, por ju duhet edhe të zotëroni aftësi teknike të fushës.

Aftësitë e Menaxherit të Marketingut Digjital

Përveç aftësive të mira në organizim dhe komunikim, një menaxher i marketingut digjital duhet të zotëroj fortë edhe aftësitë e drejtuesit të skuadrës dhe ato teknike të nevojshme.

Një menaxher i marketingut digjital ka për detyrë:

• Të flasë me klientët – të komunikojë me klientët rreth përfitimeve të marketingut digjital në përgjithësi, si dhe për përfitimet që bizneset e tyre mund të marrin në këtë drejtim.

Pagesa e një Menaxheri të Marketingut Digjital

Sa mund të paguhen menaxherët e tillë? Sipas të dhënave të fundit, mesatarja vjetore e Menaxherit të Marketingut Digjital është 97 000 $ në vit. Sidoqoftë, kjo pagesë varet dhe mund të ndryshojë sipas viteve të eksperiencës, ekspertizës profesionale, madhësinë e kompanisë, ose sipas llojit të klientëve që bashkëpunoni, dhe në lidhje me rezultatet e punës suaj.

Digital Marketing Salary 2020

Si mund të bëhemi një Menaxher i Marketingut Digjital?

Ky rol ka të bëjë me praktikën dhe nuk është teorik. Nuk mjafton kuptueshmëria e teorike e cila ndodhet nën taktikat e ndryshme të marketingut digjital; ju duhet edhe të kuptoni se si t’i përdorni njohuritë.

Një menaxher i marketingut digjital duhet të zotërojë aftësi praktike. Ta zotëroni një diplomë në Marketingun Digjital është një pikënisje e mirë por jo e mjaftueshme.

Këshilla jonë për t’u bërë një menaxher i marketingut digjital është:

• Punoni si ekspert SEO – arsimohuni dhe mësoni gjithçka rreth rolit dhe punës si SEO. Mund edhe të praktikoni duke krijuar një website personal.
• Kuptueshmërinë e mediave sociale dhe veglave të tyre – të eksploroni rrugët e promovimit dhe reklamimit.
• Bëhuni ekspert në Google Ads – merrni një certifikatë në ekspertizën e Google Ads.
• Bëhuni mjeshtër në marketingun me anë të email-it dhe përmbajtjes shkrimore – përmbajtja e mirë është e domosdoshme për arritjen e fushatës së suksesshme.
• Mësoni rreth Google Analytics – të mësoni dhe të praktikoheni rreth Google Analytics.
• Merrni trajnime të ndryshme prej ekspertëve të marketingut digjital.

Në të vërtetë do t’ju marrë kohë që të ndërtoni eksperiencë mbi fushën e marketingut digjital siç ndodh me çdo punë tjetër. Gjithësesi, nëse e keni mendësinë e duhur do të jetë më të lehtë që ju të arrini aftësimin e kërkuar për t’u bërë një menaxher i marketingut digjital.

Përfundimi

Një menaxher i marketingut digjital nuk duhet të ketë vetëm përvojë si specialist në një drejtim të vetëm në marketingun digjital, por ai duhet të ketë edhe aftësi të tjetra rreth metodave të ndryshme të marketingut. Ai mund të merret me promovimin e një websit-i, ose të jetë i aftë në ndërtimin e planeve, të projektoj supervizim të saktë, dhe të menaxhojë një grup pune kompleks.

Sipas menaxhereve me eksperiencë, ju duhet medoemos të keni njohuri të forta mbi rolin e një SEO para se të bëheni një menaxher i marketingut digjital.

Arritja e këtij pozicioni do të jetë goxha e vështirë në qoftë se ju nuk keni përvojën e fortë të një SEO-je.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Ka shumë gjëra që ju ndihmojnë të ndërtoni një përvojë pune.

Llojet e Eksperiencave që Punëdhënësit Vlerësojnë

Nëse sapo keni mbaruar shkollimin dhe jeni ende i freskët në tregun e punës, është mirë që të mblidhni përvojë në lidhje me punën. Ka shumë gjëra që ju ndihmojnë të ndërtoni një përvojë pune. Për të impresionuar më së miri punëdhënësin, sigurohuni që vetëbesimi, aftësitë, dhe cilësia e drejtuesit të jenë vlerat që ju sillni tek mjedisi i punës.

