loading

Guidë Turistike: Përshkrimi dhe Roli

Çfarë është një guidë turistike?

Guida turistike është personi që familjarizon turistët me historinë, veprimtarinë dhe jetën e një vendi apo shteti të caktuar. Edhe se klientët janë në përgjithësi të huaj, çdo kush mund të marrë pjesë në një guidë turistike.

Guidat turistike punojnë në përgjithësi në industrinë e turizmit. Normalisht këta janë ekspert në histori dhe destinacione turistike. Guida turistike ofron për klientin informacione të rëndësishme, interesante rreth muzeve, vendeve lokale, bukurive natyrore dhe për destinacione të tjera turistike. Guidat mund edhe të ofrojnë aktivitete që lidhen me ecje, ngjitje, ture me autobus, ose ture me varkë në lumë

Cila është puna e guidës turistike?

Puna e një guide turistike varet prej vendodhjes dhe punëdhënësit. Nëse guida është vetëpunësues, do të ofrojë guidë për vende të cilat janë të aksesueshme bga publiku, siç janë parqet nacionale dhe bukuri të tjera natyrore. Ndërsa, guida e cila është e punësuar tek një agjenci turistike ofron guidë për qytete, vende industrial dhe historike, aktivitete në natyrë dhe të tjera lloje në interes të klientit. Tre temat kryesore ku guida turistike përqendrohet janë me karakter historik, biznesi dhe natyror.

Përgjegjësitë e një guide turistike

 • Mirëpritjen e vizitorëve në tur.
 • Informimin e vizitorëve për itinerarin e secilit tur.
 • Planifikimin e itinerareve në lidhje me parashikimet e motit dhe kohëzgjatjen e turit.
 • Organizimin e vizitave dhe biletave për në muze, galeri, parqe dhe bukuri të tjera natyrore.
 • Planifikimin e aktiviteteve të ndryshme në raste kur ndodhin ndryshime të planit të parë për shkak të motit.
 • Mbledhjen dhe përkujdesjen e mjeteve të nevojshme për secilin tur.
 • Familjarizimin me historinë e vendit ku do të punojë.
 • Familjarizimin e klientëve me vendin ku do të zhvillohet turi.
 • Drejtimin e klientëve tek shërbimet e tjera të interesit.

Kërkesat e nevojshme

 • Diplomë e shkollës së mesme.
 • Përvojë në guidë turistike.
 • Përgatitje fizike për udhëtime të gjata dhe me shkallë vështirësie të lartë.
 • Përgatije për të zbatuar kodet e sigurisë dhe shëndetit.
 • Karakter të paqëm dhe të gëzueshëm.
 • Aftësi personale oragnizative, menaxhuese dhe krijuese.
 • Dëshirë për të udhëtuar.
 • Përgatitje për të punuar natën dhe fundjavë.

Shikoni kursin tonë.

Si është vendi i punës së një guide turistike?

Guidat turistike punojnë në mjedise dhe kushte të ndryshme. Guidat e muzeut, për shembul, punojnë në mjedise të mbyllura, ndësra guidat e natyrës punojnë në kushte jashtë mjedisit të mbyllur dhe nën rrjedhojën e motit. Normalisht, oraret e një guide turistike janë shumë specifike dh të strukturuara mirë dhe puna e tyre mund të zgjasë më pak ose më shumë se 40 orë në javë. Për arsye se guidat punojnë më së shumti në industrinë e turizmit, shumë prej tyre punojnë në fundjavë. Disa prej tyre punësohen në kohë sezoni turistik dhe në pozicione që zgjasin përkohësisht.

Përmbledhje

Pavarësisht specializimit të guidave, çdo pozicion pune ka disa përgjegjësi bazë që duhen zbatuar. Përgjegjësia bazë e guidës turistike është të sigurojë që gjithësecili të jetë i sigurtë përgjatë gjithë turit. Duhet të monitorojnë aktivitetet e grupit duke siguruar që secili zbaton dhe respekton politikën e sigurisë. Në disa raste guida duhet të ofrojë ndihmën e parë shëndetësore nëse klienti e ka të nevojshme dhe të jetë i përgatitur rreth ndodhive emergjente. Gjithashtu guidat planifikojnë të gjithë itinerarine turit përkatës. Kërkime rreth informacioneve të nevojshme që klienti e ka të nevojshme, organizimin e çdo hapi – nga mbërritja, transporti dhe largimi prej turit – është përgjegjësi e guidës turistike. Për më tepër, ka raste kur guidës turistike i jepen detyra në lidhje me pagesat, pastrimin dhe promovimin e shitjeve të produkteve apo shërbimeve të tjera.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Programues Tërësor: Përshkrimi

Programues tërësor ka të bëjë me zhvillimin e uebit që zë vend si në planin parësor edhe në atë fundor të ndërtimit të një uebsaiti apo aplikacioni.

Çfarë është një programues tërësor?

Programuesit tërësor janë profesionistët më të vlerësuar në fuhshën e zhvillimit të një uebsaiti. Këta profesionist kërkohen për të kryer punën e nevojshme si në planin parësor ashtu dhe në atë fundor e një entiteti dixhital, që dë të thotë se këta profesionistë janë të aftë në aspektet e programimit, në dizajnimin e përvojës së përdoruesit, menaxhimin e projekteve, dhe në shumë raste të tjera të aftë në komunikimin me klientin. Për shkak të kërkesave të këtij specializimi të hibridizuar, profesioni i programuesit tërësor është tepër i njohur në shumë fusha profesionale.

Termi programues tërësor lidhet me gjithë arkitekturën e planit parësor dhe atë fundor të një uebsaiti ose aplikacioni. Profesionistët e tillë mund të merren me të dyja anët e ekuacionit proverbial (kod-gjuhësor).

Kuptueshmëria e rolit

Një programues tërësor ndërthurë në vetëvete aftësitë e programuesve front-end dhe back-end. Ai merret me një sërë detyarsh në krijimin dhe mirëmbajtjen e entietit dixhital (p.sh., aplikacion, uebfaqet). Roli i programuesit kërkon zotërimin e aftësive përshtatëse, të menduarit inovues, bashkë me ndërthurjen e njohurive teknike të programimit dhe nivel të lartë komunikimi.

Gjithësesi, programuesit duhet të kalojnë nëpër nivele të ndryshme të roleve të planit parësor dhe planit fundor para se të marrin përsipër përgjegjësitë e një programuesi tërësor.

Programues i planit parësor

Programuesit e planit parësor janë përgjegjës për elementë që shfaqen tek përdoruesit në plan të parë dhe të dukshëm. Kjo nënkupton përdorimin e elementëve UI, përpikmëria e programit të kërkimit online dhe të gjithë prezantimin visual të uebfaqes. Në fjalë të tjera, këta programues ndërtojnë gjithçka një visitor shikon kur lundron brenda një uebsaiti ose aplikacioni. Për të kthyer projektet në më shumë inetresante dhe interaktive, programuesit e frontit parësor përdorin gjuhë kodike si JavaScript, HTML dhe CSS.

Programues i planit fundor

Programuesit e planit fundor merren me bazat dixhitale të uebsaitit ose të aplikacionit. Këta janë si teknikët e skenës së teatrit të cilët bëjnë të mundur ngritjen e skenës por që nuk duken sepse qëndrojnë në prapaskenë. Programuesit e planit fundor menaxhojnë pjesë kritike të cilat ndikojnë tek prezantimi i dukshëm dhe tek përdorimi i uebsaitit, siç është përkujdesja ndaj databazës dhe pengesave të vogla teknike. Ata gjithashtu bashkëpunojnë me programuesit e planit parësor për të përmirësuar testime dhe përforcime të kodeve aty ku nevojiten.

Përgjegjësitë

Njohuri mbi programimin parësor (front-end) bashkë me programe të së njëjtës fushë.

Njohuri mbi programimin dhe dizajnin fundor (back-end) bashkë me përvojë mbi të paktën një softuer i lidhur me gjuhën e caktuar.

Njohuri mbi databazën dhe admimistrimin e funksionalitetit të uebsaitit.

Përkujdesje ndaj funksionit të qëndruehsëm të platformave, përfshirë Windows, MacOS dhe Linux.