Më poshtë do të gjeni disa eksperienca të cilat priten që një punonjës t’i ketë mbledhur përgjatë zhvillimit të tij.Llojet e Eksperiencave që Punëdhënësit Vlerësojnë

Internship

Një internship është mënyra më e mirë për të përfituar bazat e përvojës së punës para se të nisni rregullishtë punën në vetëvete.

Kjo ju mundëson me njohuri rreth mjedisit të punës. Ju do të vendoseni përpara karakterit të një pune reale, që do të thotë aplikimin e aftësive dhe njohurive brenda pozicionit real. Gjithashtu, për arsye që ju do të jeni pjesë e një grupi pune, internshipi do t’ju pajisë me zhvillimin e aftësive bashkëpunuese dhe komunikuese.

Internshipi ju jep një larmi benefitesh të cilat mundësojnë që ju të qëndroni përpara turmës: ju ekspozon përpara praktikave profesionale, ndërton vetëbesim, ju ofron mundësinë të përqasni përgjegjësitë shoqërore, mund të zgjeroni rrjetin social dhe profesional, dhe të ndërtoni resumenë tuaj.

Nga këndvështrimi i punëdhënësit, internshipi gjithashtu tregon se ju keni ndërmarrur iniciativën të ndërtoni përvojën tuaj, të zhvilloni aftësitë dhe njohuritë, dhe të zbuloni më shumë rreth botës profesionale të punës. Dhe nëse i arrini këto para se të diplomoheni, është edhe më mirë.

Certifikimi

Certifikimi qëndrom për të shfaqur dy gjëra. Fillimisht, tregon se ju keni përmirësuar aftësitë dhe njohuritë bazë, që do të thotë se ju jeni gati të performoni përgjegjësitë e rolit dhe marrjen e detyrave të caktuara. E dyta është se, certifikimi tregon vullnetin tuaj për të nisur rregullisht një punë dhe dëshirën për të zhvilluar vetëveten brenda vështirësive dhe eksperincave që vijnë përgjatë punës.

Për shembull, Cisco ofron një larmi certifikatash të njohura botërisht, nga CCNA tek CCIE dhe përtej këtyre dy. Secila rrugë certifikimi ju udhëheq drejt shumë mundësive për karrierë.

Vullnetarizëm

Ka shumë mundësi në tregun e punës për ju të tregoni aftësitë tuaja. Pozicionimi në mënyrë vullnetare në një punë, do t’ju ndihmojë të kuptoni dhe të vlerësoni aftësitë tuaja teknike. Gjithashtu, do t’ju japë mundësinë të merrni kohë dhe të qartësoheni tek lloji i punës që ju dëshironi të bëni në të ardhmen.

Puna vullnetare do t’ju tregojë nëse ju jeni gati të punoni me të tjerë apo ju duhet edhe më shumë kohë për të shëndoshur aftësitë tuaja komunikuese. Gjithashtu, është një mundësi për të rritur disi aftësitë tuaja e manaxhimit të projkteve – aftësi shumë të kërkuara nga punëdhënësit.

Çfarëdolloj qoftë projekti brenda të cilit ju jeni vullnetar, duhet parë edhe si një mundësi ku ju mësoni për buxhetimin, pajisjet dhe shtrirjen e tyre, kordinimin e njerëzve, dhe proceseve miratuese. Gjithashtu, është e rëndësishme që ju të dokumentoni të gjitha detajet dhe përvojën tuaj si vullnetar.

Udhëzues/Mentorim

Udhëzuesi (mentori) ka dy drejtime:

1. I pari është që ju mund të zgjidhni një memtor – dikush ka më shumë përvojë se ju dhe prej të cilit ju mund të mësoni gjëra të cilat ende nuk i njihni.
2. I dyti është që ju vetë mund të jeni mentor për dikë tjetër i cili është në fillimet e studimeve të tij.

Ndoshta ju tani pyesni veten se si këto impresionojnë një punëdhënës?

Për fillestarët, këto tregojnë se ju keni aftësi të një drejtuesi, vetëbesim dhe iniciativ.

Kështu që, sidoqoftë kjo – ju si mentor apo nën vëzhgimin e një mentori – është e qartë dhe dukshëm dëshira për të mësuar, ndarë me të tjerët, dhe guximi për të ndërtuar benefite në çfarëdo pune gjendeni të nesermen.