Përmbushje të kërkesave teknike dhe ato të klientit.

Krijimi i API-ve që ndihmojnë në ruajtjen e të dhënave të cilat duhen në raste kur kërkohet rikthimi i tyre në përdorim.

Aftësi dhe gjuhë programimi që nevojiten

Python

Python, është një gjuhë programimi e cila kryeson në zvhillimin modern të uebsaiteve të kohës. Kjo gjuhë programimi nuk është e njohur vetëm për larminë e saj, por është edhe e thjeshtë në përdorim. Në fakt, sipas pyetësorit Stack Overflows Developer Survey të 2020-ës, Python doli nga më të kërkuarit prej programuesve sepse ofron suport për shumë stile programimi dhe përpikmëri në vizualizim.

JavaScript

JavaScript, është një tjetër gjuhë programimi e cila përfshihet në rolin e programuesit tërësor. JavaScript është e njohur për përdorimin e saj dinamik, dhe që në zhvillimin e uebit ka të bëjë me cilësinë e faqeve duke lejuar që programuesit të krijojnë stile komplekse, përllogaritje “ekuacionale” të vështira dhe lidhje me përmbajtje nga faqe të tjera në ueb. Uebfaqet do të ishin pa animacione, statike dhe shumë pak interesante pa përdorimin e JavaScript.

HTML

HTML (HyperText Markup Language), është gjuhë programimi shumë popullore në zhvillimin ueb dizajnit. Si gjuhë programimi lidhet me paraqitjen ndërlidhëse midis faqeve dhe vepron si njoftues për shfletuesin që të shfaqë elementë të faqeve me anë të etiketimeve (tags).

CSS

CSS (Cascading Style Sheets), është një nga më të përdorurat midis JavaScript dhe HTML. CSS ka të bëjë më së shumti me stilin dhe ngjyrat që i bashkohen strukturës HTML dhe përdoret kryesisht për të krijuar një dizajn estetik të këndshëm.

SQL

SQL (Structured Query Language), është gjuhë programimi e cila përdoret gjerësisht në zvhillimin e programimit fundor (back-end). Kjo ghuhë programimi përdoret kryesisht në menaxhimin dhe përditësimin e rekordeve si dhe për të modifikuar databazën. Për arsye se çdo uebsait përdor back-end në regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave, SQL mundëson krijimin e themleve të forta për databazën e nevojshme e cila zhvillohet në procesin fundor të uebit.

Rust

Rust, është gjithashtu një program popullor për zhvillimin e një uebsaiti. Rust përdoret kryesihst për rritjen e shpejtësisë, paralelizmave dhe ndikon në sigurinë e kujtesës së një uebfaqe. Kjo ghuhë programimi ndihmon në krijimin e makinerisë së lojrave, zhvillimin e sistemeve operative dhe në zbatimin e komponentëve të shfletuesit.

Java

Java, qëndron vazhdimisht në majë të programeve të gjuhëve të programimit. Ky program gjuhe për përdorim të përgjithshëm përdoret kryesisht në zhvillimin fundor dhe gjithashtu mund të zbatohet brenda softuerëve të ndryshëm. Programuesit tërësor duhet medoemos të njohin mirë këtë program, Java, sepse ky mund të zbatohet për loje të ndryshëm skenaresh të nevojshme për uebin si në zhvillimin e aplikacioneve, mirëmbajtjes dhe në konceptim.

Web Architecture

Arkitektura e një uebsaiti kërkon planifikimin dhe dizejnimin e aspektit teknik, funksional dhe të komponetëve visual të uebsaitit para se ky të hidhet në veprim përfundimtar. Ky program përdoret kryesisht prej ueb-dizenjuesit dhe ueb-zhvilluesit për të dizejnuar dhe zhvilluar një uebsait. Si rrjedhojë, roli i programuesit tërësor dhe përdorimi i arkitekturës shkojnë gjithnjë bashkë – programuesit tërësor duhet të kuptojnë se si të dhënat e back-end janë strukturuar në mënyrë që të ndërtojnë një produkt të ndërlidhur saktë, si dhe shpërndarjen e saktë të informacioneve bashkë me vendin e duhur ku të ndërmerren detyra të përcaktuara kompjuterike.

Të menduarit kritik

Zhvillimi i një uebi është pothuajse sinonim i zgjidhjes së problemeve të vështira, që do të thotë se programuesve tërësor u duhet të zotërojnë mirë aftësinë e mendimit kritik. Një projekt i tillë shpesh shfaqë vështirësi të ndryshme, duke filluar nga kufizimet e softuerit deri tek të metat e back-end. Programuesve u duhet të jenë të aftë të lundrojnë lirshëm brenda këtyre problemeve me anë të një përgjegjësie të orientuar drejt zgjidhjes, përmirësimit dhe gjetjes së rrugëve të tjera në çdo nevojë. Mënyrat e të menduarit kështu duhet të ndihmojnë gjithnjë në funksionin e frytshëm të projektit duke shtyrë gjithashtu përpara grupin e punës për t’u rritur profesionalisht.

Durim

Durimi shkon gjithnjë paralel me të menduarit kritik. Në kohën e testimit, përpunimit të problemit dhe ideve eksperimentuese, programuesit duhet të qëndrojnë të qetë dhe pozitiv, në vetëvete dhe me kolegët. Zgjidhja e një problemi nuk është gjithmon e dukshme, dhe durimi ju jep mundësi programuesve që të përparojnë brenda vështirësive për të arritur zgjidhjen. Kjo aftësi është më tepër e duhur për programuesit e rinj të cilëve u nevojitet kohë për të përshtatur veten brenda industrisë.

Komunikimi

Komunikimi është një tjetër aftësi e rëndësishme për të arritur realizimin e saktë të punës suaj. Programuesve u nevojitet të kordinohen me klientët, programues të tjerë, menaxhues të domain-it dhe me departamente të tjera. Për arsye se jo të gjithë janë njohës të kodeve, durimi dhe menaxhimi i komunikimit të qartë, janë më se thelbësore në këtë aspekt.

Cilat janë benefitet që një programues tërësor sjell me vete?

Një programues tërësor sjell me vete brenda një biznesi gjithçka nevojitet për të zhvilluar porejekte në lidhje me fushën e uebit dhe sistemeve automatke. Janë kryesues për tesimet dhe zhvillimet brenda një hapësire të vetme dhe në kohë të shkurtër.

Si të bëheni një programues tërësor?

Pëvarësisht se ky pozicion pune është i nivelit të lartë dhe i shumëanshëm, një programues mund edhe të mjeshtërojë aftësitë e tij pa patur nevojë për eksperincë të më parshme. Sidoqoftë, për të gjithë që duan të bëhen programues tërësor, ka disa rrugë edukuese të cilat do t’ju ndihmojnë në përgatitjen tuaj.
Këto janë:

Kodimi Bootcamps

Bootcamps është një nga rrugët më të mira për të përfituar aftësi në programimin e back-end. Kurset në këtë modul do t’ju ndihmojnë të zhvilloni aftësi dhe eksperincë në rolin e programuesit tërësor.

Diplomë

Diplomimi në kurset e Bootcamps ju mundëson të merrni njohuri rreth industrisë përkatëse. Për ata që duan të ndjekin rrugën e një programuesi tërësor, më e mira është të përqendrohen tek fushat e shkencës kompjuterike ose dizajnit grafik, sepse ju japin mundësi të mësoni rreth zhvillimit të uebit dhe industrisë në përgjithësi.

Autodidakt

Për ata që duan të mësojnë në mënyrë më të lirshme dhe të kenë vetëkontroll mbi rrugën e të mësuarit, ndoshta kjo është zgjidhja më e përshatur. Në këto kushte ju duhet të gjeni kurse online, aplikacione edukuese dhe mëanyra të tjera që mund të zbatohen brenda të mësuarit vetë. Me siguri që edhe në këtë mënyrë ju do të mund të përgatiteni për të arritur nivelin e një programuesi tërësor.

Shikoni kursin tonë.

Përmbledhje

Siç mësuam më lartë, një programues tërësor merret pothuajse me gjithçka. Nëse ju pëlqen të jeni kreativ dhe zgjidhës problemesh apo ju pëlqen të merreni me ndërthurjen e shumë komponentëve në një pjesë të vetme, me siguri jeni i përshtatshëm për këtë rol.