Përdorimi i përvojës personale

Përvojat personale janë konkurset, garat ose ngjarje inovative në të cilat keni marrur pjesë për çfarëdo lloj arsye. Punëdhënësit respektojnë këto lloj përvojash, sepse ato tregojnë haptazi jo vetëm aftësitë tuaja teknike, por edhe origjinalitetin dhe aftësinë tuaj për të zgjidhur çështje nën presion.
– Për shembull, Cisco ofron studentëve të NetAcad disa mundësi për të vënë në provë aftësitë e tyre, duke filluar nga ekipi i ëndrrave deri te Hackathons rajonale të NetAcad.

Merrni parasysh se si çdo përvojë që keni pasur – madje edhe në role ose profesione jo-teknike ku tregohen iniciativa ose përgjegjësia – mund të kërkohet edhe në një situatë interviste pune. Cilat përvoja tregojnë lidershipin? Mos harroni se çdo përvojë që tregon aftësitë tuaja drejtuese do të vlerësohet shumë nga kompanitë.

Reflektoni nëse i keni vërtetë nivelin e duhur të aftësive tuaja ose menaxhimi i një projekti që duhet çuar në përfundim të suksesshëm. Si lidhen përvojat tuaja të mëparshme me karrierën që ju magjeps dhe ju përgatit për të bërë një punë. Nuk është e thënë që këto duhet të jenë vetëm teknike.

MENDIMET E FUNDIT

Gjë e mirë është se shumica e bizneseve nuk kanë nevojë për të diplomuar domosdoshmërisht me përvojë të gjerë pune. Megjithatë, shumë studentë e nënvlerësojnë përvojën që kanë. Është e zakonshme që studentët të kenë një sërë përvojash pune jo të lidhura me njëra-tjetrën dhe mos të kuptohet rëndësia e transferueshme (siç janë komunikimi, udhëheqja, zgjidhja e konflikteve, etj.) në punën e parë pas diplomimit – edhe nëse studentët nuk janë në një industri të lidhur me fushën e tyre. Nuk ka asnjë lloj përvoje në veçanti dhe kufizuese që punëdhënësit e ardhshëm dëshirojnë për të sapo të diplomuarit. Megjithatë, të gjitha kompanitë kërkojnë një përzierje të karakteristikave të mëposhtme: njohuri thelbësore, intelekt dhe udhëheqje. Për fat të mirë, këto aftësi mund të shfaqen në mënyra të ndryshme.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

INTERVISTA TELEFONIKE DHE RRUGA DREJT SUKSESIT

Si Të Shkëlqeni Në Intervistën Tuaj Telefonike

Intervista telefonike – e njohur ndryshe si intervista e ekranit – është një intervistë, në realitet, si çdo tjetër. Do t’ju duhet të përgatiteni njësoj sikur do të bënit ballë për ballë me punëdhënësin tuaj të mundshëm.Intervista telefonike Intervista telefonike

Ne kemi mbledhur disa këshilla për t’ju ndihmuar në takimin tuaj të parë për një mbarëvajtje të procesit të intervistës.

Bëni një kërkim

Kërkimi është i rëndësishëm para se të kryeni intervistën tuaj të pare. Krijoni një i ide rreth llojit ët intervistës, trajtoni pyetje të vështira në mënyrë që të keni diçka të sigurt dhe vendimtare për të thënë në telefon.

Merrni kohë për të lexuar përshkrimin e punës dhe mendoni thellë se si aftësitë, përvojat dhe aspiratat t’uaja profesionale lidhen me pozicionin. Bëni kujdes për sa i përket kompanisë dhe kulturës së saj. Jini të gatshëm t’u përgjigjeni pyetjeve në lidhje me atë që ju intereson, por në linjë paralele me qëllimet e organizatës, biznesit apo kompanisë.

Mos harroni se kjo është një rrugë me dy drejtime. Ashtu si ju, që po zbuloni sa më shumë për punëdhënësin tuaj të ardhshëm, edhe punëdhënësi ka gjasa të bëjë kërkimin e tij rreth jush dhe profilin tuaj. Pra, sigurohuni që prania juaj në internet është e qartë dhe e besueshme. Mbani të përditësuar profilin tuaj në LinkedIn dhe mendoni për opinionet, interesat dhe lidhjet që ndani në internet. Do të ishte, gjithashtu, e rëndësishme të pastroni praninë tuaj në mediat sociale në përgjithësi.