Edhe se faktet tregojnë se një diplomë në shkenca kompjuterike është e nevojshme për t’u bërë një programues tërësor, për ne kjo gjë nuk është detyruese. Ne mendojmë se gjithçka që ju duhet është përvoja në projekte të cilat ju ndihmojnë të ndërtoni aftësi dhe teknika të nevojshme për t’u bërë një programues tërësor.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Agjent Udhëtimesh: Roli dhe Përgjegjësitë

Agjent udhëtimesh është një profesionist i cili ju ndihmon në planifikimin e puhsimeve tuaja. Ai do t’ju ndihmojë të gjeni vendin për të realizuar pushimet ideale. Përgjegjësitë e agjentit përfshijnë gjetjen e vendit, karakterin e pushimeve dhe një listë me aktivitete ku ju mund të argëtoheni përgjatë pushimeve tuaja.

Agjenti i udhëtimit menaxhon kërkesat e udhëtimeve biznes dhe argëtuese. Gjithashtu, agjenti mundëson për klientin shërbime në lidhje me turizmin dhe paketa turistike në të klientit. Qëllimi i agjentit mbetet gjthmonë kënaqësia e klientit në mënyrë që ai të rikthehet përsëri tek komapnia e udhëtimeve.

Përgjegjësitë e një agjenti:

 • Planifikon dhe tregton transportin, akomodimin, sigurimin dhe shërbime të tjera të lidhura me udhëtimin
 • Punon me klientin në përcaktimin e nevojave, vendeve të duhura, llojeve të transportit, datës dhe akomodimit
 • Mundëson informacione të rëndësishme për udhëtarët (klientin)
 • Merret me rezervimin e hoteleve, kërkesave dhe pagesave
 • Merret me shitjen e paketave turistike, promovimet dhe materialin promocional
 • Merret me problemet e udhëtimit, ankesat ose me rimbursimet
 • Merr pjesë në seminare rreth zhvillimeve turistike
 • Regjistron me informacion sistemet e të dhënave dhe mban klientët në përditësim me të rejat e fundit
 • Krijon kontakte me operatorët turistik

 • Regjistron statistikat financiare dhe të fluksit
 • Duhet të arrijë objektivat e shitjeve dhe përfitimeve në emër të kompanisë

Aftësitë e kërkuara

 • Eksperiencë në të njëjtin rol
 • Njohuri rreth sistemeve të rezervimit, GDS, dhe të sistemeve të udhëtimit
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze
 • Aftësi të forta në shitje dhe komercializëm
 • Aftësi komunikimi elastike
 • Kuptueshmëri e qartë e fluturimeve kombëtarë dhe ndërkombëtare

Kërkesa të tjera

 • Diplomë bachelor’s në turizëm, mikpritje ose në fusha të ngjashme
 • 2 Vjet eksperincë në rol të ngjashëm
 • Aftësi ndërpersonale të lartë
 • Njohuri mbi të rejat e fundit në turizëm

Çfarë bën një agjent udhëtimesh?

Kur bëhet fjalë për planifikimin e një udhëtimi, agjentët e udhëtimeve janë atë të cilët ndihmojnë klientët me gjithçka, që nga biletat, transporti dhe deri tek akomodimi. Ata gjithashtu merren me planifikimine itenerarit dhe kujdesen që udhëtimi të jetë sa më i këndhsëm për klienit. Agjentët e bëjnë shërbimin sa më të lehtë dhe gjithë procesin e udhëtimit lehtësisht të realizueshëm.

Çfarë e dallon një agjent profesionist?

Agjenit porfesionist duhet të punojë shpejt dhe saktë. Ai punon me klientë të cilët kanë data specifike ndërmend. Kjo do të thotë se një profesionist i tillë duhet të arrijë mbylljen e punëve në kohë të kërkuar dhe të mos humbasë përqendrimin e tij përgjatë procesit.

Mbyllje

Siç kuptojmë nga ky artikull, një agjent udhëtimesh merret me menaxhimin e gjithë linjës së punës që kërkohet për realizimin e një udhëtimi. Agjenti është profesionisti i cili e bën procesin e udhëtimit më të lehtë për klientin, këshillon rreth destinacioneve dhe mundëson informacion rreth hoteleve dhe aktiviteteve turistike.
Shumë agjentë udhëtimi mund të kenë punuar në kruazierë ose në kompani fluturimi. Ata në përgjithësi punësohen prej agjencive të udhëtimit, kompani fluturimesh ose kruaziera për të kryer rolin e personit i cili e kthen udhëtimin e klientëve në kënaqësi të veçantë.

Nëse dëshironi të bëheni një Agjent Udhëtimesh, klikoni këtu.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Çfarë është Menaxheri Operativ?

Menaxheri Operativ është jetik për arritjen e suskesit të një biznesi.

Në përgjithësi, njerëzit që nuk parapëlqejnë të dalin në sken janë ata të cilët zgjedhin të bëhen menaxher operativ. Ky pozicion pune është nyje e rëndësishme që një kompani apo biznes të arrij sukses. Menaxheri operativ sigurohet që të gjitha veprimtaritë e biznesit të zhvillohen çdo ditë dhe pa probleme. Me fjalë të tjera, roli përfshin menaxhimin e produkteve dhe shërbimeve të një biznesi të vogël apo të madh.

Në vetëvete, menaxheri operativ duhet të përqendrohet në arritjen e shkallës së lartë të çdo procedure pune duke përmbushur kështu edhe pritshmëritë e klientit.

Çfarë është një Menaxher Operativ?

Për të kuptuar më shumë rreth këtij pozicioni pune na duhet të qartësojmë më parë çfarë janë veprimtaritë (operacionet) e një biznesi apo organizate. Këto janë të gjitha ato veprimtari që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e qëndrueshme të biznesit dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në jetëgjatësinë e tij. Kështu që mund të themi që menaxherit operativ i duhet të përfshihet në mbikëqyrjen e përgjithshme të organizatës apo biznesit ku punon. Përgjegjësitë që mund të jenë pjesë e rolit të menaxherit përfshijnë menaxhimin e procedurave, metodat e shit-blerjes, kontabilitetin, burimet njerëzore, inventarin e organizatës, dhe pjesë të tjera teknike si p.sh. teknika IT. Njeriu i cili qëndron pas këtij roli është tej mase jetik në mënyrë që veprimtaritë (operimet) e biznesit të fuksionojnë rregullisht dhe që çdo gjë e nevojshme të mos mungoj. Në disa raste menaxheri operativ emërtohet si “zyrtar i lartë operativ.”

Përgjegjësitë e Menaxherit Operativ

Ky pozicion pune përfshin disa lloje përgjegjësishë të cilat ndryshojnë nga industri në industri. Gjithësesi, ne po ju sjellim detyrat bazë të lidhura me këtë profesion:

 • Punonjësit – aspekti që lidhet me stafin e punës është një nga detyrat e rëndësishme e menaxherit operativ. Menaxheri duhet të mbikëqyrë burimet njerëzore ose të bashkëpunojë nga afër me departamentin e burimeve njerëzore për të zgjidhur shqetësimet/problemet e punonjësve.
 • Procedurat – një organizatë funksionon me anë të procedurave të ndryshme për të arritur zhvillimin e duhur në punët e përditshme. Menaxheri operativ është përgjegjës për ekzekutimin dhe mbarëvajtjen e këtyre procedurave.
 • Financë – një tjetër aspekt i rëndësishëm i menaxherit operativ. Menaxheri duhet të mbikëqyrë departamentin e financave ose të punojë nga afër me grupin e punës për të vlerësuar buxhetin, përfitimet, dhe rritjen e veprimtarive monetare.
 • Inventar – kjo përgjegjësi është e lidhur ngushtë me menaxher të cilët punojnë në biznese që tregtojnë produkte ose sherbime specifike.
 • Raport – një segment tjetër i rëndësishëm nën përgjegjësinë e menaxherit operativ. Menaxheri ka për detyrë të raportojë se si shkojnë gjërat, nëse metodat dhe rregulloret e zbatuara funksionojnë apo kanë nevojë për ndryshime.