Përgatitje
Në intervistë, ju nuk do të flisni vetëm rreth punës që ju intereson, por dp të përballeni me një numër pyetjesh në lidhje me eksperiencat, dijet dhe pritshmëritë – do me thënë, do t’ju pyesin me siguri përse ju mendoni që jeni kandidati i duhur për pozicionin e punës. Pra, përgatisni një përgjigje të shkurtër dhe të saktë për këtë pyetje.

Shikoni mirë llojin e pyetjeve që mundësisht do t’ju pyesin, mendoni mire për to dhe për përgjigjet që do të jepni. Kujdes ndaj zmadhimit të vetes në prezantim dhe përgjat intervistës – mos flisni për gjëra që nuk përputhen me aftësitë dhe përvojën tuaj. Nxirrni në pah sinqeritetin tuaj, fakte praktike dhe element mbi të cilët mund të zgjeroheni brenda intervistës.

Gjithashtu, përgatisni edhe pyetjet që dëshironi t’i bëni punëdhënësit. Disa nga gjërat që ndoshta ju duhet të mendoni:

• Çfarë vështirësish përfshin pozicioni i punës?
• Si, dhe a mund të zhvillohet roli i punës gjatë viteve?
• Cilat janë pritshmëritë që punëdhënësi ka për punonjësit e rinj?

Dëgjoni me vëmendje

Këtu ka njëndryshim, të folurit në telefon, në lidhje me të folurit ballë për ballë. Është e vështirë që të jeni gjithë kohën i përqendruar tek pyetjet kur biseda ndodh në telefon. Bëni përpjekje të qëndrueshme të dëgjoni çdo pyetje dhe merri dy a tre sekonda kohë për t’u përgjigjur. Nëse për ndonjë arsye ju nuk e kuptuat mire pyetjen, kërkoni pa frikë për një ripërsëritje të pyetjes. Qëllimi për të dy anët sëhtë që të dalni në përfundimin nëse ju jeni i duhuri për vendin e punës. Kështu që përcjellshmëria e saktë e informacionit tek të dy anët është kryesore.

Përgatisni mjedisin tuaj

Gjëja e funidt që ju nuk ju duhet të ndodhi është ndonjë ndërprerje e papritur, problem me linjën ose ndonjë zhurmë në sfond. Zgjidhni një mjedis i cili mundësisht nuk ju nxjerr probleme të tilla.
Sigurohuni që telefoni juaj është i karikuar plotësisht, për internetin dhe funksionin e tij nëse intervista bëhet online. Është e mirë të mbani edhe një bllok shënimesh për çdo gjë që do t’ju duhet të shënoni apo mbani mend.

Mund të mabni edhe një laptop i cili ju ndihmon në parashtrimin e intervistes dhe pikave kyçe.
Merrni parasysh gjuhën e trupit, ka rëndësi gjithashtu.

Sado e çuditshme të duket, mënyra se si uleni ose bëni gjeste, qoftë edhe një buzëqeshje e rastësishme, do të përcjellë diçka më shumë tek intervistuesi ose do të bëjë që intervista dhe ato që thoni të “godasin objektivat.”

Qet6ësia e trupit dhe ajo mendore do t’ju ndihmojnë në arrtijen drejt një inetrviste shumë të këndshme dhe pothuajse miqësore. Përshtypja që do të lini do të jetë krejt pozitive. Megjithëse intervistuesi juaj nuk mund t’ju shohë, ai mund të dëgjojë lakimet në tonin tuaj. Sjellja juaj e relaksuar, niveli i besimit, entuziazmi do të jenë të gjitha të dallueshme sin ë videon online por edhe në intervistën në telefon (tek luhatjet e zërit).

Pikat kyçe për t’u mbajtur mend

Mbani gjithnjë këtë strukturë përgatitje për intervistën tuaj. Bëni plane të vogla të secilës pikë dhe pravlerësime të vogla të tyre. Para se të shkoni për intervistë, mbani mend këto pika:

• Hulumtim dhe vlerësim i karakteristikave të punës dhe pyetjeve profesionale

• Jini të përgatitur. Të jesh i përgatitur për një intervistë telefonike do të thotë të kesh besimin në një telefonatë të improvizuar e të papritshme. Nuk ka asgjë të keqe t’i thuash një rekrutuesi: “Më falni, jam larg nga tavolina ime. Kur mund të të telefonoj?” Ndërtoni intervistën tuaj gjithmon në një mjedis të përshtatshëm dhe të rehatshëm pët ju.