Kualifikimet e një Menaxheri Operativ

Për të punuar si menaxher operativ, ju duhet të keni të paktën një kualifikim të nivelit bachelor në biznes. Programi bachelor përqendrohet tek bazat e biznesit që janë thelbësore për të arritur suksesin e biznesit. Modulet si finaca, buxheti, burimet furnizuese, dhe strategjitë operative janë disa nga njohuritë që zhvillohen brenda programit bachelor në biznes.

Gjithësesi, mbartja vetëm e diplomës nuk mjafton për të nisur punë direkt në rolin e menaxherit operativ. Ju duhet të nisni fillimisht me një pozicion pune të nivelit më të ulur edhe se diploma juaj ju jep njohuritë dhe eksperincën e nevojshme. Një tjetër diplomë shumë e rëndësishme është edhe Master në Administrim Biznesi (MBA). Kjo diplomë do t’ju japë njohurinë dhe eksperincën të cilat janë vendimtare për një menaxher operativ.

Shikoni kursin tonë: Menaxher Operativ.

Aftësitë e nevojshme

Edhe pse biznesi dhe industritë ndryshojnë nga njëra-tjetra, për të qenë të suksesshëm në këtë fushë, ka disa aftësi bazë që duhen përvetësuar:
Lidership – Çdo organizatë do t’ju shikojë si një udhëheqës.

 • Analitike – Analizoni proceset dhe politikat dhe sigurohuni që ato funksionojnë siç duhet për organizatën.
 • Vendimmarrja – Ju do të jeni përgjegjës për marrjen e vendimeve në emër të organizatës.
 • Strategjike – Ju duhet të planifikoni dhe zbatoni strategji për organizatën dhe të kuptoni saktë se sa jetik është ky segment për organizatën apo biznesin ku punoni.
 • Menaxhimi i konfliktit – Ju duhet të jeni në gjendje të menaxhoni çdo lloj konflikti që ndodh brenda veprimtarive të organizatës suaj.

Aftësi të tjera:

 • Eksperiencë në role të ngjashme
 • Përvojë në buxhetim dhe parashikim
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi të jashtëzakonshme organizative

Si përfundim, ne dëshirojmë të shtojmë këto fjali të fundit në artikullin tonë. Sipas të dhënave botërore, paga mesatare për një menaxher operativ është rreth 67,925 dollarë në vit. Të ardhurat, megjithatë, varen nga niveli i arsimit, përvoja dhe vendndodhja gjeografike. Ndërkohë që, përqindja e rritjes së vendeve të punës në këtë rol pritet të jetë e ulët gjatë viteve të ardhshme, menaxherët operativ mund të punojnë pothuajse kudo. Nga bankat në dyqane me pakicë e deri tek spitalet. Si menaxher operativ, ju jeni të rëndësishëm për çdo organizatë që zhvillon veprimtari të ndryshme e të përditshme.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Recepsionist: Përshkrimi dhe Përgjegjësia

Kur klientët mbërrijnë në hotel, njerëzit e parë që takojnë janë personeli i recepsionit.

Recepsionistët përfaqësojnë një hotel apo resort dhe kanë për detyrë kontrollin e hyrje-daljeve nga dhoma të klientëve dhe kujdesen për standartin e shërbimeve dhe mjedisit të akomodimit. Agjentët e tillë janë përgjegjës për shpërndarjen e çelësit të dhomave, sigurinë dhe mbikëqyrjen e regjistrimeve të klientëve dhe llogaritjen e pagesave bashkë me tarifa shtesë përgjatë qëndrimit në hotel.

Cili është roli i një Recepsionisti?

Roli i recepsionistit është të kontrolloj mbarëvatjen e hyrje-daljeve të klientëve nga dhomat e hotelit, motelit dhe mjediseve të tjera të mikpritjes. Ndihmon klientët me rezervimin e dhomave nëpërmjet internetit apo në person, të mbështesin klientët në çdo paqartësi dhe t’u mundësojnë atyre informacione të nevojshme në lidhje me aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në zonën përreth hotelit.

Kur klientët mbërrijnë në hotel, njerëzit e parë që takojnë janë personeli i recepsionit. Ata mirëpresin mysafirët, merren me regjistrimet e të gjitha dhomave dhe mundësojnë detaje të nevojshme rreth komoditeteve të hotelit. Për më tepër, ata punojnë me ekipin e mirëmbajtjes dhe shërbimit për të përgatitur dhomat para mbërritjes së mysafirëve. Roli përfshin gjithashtu përditësimin e pagesave të hotelit dhe të dhënat e rezervimeve.

Listë përgjegjësish

 • Nëpërmjet rezervimit të dhomave në person, me anë të telefonit ose menaxhim online, përgjegjësitë janë:
 • Mirëpritja e mysafirëve dhe akomodimi në dhomë
 • Mbikëqyrja e pagesave dhe shtesave të ndryshme në shpenzimet totale
 • Përgjigje në kohë dhe zgjidhje për ankesat e klientëve
 • Dhënia e informacioneve sipas kërkesës së klientit rreth zonës lokale
 • Bashkëpunim me anëtarët e tjerë të stafit për të siguruar që të gjitha dhomat përmbushin standartet e hotelit
 • Organizim dhe kujdes për çdo nevojë të veçantë akomodimi
 • Mbështetje ndaj klientëve në planifikimin e ngjarjeve speciale
 • Organizimi i shërbimeve të specializuara për klientët VIP
 • Mbajtja e të dhënave të përditësuara bashkë me detajet e regjistrimit

Kualifikimet dhe aftësitë e nevojshme

Për të arritur një pozicion pune si Recepsionist, nevojitet:

 • Diplomë e shkollës së mesme
 • Eksperiencë pune si recepsionist hoteli ose në role të ngjashme
 • Njohja e mirë e softuerit që përdoret në rezervimin e dhomave
 • Kuptimi i faqeve të internetit të planifikimit të udhëtimit dhe sistemeve të tyre
 • Një vit përvojë si recepsionit ose në një rol të ngjashëm në hoteleri-biznes
 • Aftësi të jashtëzakonshme komunikuese, verbale dhe organizative
 • Aftësia për të zgjidhur problemet e klientëve në kohë
 • Gatishmëri për të punuar me turne, bashkë me fundjavat dhe festat

Edukim dhe trajnim

Ju duhet të keni të paktën një diplomë e shkollës së mesme nëse dëshironi të punoni si recepsionist ose një certifikim në industrinë e turizmit me drejtim hoteleri-biznes. Ndërsa kurset në menaxhim biznesi, menaxhimin e hoteleve apo shërbim ndaj klientit janë gjithnjë të favorshme. Një diplomë në menaxhimin e hoteleve është gjithmonë më e preferuar nga punëdhënësit. 

Regjistrohuni në kursin tonë!

Përmbledhje

Për t’a përmbledhur, shkurt, recepsionistët janë përgjegjës në mbarëvajtjen e shërbimeve që ofrohen brenda një hoteli, moteli apo resorti turistik. Ata janë përgjegjës për shpërndarjen e çelësave, kontrollin e informacioneve të regjistrimit të klientëve, dhe pagesave në tërësi. Ata i ndihmojnë klientët të rezervojnë dhomat e tyre, adresojnë çdo pyetje që mund të kenë dhe i mbështesin me informacione dhe rekomandime të nevojshme. Agjentët duhet gjithashtu të kenë një kuptim të mirë të sistemeve që përdoren në industrinë e hoteleve dhe të kenë njohuri në përdorimin e mekanizmave që lidhen me udhëtimet dhe planifikimet e udhëtarëve.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Grafik Dizajn: Përkufizimi, Bazat dhe Profesionet

Grafik dizajner është përdorur prej shekujsh më parë, dhe është i ludhur ngushtë me fushën e kominukimit dhe të shprehjes me anë të elemntëve pamorë dhe shkrimorë.

Si term, Grafik dizajner, është përdorur prej shekujsh më parë, dhe është i ludhur ngushtë me fushën e kominukimit dhe të shprehjes me anë të elemntëve pamorë dhe shkrimorë. Këto elementë vizual mund të jenë nga më të thjeshtat si p.sh. logo e vogël, deri në ato më komplekse siç janë faqet e internetit. Ndonjëherë këto elementë vizual funksionojnë tërësisht edhe për koncepte të shkallës së gjerë siç janë atë të markave dhe festivale të mëdha.

Pra, për të kuptuar se çfarë është saktësisht dizajni grafik, së pari duhet të përcaktojmë secilën fjalë veçmas. Është e rëndësishme të keni një ide të qartë se çfarë nënkuptojnë termat grafikë dhe dizajn në vetëvete. Fjalët në vetëvete nuk e ndryshojnë shumë funksionin e tyre përgjatë kohërave, ndërsa termi Dizajn Grafik evoluon vazhdimisht dhe zgjeron gjithmonë mjetet dhe mënyrat e tij praktike.

Çfarë do të thotë fjala Grafikë?

Shpjegimi i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë i fjalës graf-ikë vjen nga fjala greke graphein (γράφειν), trajtë e shkrimit ose përshkrimit. Gjithashtu, grekët e përdorin fjalën për të përshkruar format dhe mënyrat e gdhëndjes në vepra artistike, shkronja në pllaka druri, pllaka metalike ose sipërfaqe të ndryshme që mund të përdoren edhe për qëllime artistike. Pra, ajo lidhet kryesisht me prezantimin vizual të mendimeve dhe ideve tona.

Çfarë do të thotë fjala Dizajn?

Fjala dizajn është kryesisht konceptuale. Përdoret për të shpjeguar planifikimin ose ndërtimin e një objekti, sistemi ose për zbatimin e një aktiviteti që lidhet me një prototip, produkt ose proces. Dizajni mund të përdoret si folje, d.m.th., për të dizajnuar dhe që shpreh procesin e zhvillimit të një dizajni ose një ideje. Shembuj tipikë të dizenjove përfshijnë vizatimet arkitekturore dhe inxhinierike, diagramet e një qarkut elektrik, modelet e qepjes dhe artefaktet më pak të prekshme siç janë modelet e procesit të biznesit.

Atëherë! Çfarë është Grafik Dizajn?

Grafik Dizajn është procesi i planifikimit, krijimit dhe komunikimit me anë të elementëve vizual për të krijuar një identitet të një kompanie, organizate, etj.
Grafik Dizajn mund të ndahet në dy kategori: dizajn i uebfaqes dhe dizajn printimi. Dizajni i uebit fokusohet në krijimin e ndërfaqeve vizuale si logot, grafikat, fotot, video, butonat interaktiv, etj. Dizajni i printimit fokusohet në krijimin e ndërfaqeve vizuale për revistat dhe gazetat si kopertina librash dhe reclama, etj.
Grafik Dizajn është një fushë e gjerë që përfshin shumë disiplina të ndryshme, të tilla si arti, arkitektura, reklamat, dizajni i uebfaqes dhe dizajni i ndërfaqes së përdoruesit online. Në të përfshihen edhe përdorimi i tipografisë, ilustrimit dhe fotografisë.

Termi përdoret gjithashtu për të përshkruar procesin e krijimit dhe redaktimit të elementeve vizuale si faqet e internetit, reklamat e shtypura, tabelat dhe forma të tjera të komunikimit. Kjo mund të përfshijë dizajnimin e logove dhe materialeve të paketimit, si dhe aplikacione të bazuara në ueb si faqet e shitjeve elektronike.
Dizajnerët grafik përdorin një sërë mjetesh për të krijuar dizajne grafike që janë efektive në komunikimin e mesazhit të tyre, kërkesat e klientëve ose përdoruesve.

Bazat e Grafik Dizajnit

Për të kuptuar më mirë se çdo të thotë grafik dizajn, është e nevojshme të kuptohen elementët dhe parimet që përbëjnë atë. Elementët përdoren së bashku ose në kundërshtim me njëri-tjetrin për të krijuar dizajne tërheqëse dhe me ndikim.

Këto elementë të dizajnit grafik janë si më poshtë:

 • Ngjyrat
 • Trajtat (format)
 • Linjë
 • Forma aplikimi
 • Përmasat
 • Hapësirë
 • Tekstura

Dizajnerët grafik duhet gjithashtu të ndjekin parimet e dizajnit, të cilat në thelb janë një grup udhëzimesh që ndihmojnë në arritjen e kompozimit efektiv. Këto parime themelore ndërtojnë ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë e pjesës.

Këto parime të grafik dizajnit janë si më poshtë:

 • Barazpesha
 • Kontrasti
 • Theksi
 • Lëvizja
 • Përmasat
 • Ritmi

Me siguri e keni dëgjuar shprehjen “rregullat janë bëhen për t’u thyer”, e cila sigurisht vlen në këtë rast. Sidoqoftë, një dizajner i mirë grafik duhet së pari t’i kuptojë këto parime përpara se t’i thyejë ato me vetëdije.

Stilet Grafike

Siç folëm më lartë, grafik dizajn ka disa kuptime. Grafik dizajn përfshin një gamë të gjerë disiplinash dhe specializimesh, duke nisur nga printimi dhe dizajni i uebit deri tek animacioni dhe grafika në lëvizje. Grafik dizajn ofron mundësi për njerëzit me pothuajse çdo interes.

Nëse do t’i kërkonim dikujt para 30 vjetësh që të përcaktonte grafik dizajnin, ai do të fokusohej tek shembuj e lidhur me printimin e revistave, posterave filmash dhe reklamave. Në kohën e tanishme, kanë lindur një shumllojshmëri stiles dhe disiplinash.

Këtu janë disa shembuj të këtyre stileve dhe disiplinash:

Dizajni i faqes në internet, përfshin krijimin e faqeve të internetit. Paraqitja e përgjithshme, skema e ngjyrave dhe lundrimi janë të gjitha pjesë e kësaj discipline dizajni.

Dizajni i përvojës së përdoruesit (UX), ka të bëjë me krijimin e një faqe interneti ose aplikacioni të thjeshtë dhe të këndshëm për t’u përdorur.

Dizajni i grafikës në lëvizje, i njohur gjithashtu si animacion, është procesi i jetësimit të elementëve vizual përmes efekteve speciale, shfaqjeve televizive, lojërave video dhe filmave.

 

Profesionet më të njohura

Grafik dizajn është një industri në lulëzim të vazhdueshëm. Përparimet teknologjike që e të reja të dizajnit grafik kanë krijuar hapësira për profesione të ndryshme që më pare as nuk mendohej për llojin e tyre. Ky evolucion ka ndryshuar të gjithë peizazhin e karrierës profesionale.

Kërkesa për dizajnerët grafikë “tradicionalë” që punojnë kryesisht për botuesit e shtypit ka rënë ndjeshëm. Punësimi i stilistëve grafikë në shërbimet e projektimit të sistemeve kompjuterike parashikohet të rritet me 24 përqind deri në vitin 2028, sipas Byrosë së Statistikave të Punës (BLS). Pjesa më e madhe e kësaj kërkese nxitet nga nevoja e shtuar e bizneseve dhe e organizatave për grafikë dhe imazhe dixhitale, sepse ato synojnë të rrisin gjurmat e tyre dixhitale në treg.

Pra, cilat janë disa nga profesionet më të njohura? Në bazë të kërkimeve, të dhënat e mbledhura na ndihmuan të përcaktojmë këto profesione:

 • Grafik Dizajner
 • Projektuesi (UX)
 • Ueb Dizajner
 • Drejtor Artistik
 • Drejtor Kreativ

Ju mund të mos keni dëgjuar kurrë më parë për termin “dizajn grafik”, por shanset janë që ta keni përdorur atë.
Grafik Dizajn është një term ombrellë për krijimin e paraqitjeve vizuale të ideve, të tilla si logot dhe paketimet. Është një pjesë e domosdoshme e marketingut, reklamimit dhe komunikimit.

Nëse jeni të interesuar në këtë profesion duhet të keni paraszsh: çfarë lloj pune dhe specializimesh ekzistojnë, si dhe mjetet që ndihmojnë në kryerjen e punës.