• Besoni në aftësitë t’uaja dhe tregoni gatishmërinë për marrjen e pozicionit ët punës. Gjithashtu, mos kini frikë të tregoni dëshirën dhe vullnetin tuaj për të mësuar aftësi të reja dhe për të avancuar në aftësitë tuaja të vjetra. Dëgjoni me kujdes dhe mos kini frikë të krijoni raporte dhe të tregoni pak personalitet.

• Jini të drejtpërdrejtë në lidhje me përvojat tuaja dhe të hapur për të kuptuar rreth përvoja të reja gjatë intervistës suaj telefonike.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Çfarë do të thotë Lidership?

Vetë-Zhvillim për të arritur pozicionin e drejtuesit në botën e teknologjisë

Si fillim, do të shqyrtojmë shkurtimisht kuptimin e rolit të udhëheqësit në fushën e IT-së. Për të mos u ngatërruar, një menaxher i zoti nuk do të thotë që është udhëheqës.  Udhëheqës quhet ai jneri i cili shkon përtej rolit drejtues. Arritja e tij individuale lidhet ngushtë me arritjet njerëzore dhe shoqërore që burojnë prej kuptimit të kolegëve të tij – punonjësit.

Të qënurit drejtues kryesor, do të thotë të bledhësh tre gjëra sëbashku: pasion frymëzues, vizion drejt realizimit objektiv, mbështetje dhe sigurim i mjeteve të nevojshme për kolegët. Një udhëheqës frymëzon të gjithë anëtarët e ekipit të tij që të besojnë në cilësitë e tyre dhe të zhvillojnë aftësitëdrejtuese të pavarura duke vepruar me pasion të përgjegjshëm.

Më pas vjen roli i drejtuesit: një proces ku një staf-ekzekutiv mund të drejtojë, ndikojë në sjelljen dhe punën e të tjerëve për të arritur qëllimet specifike në një situatë të caktuar. Udhëheqja është aftësia për të nxitur kolegët e tij, grupin e punës të punojnë me besim dhe zell.

Këto aftësi janë të rëndësishme për t’u zhvilluar, pavarësisht nëse jeni student apo një drejtues i cili është duke ngjitur më lartë shkallët e karrierës së tij. Aftësia për të marrë përsipër përgjegjësi, detyra të rëndësisë ekzekutive dhe realizimin e objektivave është cilësi kyçe për t’u dalluar midis profesionistëve të tjerë në tregun e punës.

Cilësitë kryesore për t’u zhvilluar

Aftësia për zgjidhjen e problemeve: Një udhëheqës IT është i aftë të zgjidh problemet. Ai identifikon rreziqet, analizon për zgjidhjet dhe ka aftësinë të ndaj projektet në disa pjesë për të ndërtuar procese dhe qasje që të nxjerrin në zbatueshmërinë e zgjidhjeve të gjetura.

Mendje e hapur: Një pjesë e zgjidhjes efektive të problemeve është të qenit i hapur për të provuar ide të reja, qasje të reja, këndvështrime të reja – ngado që vijnë ato. Ti nuk di gjithçka, kjo të lejon të jesh ‘’der-hapur’’ për njohuri dhe zgjidhje të ndryshme, në ndikim dhe kulturë.

Aftësia për të frymëzuar: Udhëheqësit janë ata njerëz që frymëzojnë dhe motivojnë të tjerët, me mjete të ndryshme për t’u bashkuar në mënyrë efektive drejt arritjes së objektivit të madhë.

Intuita: Udhëheqësit e mirë u besojnë instinkteve të tyre. Ata mësojnë nga përvoja. Si dhe nga dëgjimi i të tjerëve.

Mendësia risisjellëse: Shikon dhe kërkon për risi. Provon ide të reja duke eksperimentuar vazdhimisht, por edhe në dështim arrin të lexoj mësimet dhe përpiqet përsëri. Këto cilësi krijuese janë thelbësore për udhëheqjen e mirë.

Mendësia pozitive: Mbajtja e një qasjeje pozitive dhe të mësuarit në çdo çast ka një ndikim të fortë tek ekipet dhe individët. Është shumë e lehtë në mjediset e punës të zhyteni në negativitet që mund të kthehen shpejt toksik. Udhëheqësit e mirë dinë ta anashkalojnë këtë kurth dhe të qëndrojnë të fokusuar në objektivat dhe detyrat që japin rezultate.