 

Mjetet

Një nga mjetet më themelore që përdorin projektuesit është një libër skicash. Dizajnerët grafikë shpesh skicojnë idetë ose skicat e përafërta në letër përpara se të kthehen në forma kompjuterike. Thënë kjo, kompjuterët dhe programet e dizajnit janë thelbësore në klimën e sotme dixhitale, edhe nëse jeni duke dizajnuar për punë printimi. Lloji i kompjuterit që ju nevojitet bazohet në preferencë, por kur bëhet fjalë për softuerin, produktet e Adobe si Photoshop, Illustrator dhe InDesign janë shtyllat kryesore në botën e dizajnit grafik.

Përfundimi

Dizajnerët grafikë frymëzohen vazhdimisht nga bota që i rrethon dhe i nxjerrin idetë e tyre nga gjithçka, duke misur nga natyra e deri tek shoqëria dhe politika. Gjithashtu, ka edhe shumë blogje frymëzuese të dizajnit grafik që mund të ndihmojnë në rrjedhën e ideve tuaja krijuese.

Nëse keni një sy kreativ dhe dëshirani të përmirësoni apo të nisni nga fillimi rrugëtimin e një profesionisti në Grafik Dizajn, bëhuni pjesë e kursit tonë!

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Shërbimi Ndaj Klientit: Përshkrimi i Profesionit

Çdo profesion është i rëndësishëm për fuksionin që ka.

Kohëzgjatja e një biznesi vearet nga një sistem i ashtu quajtur ndryshe zinxhir, i cili përbëhet nga disa komponentë. Secili komponent është i rënëdsishëm për vetë funksionin që ka. Klientët janë pjesë e këtij sistemi gjithashtu. Pavarësisht kësaj, unë do të argumentoja thënien që “klienti është mbret”, dhe personalisht nuk nuk do të mendoja kështu – Përse vallë? Ju mund të keni një numër të madh klientësh të cilët blejnë produktet e juaja, por nëse biznesi jua nuk do të kishtë punonjës profesionistë, çfarë do të ndodhte? Në këtë aspekt, këta janë mbretërit! Gjithësesi, kjo thënie është abstrakte në vetëvete dhe nuk shërben dobishëm. Kështu që, e rëndësishme është që çdo klient të shërbehet dryshe, në një mënyrë e cila përmbush objektivat e vendusur. Kjo është këshilla ime për këdo që punon në departamentin e Shërbimit ndaj Klientit.

Në këtë artikull, do të flasim për disa hapa që shërbejnë në qëndrueshmërinë e klientëve, të tashëm apo të ardhshëm, brenda biznesit tuaj. Për të arritur maksimumin, së pari duhet të kuptojmë rreth terminologjisë së fjalës klient.

Cilët janë Klientët?

Një klient quhet dikush që blen/merr shërbime, produkte apo ide. Klientët janë të dy llojeve. Gjithësesi, duhet të kemi parasysh që ky segment – klient – mundet të ketë ose të mos ketë lidhje me ndërveprime financiare. Pra, llojet e klientevë ndahen në klientë të brendshëm, dhe të jashtëm.

Në 1988, Josef M. Juran propozoi emërtimin ndarës të klientëve. Që nga kjo ditë, kjo qasje ka sjellur zhvillim të rëndësishëm në cilësinë e menaxhimit brenda çdo kompanie. Gjithashtu, mendohet që kur klienti i brendshëm është i kënaqur prej shërbimit, atëherë edhe mundësitë për të kënaqur klientin e jashtëm rriten në vazhdim.

Klient i brendshëm

Klient i brendshëm është dikush që ka marrëdhënie direkte me biznesin. Ky mund të jetë anëtar i organizatës ose biznesit.

P.sh.: Çdo produk ka katalogun e tij të të dhënave dhe përdorimit. Të dhënat brenda katalogut krijohen nga departamenti i produktit i cili duhet të kalojë çdo detaj tek departamenti i paketimit. Si rrjedhojë, departamenti i paketimit kthehet në klient i brendshëm. Gjithësesi, llojet e klientit të brendshëm ndryshojnë nga biznesi në biznes.

Klient i jashtëm

Klient i jashtëm është ai i cili nuk bën pjesë brenda një biznesi. Ky lloj klienti është përsoni që blen produktin ose shërbimin e një firme ose kompanie.

Çfarë do të thotë Shërbim ndaj Klientit?

Shërbim ndaj Klientit është profesioni i cili mbështet dhe ndihmon klientët duke u marr me zgjidhjen e problemeve të tyre. Shërbimi i këtij segmenti merret dhe përpunon nevojat e klientit në kohë reale por edhe mbas përfundimit të çdo kërkese. 

Karakteristikat e profesionit

Në arritjen e nivelit ekspert të Shërbimit ndaj klientit, cilësitë e më poshtme ju vijnë për ndihmë.

  • Shërbim në kohë – Shërbeni në kohë dhe përmbushni detyrat, pavarësisht llojit dhe formave të produkteve.
  • Sjellje shembullore – Duhet të jeni gjithnjë të sjellshëm me klientin tuaj. Tregoni anën tuaj të mirë dhe të edukuar.
  • Jini profesionist – Tregoni empati për vështirësitë e klientit tuaj duke qenë profesionist në çdo aspekt të rolit tuaj.
  • Komunikimi – Ndërtoni afrimitet me klientët tuaj. P.sh., të flisni në emër me klientin tuaj mund të ndihmojë në përforcimin e besueshmërisë së tij ndaj biznesit ku ju punoni.
  • Jini i/e vëmendshëm – Ndërkohë që klienti është duke ju treguar për shqetësimet apo nevoajt e tij, mbani shënim detaje të rëndësishme dhe pyesni për sqarime të mëtejshme.
  • Përgjigjuni në mënyrën e duhur – Njihuni mirë me produktin apo shërbimin duke dëgjuar mirë kërkesat e klientit. 
  • Përgjegjësia – Duhet të jeni në gjendje të merrni përgjegjësitë idnividuale në trajtimin e çfarëdo lloj rasti klientësh. Jini i besueshëm në mënyrat e përballimit të datyrave tuaja.

Si arrihet niveli i lartë i vetë departmentit.

Secili në department duhet të jetë i shkëlqyer në vetëvete siç edhe e gjithë skuadra. Kështu që për të dhënë një shërbim cilësor duhet arritur niveli më i mirë i departamentit në tërësi. Më poshtë po ju sjellim disa praktika që ndihmojnë në ekselencën e shërbimit ndaj klientit.

  • Regjistroni ankesat e klientit – Çdo department i mbështetjes së klientit duhet të regjistroj rregullisht problemet e shpeshta. Gjithashtu, është me rëndësi që këtë të dhëna të përditësohen vazhdimisht.
  • Dokumentim i procedurave – Procedurat e kërkesave dhe zgjidhjeve duhen regjistruar në mënyrë të qartë.
  • Sistemet e gjurmimit të shërbimeve – Sistemet e gjurmimit duhet të regjistrojnë, procesojnë dhe të shfaqin pastër të gjitha të dhënat tek grupi i punës. Kjo ndihmon për arritjen e një shërbimi sa më të mirë, edhe kur departmenti vuan nga mungesa të ndryshme..
  • Trajnim intensiv – Për të qëndruar aktual në lidhje me mallrat dhe shërbimet, si dhe modelet e kërkesave të klientit, çdo punonjës i shërbimit ndaj klientit duhet të ndërmarrë trajnime të vazhdueshme.

Kush është punonjës i Shërbimit ndaj Klientit?

Punonjës i shërbimit ndaj klientit është çdo person, departament ose organizatë që merret me kërkesat e klientëve, përpunimin, trajtimin e shqetësimeve të tyre, zgjidh problemet dhe punon si një urë lidhëse në emër të një firme/organizate.

Punonjësit e shërbimit ndaj klientit mund të bëjnë pjesë në një nga këto grupe.

  • Grupi i shërbimeve të brendshme – Bizneset e vogla mund të kenë punëtorë të brendshëm që ofrojnë shërbimin ndaj klientit. Duhet pasur kujdes për të siguruar që standardet e shërbimit të mos vuajnë si rezultat i mungesës së burimeve njerëzore.
  • Ndërmarrjet e mëdha – Këto kryejnë marrëveshje me kompanitë që specializohen në Shërbim ndaj Klientit. 
  • Grupi i pavarur – Individë ose biznese që ofrojnë shërbime ndaj klientit duke përdorur teknikat e tyre pa mbikëqyrje të tretë. 

Cilido qoftë karakteri i Shërbimit ndaj Klientit, për të arritur profesionalizëm punonjësit duhet të zhvillojnë disa tipare si më poshtë. 

  1. Misioni i tyre duhet të tregoj qartë angazhimin për të ofruar shërbim cilësor. Kjo duhet të jetë fjala që mbahet me çdo kusht.
  2. Duhen vendosur objektiva të matshëm të shërbimit ndaj klientit.
  3. Kontributi i klientëve duhet të kërkohet rregullisht dhe kërkesat apo nevojat e tyre të merren për bazë.
  4. Çështjet e përsëritura duhet të regjistrohen dhe të zgjidhen përfundimisht.

Për t’a mbyllur, këshilloj që departamenti drejtues i menaxhimit të bazohet tek të dhënat që punonjësit raportojnë në lidhje me problemet dhe ankesat e klientëve. Në këtë mënyrë mund të arrihet përmirësimi i cilësisë së departamentit dhe përvojës së klientëve përgjithësisht.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Asistencë Teknike IT

Asistencë teknike për klientët nëpërmjet telefonit ose internetit.

Në këtë artikull, do të shohim nga afër përgjegjësitë e rolit të Asistent Teknik IT, si dhe aftësitë e nevojshme që duhen për të ushtruar këtë punë.

Çfarë është Asistenca Teknike IT?

Asistenti teknik IT është dikush që mundëson ndihmë ose mbështetje tek klientët e një kompanie nëpërmjet telefonit ose internetit.

Teknikët e tillë gjenden virtualisht në çdo sektor apo industri, duke nisur prej telekomunikacionit tek institucionet financiare deri tek kompanitë e vogla dhe të mëdha, etj. Në fakt, çdo gjë përqark këtij roli bazohet mbi parimet e kujdesit ndaj klientit dhe marrëdhënieve të ndërsjella.

>>Shikoni kursin tonë IT Help Desk.

Kështu që, asistenti teknik IT duhet të zotërojë njohuri të mira rreth veprimtarive dhe marrëveshjeve të industrisë që ai/ajo përfaqëson. Këto njohuri vlejnë që tekniku të jetë i përpiktë në përgjigjet e tij dhe të zgjidhë problemet e klientëve pa pasur nevojën e kontaktit fizik me këdo. Gjithashtu, ky rol kërkon veprimtari 24-orësh të pandërprerë pune. Për këto arsye, në pjesën më të madhe tekniku nuk punon i vetëm. Ai/ajo, normalisht, janë pjesë e një grupi pune teknikësh të tjerë.

Në përgjithësi, një asistent teknik IT përgjigjet për çdo kërkesë apo pyetje që klientët mund të kenë dhe ofron zgjidhje për problemet që shfaqen përgjatë produkteve ose shërbimeve të zgjedhura prej klientit. Ai/ajo janë të gatshëm të mundësojnë rrugë zgjidhëse për probleme teknike dhe të krijojnë kështu vlera tek klientët duke mbajtur në këmbë për kohë të gjatë reputacionin e një kompanie.

Detyrat

help desk detyrat

Natyra e detyrave të një asistenti teknik IT mund të ndryshojnë në varësi të klientit dhe problemit. Në disa raste këto mund të jenë edhe të ngjashme me njëra-tjetrën. Kështu që, asistenti IT merrë përsipër shumë funksione që sigurojnë mbarëvajtjen e lehtë të shërbimeve gjatë gjithë kohës.

Le të shikojmë disa detyra që asistenti teknik IT ka për qëllim të realizojë.

 • Është pika e parë e kontaktit për çdo klient i cili ka probleme në lidhje me produktet apo shërbimet e një kompanie
 • Mbështetje për çdo klient gjatë procesit të zgjidhjes së problemeve
  Sigurohet që çdo ankesë dhe pakënaqësi të merret përsipër nga personeli i duhur
 • Është përgjegjës në dhënien e zgjidhjeve për çdo problem në lidhje me ankesat e klientitTë mundësojë informacion të saktë rreth produkteve ose shërbimeve të raportuara
 • Duhet të mbajë raport të qartë rreth veprimtarive dhe zgjidhjeve të problemeve i cili përdoret si dokument referencë
 • Të identifikojë probleme duke sjellë propozime rreth zgjidhjeve të mundshme brenda praktikave së përgjithshme

Aftësi dhe njohuri të nevojshme

Brenda këtij roli ka disa njohuri dhe kualifikime të nevojshme që një aplikant duhet të zotërojë në mënyrë që të punojë si Asistent Teknik IT. Këto aftësi janë:

 • Të zotërojë aftësi komunikuese të përkryera
 • Duhet të ketë aftësi të mira përshtatshmërie
 • Të mund të kuptojë rëndësinë e të qënurit i durueshëm me njerëzit
 • Njohuri të mira për rregullat e shërbimit ndaj klientit
 • Zotërim i fortë i gjuhës Angleze
 • Të jetë i aftë në zgjidhjen e problemeve dhe të ketë aftësi analitike
 • I aftë të përgjigjet ne telefon dhe të njohë mirë sistemet kompjuterike
 • Të ketë përvojë në role të ngjashme
 • Bashkëpunues me të tjerët
 • I Diplomuar në fushën e IT-së

Së fundmi

Njohuritë që preken në këtë artikull, na tregojnë për rolin e Asistentit Teknik IT duke na shfaqur gjithashtu përgjegjësitë e fushës. Këto njohuri kthehen në të rëndësishme për të dy nivelet e përvojës së pozicionit teknik, si për atë të fillestarit por edhe për teknikun me përvojë të gjatë ndër vite.

Siç ju do të kuptoni, roli i asistentit teknik IT ka një ndikim të madh mbi kënaqësinë e klientit në përdorimin e produkteve dhe marrjen e shërbimeve që në vazhdim ndikojnë mbi reputacionin e vazhdueshëm në kohë të një kompanie. Tekniku i tillë është pjesë jetike për çdo biznes dhe institucion i cili ka si qëllim të mbajë një karakter rritës e të qëndrueshëm gjatë viteve.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës.

Menaxher i Marketingut Digjital

Çfarë është Menaxheri i Marketingut Digjital?

Ndërkohë që titulli “menaxher i marketingut digjital” është ende i ri, elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës.

Menaxherët e marketingut digjital krijojnë, planifikojnë dhe mbikëqyrin programet e marketingut që promovojnë emrin, produktet dhe shërbimet e një kompanie. Përgjegjësitë e tyre përfshijnë ndërtimin e fushatave reklamuese, analizës matëse, dhe identifikimin e trendit përkatës. Menaxherët e marketingut digjital, më të shumtët, kanë një historik punë si drejtor i arteve dhe i mediave sociale.

Çfarë bën një Menaxher i Marketingut Digjital?

Menaxheri i marketingut digjital merret me planin dhe ekzekutimin e strategjisë digjitale të marketingut për të promovuar brandin, produktet dhe shërbimet përgjatë gjithë platformave digjitale të lidhura me marketingun. Gjithashtu ky rol ka të bëjë me supervizimin e të gjithë profesionistëve të tjerë që janë pjesë e departamentit të marketingut.

Në pjesën më të madhe, menaxheri i marketingut digjital është përgjegjës për departamentin e marketingut.

Ky rol përfshin detyra të tilla si:

• SEO – çdo gjë që ka të bëjë me rolin dhe funksionin e SEO
• Mbikëqyrjen e Përmbajtjes së Marketingut – kjo ka të bëjë me çfarëdolloj përmbajtje dhe forma që lejojnë për veprime marketingu online
• Performancë e Mediave Sociale – mbikëqyr mediat sociale dhe veglat e tyre për promovimin e dyqaneve ose biznesit online
• Reklama me Pagesë – krijimin dhe mbikëqyrjen e reklamave në Google, Facebook, ose platforma të tjera të cilat ndikojnë në fushatën e marketingut
• Mbikëqyrjen e email-eve – krijimin e strategjisë së marketingut me anë të email-it dhe mbikëqyrjen e tyre
• Marketingu Mobile – ndërtimin e strategjive të përshtatura me formatin Mobile (smartphone)

Edukim & Certifikim

Për të arritur pozicionin e menaxherit të marketingut digjital, edukimi është i rëndësishëm. Edukimi i duhur në marketingun digjital është një plus edhe se nuk i detyrueshëm për të punuar si menaxher i marketingut digjital. Pjesa më e rëndësishme është që ju të ndërtoni eksperiencë në aftësitë tuaja rreth fushës, bashkë me njohuri të forta në menaxhimin e SEO-së.