Vetëbesimi: Besimi në veten tuaj dhe qëndrim i duhur me mendjen e hapur për të gjetur zgjidhje. Përqafimi i larmisë njerëzore të grupit të punës duke mësuar nga përvoja. Të punosh drejt rezultateve pozitive gjeneron një besim të brendshëm që arrin dhe frymëzon njerëzit e tjerë.

Aftësitë e komunikimit: Një pjesë e drejtimit është aftësia për të ndarë dhe artikuluar atë që mendoni, keni nevojë ose dëshironi të arrini. Ndërtimi i aftësive të forta të komunikimit në mënyrë që njerëzit e tjerë të kuptojnë vizionin ose idenë tuaj është thelbësore.

Aftësia për të deleguar: Është e pamundur të bësh gjithçka vetë. Dhe shumica e njerëzve urrejnë të jenë të mikro-menaxhuar në punën e tyre. Të mësosh të delegosh dhe të njohësh pikat e forta të njerëzve të tjerë është një aftësi thelbësore e udhëheqjes që ndihmon në frymëzimin dhe motivimin e grupit të punës.

Besueshmëria: Tejdukshmëria është thelbësore. Së bashku me aftësitë e forta komunikuese, ju duhet t’u tregoni të tjerëve se keni integritet dhe mund t’ju besohet çdo përgjegjësi. Mbështesni dhe vlerësoni me fakte grupin e punës dhe kolegët tuaj.

Vendosmëria: Ju keni një ide të qartë se çfarë dëshironi, si të arrini atje dhe si të kapërceni pengesat që mund të hasni gjatë rrugës.

Inteligjenca Emocionale: Inteligjenca Emocionale është aftësia ndërpersonale për të krijuar ose punuar me njerëz të tjerë, në ekipe ose veçmas. Ju merrni kohë për të kuptuar të tjerët dhe për të ndërtuar urat lidhëse midis njerëzve.

Këmbëngulja: Pavarësisht se sa e vështirë është një punë apo sa kohë duhet për ta realizuar, ju i keni sytë dhe mendjen drejt përfundimit të suksesshëm. Të jesh në gjendje të durosh dhe të vazhdosh, pavarësisht pengesave është një tregues kyç i një lideri.

Përpikmëria në punë: Ju i përmbaheni një orari, arrini në kohë, paprashtroni gjithçka dhe përbushni detyrën sipas fjalës që jepni. Të tjerët e dinë se mund të mbështeten tek ju.

Mendimi Strategjik: Ju e kuptoni domosdoshmërinë që qëndron pas detyrës dhe se si ajo përshtatet në një qëllim të përgjithshëm. Ju mendoni se si të përdorni më mirë burimet për të arritur qëllimet. Ju jeni në gjendje të krijoni lidhjet midis fazave të ndryshme të një plani.

Organizim: Nga mbajtja e kohës tek planifikimi, tek raportimi. Ky organizim i mirë siguron që gjërat të shkojnë sipas planit dhe kohës së caktuar.

Vëmendje: E ‘mjaftueshmja’ nuk është mjaft për ju. Ju i kushtoni vëmendje detajeve më të vogla. Ju jeni një mendimtar kërkues – i plotë dhe i veçantë në qasjen personale ndaj gjithçkaje.

Të jesh i duruar: Udhëheqësit e mirë janë ata që kanë përulësinë për të dëgjuar të tjerët, për t’i njohur dhe për t’i shpërblyer ata. Në këtë mëmyrë grupi i punës frymëzohet dhe nxitet në bashkëpunim dhe cilësi.

Origjinaliteti: Është më e lehtë nga sa mendoni në dallimin e dikujt që është i pasinqertë ose i prirur për të “mashtruar”. Ndërsa udhëheqësit e vërtetë janë të vërtetë. Ata besojnë në atë që bëjnë dhe thonë.

Merrni një moment për të reflektuar mbi këto afësi dhe sa prej tyre ju i keni tashmë. Sa prej tyre dueht ende të zhvillohen dhe sa duhen përfituar në të ardhmen. Udhëheqja, si të gjitha aftësitë e tjera, është diçka që mund të rafinohet, zhvillohet dhe përmirësohet në mënyrë aktive me kalimin e kohës.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

5 Pika Mbi të Cilat Ju Mund të Nisni Punë Menjëherë si IT.

Roli I Teknikut IT Dhe Përfshirja Në Një Pozicion Pune

Në ditët e sotshme, ku çdo industri ka departamentin ose ekipin e saj të teknologjisë, profesionistët e IT-së janë më se të rëndësishëm. Teknologjia po përparon dhe po integrohet mjaftueshëm në jetën tonë.Roli I Teknikut IT

Punët e sotshme në lidhje me IT-në janë përtej dhe përparuara në krahasim me kohën e dikurshme teknologjike. Ka shumë mënyra të ndryshme për të hyrë në fushën teknologjisë. Disa ndjekin studimet në një universitet ose kolegj për t’u bërë profesionistë, dhe të tjerë mund të fillojnë nga e para dhe të marrin përvojë duke punuar si asistent teknik, vit pas viti. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt, që diploma nuk është kusht. E bukura në këtë industri është se jo të gjithë duhet të jenë teknikë për të nisur një karrierë. Ka shumë profesionistë të cilët kanë nisur karrierën e tyre si IT duke mos patur fare një histori tradicionale të të mësuarit.Roli I Teknikut IT

Nuk ka ndonjë formulë magjike për të nisur karrierë në këtë drejtim. Sidoqoftë, punëdhënësit janë gjithnjë në gjueti për punonjës/profesionistë të rinj të cilët sjellim me vete vlera të shtuara në kompani.

Nëse dëshironi të bëheni profesionist dhe të filloni të ndërtoni një karrierë në sektorin e IT-së, ne kemi disa këshilla për t’ju ndihmuar.Roli I Teknikut IT

Kësh. 1 - Vlerësoni aftësitë tuaja

Kryeni një vetë-analizë për veten tuaj si fillim. Zbuloni dhe bëni një listë të aftësive tuaja më të mira dhe atyre që duhet të zhvilloni më tej. Kjo fazë do t’ju ndihmojë të bëni vlerësim të aftësive, vlerave dhe dëshirave tuaja ekzistuese.

Mungesa e përvojës së drejtpërdrejtë nuk është një pengesë për të hyrë në industri. Gjëja kryesore të punoni në trasferimin e aftësive tuaja nga një përvojë/punë në tjetrën.

Ndoshta ju mund t’i zotëroni këto aftësi, por komunikoni i mirë i tyre është kryesor.

Këtu janë disa aftësi të nivelit të lartë:

Kësh. 2 - Gjeni një rol që ju përshtatet

Pasi të dini se cilat janë pikat tuaja të forta, kërkoni për tituj dhe role që ju përshtaten dhe që lidhen me qëllimet tuaja. Këtu ju duhet të hulumtoni dhe eksploroni fushat e teknologjisë që ju interesojnë. Kërkoni programe që ndihmojnë në kuptimin e industrisë, gjuhën e teknologjisë, mësoni nga ekspertët dhe shembujt e botës reale, duke zgjeruar rrjetin e njohurive tuaja.

Pasi të gjeni një rol, përqendrohuni në përshkrimin e rolit për të kuptuar më mire dhe çfarë nevojitet për të shkëlqyer në atë rol. Pastaj filloni të zgjidhni fjalë kyçe dhe t’i reflektoni ato me aftësitë e deri tanishme që zotëroni. Ndoshta, do të të habiteni kur të zbuloni se i keni aftësitë e nevojshme për të hyrë në fushën e IT-së!

Kësh. 3 - Rinovoni CV-në tuaj dhe LinkedIn

Keni rreth 7 sekonda për të tërhequr vëmendjen e një rekrutuesi. Gjëja kryesore këtu është ta bëni të thjeshtë dhe t’i tregoni rekrutuesit se jeni të kualifikuar. Ekspertët e burimeve njerëzore kanë përmendur këto 4 komponentë që janë kritikë në një CV:

 • Përmbledhja dyrëse e CV-së: Ndërtoni përmbledhjen tuaj në atë formë që të qasen me rolin dhe vlerën që i shtoni kompanisë
 • Përvoja e punës: Rendisni përvojën tuaj sipas rendit kronologjik dhe shtoni të dhëna nga rolet e mëparshme
 • Aftësitë: Theksoni çdo softuer ose aftësi unike në një mënyrë krijuese, kjo mund të tregohet me pika unike dhe ngjyrosje për ta bërë më të lehtë për rekrutuesin të skanojë.
 • Edukimi & Certifikatat: Shfaqni në fund kredencialet dhe vlerësimet tuaja

Së fundi, ju keni të gjithë përmbajtjen për të përdorur për të rinovuar LinkedIn tuaj. Sigurohuni që të hiqni zhargonet që nuk zbatohen për këtë rol të ri dhe të përditësoni profilin/prezantimin tuaj për të komunikuar më shumë rreth rolit të ri.

Kësh. 4 - Mbushni boshllëkun

Tashmë duhet të ecni përpara. Është koha për të përparuar me aftësitë tuaja, të vjetra apo të reja. Në këtë fazë, koha, burimet, përpjekjet tuaja janë thelbësore për t’ju ndihmuar të përparoni dhe të dalloheni në procesin e aplikimit. Nëse keni shumicën e aftësive të përmbushura, por ju mungojnë disa, mund t’a plotësoni boshllëkun duke ndërmarrë një ose disa nga këto hapa:

 • Kurse në fushën që keni vendosur për t’u zhvilluar
 • Mësoni rreth industrisë nga të gjitha videot falas nga ndikues ose profesionistë
 • Gjeni një “coach” që është tashmë në rolin dhe industrinë që dëshironi të ndiqni
 • Lexoni libra, artikuj dhe regjistrohuni për gazetat
 • Bëni disa detyra shtrirëse ose punë të lirë për të zbatuar atë që keni mësuar. Kjo do t’ju ndihmojë të shfaqni portfolet ose studimet tuaja

Kësh. 5 - Rrjeti i njohjeve

Tani keni bërë pjesën më të madhe të punës, sigurohuni që të rrisni njohjet e juaja. Në këtë pikë, një referencë e mirë nga një punonjës është vendimtare. Lidhuni me njerëzit në LinkedIn, kërkoni intervista informative ose biseda telefonike, bashkohuni me klube dhe organizata si Product South për të zgjeruar rrjetin tuaj. Si përfundim, kur njerëzit pyesin “A duhet të kodoj apo të marr një diplomë inxhinierie për të hyrë në teknologji?” Ne gjithmonë themi jo! Duhet shumë përpjekje, përkushtim dhe kohë, por edhe ju mund të hyni në teknologji nëse ndiqni këto këshilla.

Shko me siguri në vetëvete, mbas gjithë këtij procesi, sepse kjo është e vërteta!

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Postuar ne 11 Mar 2021

New curricula for albanian agriculture vet schools

One of SpoonbillNest’s main goals is to update and improve the school curricula, especially for vocational education and training schools. That is why we have had discussions with “Mihal Shahini” VET school and Solar Green Education (Spain) to create a new program. We are happy to announce that we have come up with the pilot program “Sustainable Curricula for Albanian Agriculture VET Schools” and we plan to start with “Mihal Shahini” school. The program will consist of three courses:

• Sustainable Agriculture
• Sustainable Water Management
• Sustainable Energy
SUSTAINABLE AGRICULTURE COURSE

The Sustainable Agriculture Course is a one-year, 216-hour course, with an emphasis on the preservation of the places and processes for future viability, sustainability, and growth. It will cover topics such as soil conservation and management, soil drainage and water supply, managing farm equipment, and sustainable plant propagation. It will also discuss Value Chain Models for areas such as fruit and vegetable chain, the forest value chain, including forest and plantation management; and grain and seed value chains, including the production of grains and seeds, the concentrated foot plant, and processing grains for human consumption. The main focus will be on sustainable methodologies that promote the long-term viability and health of the soil, water, and food supply.

SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT

Sustainable Water Management is a 36-hour course that focuses on the quality and safety of drinkable water. It covers topics such as microbiological aspects, chemical aspects, and physical aspects of water. It also covers the industrial process, pretreatments, coagulation, flocculation, decantation, filtration, and disinfection through which drinking water undergoes.

SUSTAINABLE ENERGY

Lastly, Sustainable Energy is a 36-hour course as well. The focus of this course will be on renewable energy such as wind and solar energy. More specifically it will discuss what type of sustainable energy can be used locally. This course will also include a practice module for the installment and maintenance of solar panels.

HOW WILL IT BE IMPLEMENTED?

The implementation of this program will start immediately after the approval from the Curriculum Approval Directorate of Albania. The first step will be to train teachers to deliver such knowledge to the students. They will get trained by Solar Green Education, in order to have the same standard. Later on, they will be able to start the application of the curricula and train the students of Mihal Shahini VET school and effectively prepare them for the future. Currently, we are still waiting on the approval, but we are positive about the outcome. This is only our first step toward improving Albanian Agriculture VET schools.

Stay tuned for more updates!

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC Nr. 893625305 | Mundësuar nga Elite Coaching