Për të arritur marrjen e njohurive të nevojshme ju mund të kërkoni kurse shkollimi që lidhen me marketingun digjital. Mbas përfundimit të kursit ju mund të ndërmerrni hapa drejt certifikatës së menaxherit digjital në mënyrë që të siguroheni që i keni tashmë aftësitë e kërkuara për pozicionin e menaxherit të marketingut digjital.

Hidhni një sy tek kursi ynë i marketingut digjital.

Eksperiencë

Siç thamë më lartë, eksperienca përbën pjesën më të rëndësishme për marrjen e rolit e menaxherit të marketingut digjital.

Kjo gjë kërkohet për dy arsye:

E para është që ju të jeni në gjendje të veproni me fushatat e marketingut në mënyrë të përpiktë. Për të shtuar suksesin e fushatave ju duhet të praktikoni shumë dhe të testoni vazhdimisht planet vepruese.

Arsye e dytë lidhet me menaxhimin e përpiktë të grupit dhe ekspertëve të departamentit tuaj. Në këtë rast nuk mjafton vetëm pasja e aftësive të mirë të komunikimit, por ju duhet edhe të zotëroni aftësi teknike të fushës.

Aftësitë e Menaxherit të Marketingut Digjital

Përveç aftësive të mira në organizim dhe komunikim, një menaxher i marketingut digjital duhet të zotëroj fortë edhe aftësitë e drejtuesit të skuadrës dhe ato teknike të nevojshme.

Një menaxher i marketingut digjital ka për detyrë:

• Të flasë me klientët – të komunikojë me klientët rreth përfitimeve të marketingut digjital në përgjithësi, si dhe për përfitimet që bizneset e tyre mund të marrin në këtë drejtim.

Pagesa e një Menaxheri të Marketingut Digjital

Sa mund të paguhen menaxherët e tillë? Sipas të dhënave të fundit, mesatarja vjetore e Menaxherit të Marketingut Digjital është 97 000 $ në vit. Sidoqoftë, kjo pagesë varet dhe mund të ndryshojë sipas viteve të eksperiencës, ekspertizës profesionale, madhësinë e kompanisë, ose sipas llojit të klientëve që bashkëpunoni, dhe në lidhje me rezultatet e punës suaj.

Digital Marketing Salary 2020

Si mund të bëhemi një Menaxher i Marketingut Digjital?

Ky rol ka të bëjë me praktikën dhe nuk është teorik. Nuk mjafton kuptueshmëria e teorike e cila ndodhet nën taktikat e ndryshme të marketingut digjital; ju duhet edhe të kuptoni se si t’i përdorni njohuritë.

Një menaxher i marketingut digjital duhet të zotërojë aftësi praktike. Ta zotëroni një diplomë në Marketingun Digjital është një pikënisje e mirë por jo e mjaftueshme.

Këshilla jonë për t’u bërë një menaxher i marketingut digjital është:

• Punoni si ekspert SEO – arsimohuni dhe mësoni gjithçka rreth rolit dhe punës si SEO. Mund edhe të praktikoni duke krijuar një website personal.
• Kuptueshmërinë e mediave sociale dhe veglave të tyre – të eksploroni rrugët e promovimit dhe reklamimit.
• Bëhuni ekspert në Google Ads – merrni një certifikatë në ekspertizën e Google Ads.
• Bëhuni mjeshtër në marketingun me anë të email-it dhe përmbajtjes shkrimore – përmbajtja e mirë është e domosdoshme për arritjen e fushatës së suksesshme.
• Mësoni rreth Google Analytics – të mësoni dhe të praktikoheni rreth Google Analytics.
• Merrni trajnime të ndryshme prej ekspertëve të marketingut digjital.

Në të vërtetë do t’ju marrë kohë që të ndërtoni eksperiencë mbi fushën e marketingut digjital siç ndodh me çdo punë tjetër. Gjithësesi, nëse e keni mendësinë e duhur do të jetë më të lehtë që ju të arrini aftësimin e kërkuar për t’u bërë një menaxher i marketingut digjital.

Përfundimi

Një menaxher i marketingut digjital nuk duhet të ketë vetëm përvojë si specialist në një drejtim të vetëm në marketingun digjital, por ai duhet të ketë edhe aftësi të tjetra rreth metodave të ndryshme të marketingut. Ai mund të merret me promovimin e një websit-i, ose të jetë i aftë në ndërtimin e planeve, të projektoj supervizim të saktë, dhe të menaxhojë një grup pune kompleks.

Sipas menaxhereve me eksperiencë, ju duhet medoemos të keni njohuri të forta mbi rolin e një SEO para se të bëheni një menaxher i marketingut digjital.

Arritja e këtij pozicioni do të jetë goxha e vështirë në qoftë se ju nuk keni përvojën e fortë të një SEO-je.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Duke ndjekur rrugën e edukimit profesional ndërtojmë siguri në aftësinë tonë profesionale.

Pozicione Pune që Mund të Aplikoni mbas Certifikimit me Elite Academy

Edukimi qëndron si bazë për zhvillimin e njeriut dhe shoqërisë, duke luajtur rol vendimtar në krijimin e profesioneve dhe mundësive për punësim në të ardhmen. Gjithashtu, edukimi po na tregon edhe rëndësinë që luan në zhvillimin ekonomik i cili lidhet ngushtë me vendet e punës dhe profesionet e një shteti.

Sot, për secilin që kërkon të punësohet në sektorin që dëshiron dhe të ushtrojë profesionin që ka për pasion pjesëmarrja në kurse dhe trajnime, ose shkollim të përqendruar në drejtim apo profil, është thelbësore. Ky lloj shkollimi ju jep studentëve të gjitha mjetet për të arritur nivelin e domosdoshëm teorik, praktik dhe profesional para se të nisen drejt marrjes së një pozicioni real punësimi.

Elite Academy në Elbasan, ka ndërtuar module dhe trajnime porfesionale të cilat përshtaten dhe zhvillohen në bazë të kërkesës së tregut të punës në vend. Gjithashtu, këto module janë të ndërtuara në lidhje me standardet evropiane dhe botërore të edukimit profesional. Çdo student që zhvillohet brenda mjedisit të Elite Academy, përgatitet në kohë për të marrë pozicionin e punës që dëshiron mbas diplomimit.

Në këtë artikull do të flasim për pozicionet e punësimit që kanë studentët e Elite Academy mbas diplomimit. Për më shumë rreth moduleve dhe trajnimeve që zhvillohen tek Elite Academy, vizitoni: https://eliteacademy.al

Pozicione punësimi që arrihen me anë të pjesëmarrjes në modulet mësimore të akademisë.

Tabela e Përmbajtjes

1. Marketing Digjital – Menaxher

Roli i Menaxher i Marketingut Dixhital është përgjegjës për dizenjimin, mbikëqyrjen dhe matjen e fushatës dixhitale duke përdorur sistemet automatike të marketingut, email-it dhe CRS-së.
Ky rol gjithashtu mund të mbulojë edhe për pozicionin e këshilluesit për marketing. Gjithësesi, marketingu dixhital si fushë profesionale përfshin shumëllojshmëri veprimesh strategjike mbi bazën e web dizajnit dhe zhvillueshmërisë dixhitale, SEO, dhe platforma mediatike.

Përgjegjësitë:

• Planifikimin e fushatës së marketingut, përfshirë këtu web, SEO/SEM, email, media sociale dhe reklamë.
• Mbajtja e prezencës dixhitale përgjatë kanaleve mediatike
• Matjet dhe raportimet e performancës së të gjitha fushatave të marketingut
• Bashkëpunim me agjencitë dhe furnizuesit e ndryshëm

Lexoni Artikullin: Menaxher i Marketingut Digjital.

2. Asistent Teknik IT

Ky pozicion ka të bëjë me ndihmën që u jepet përdoruesve, punonjësve dhe kompanive në përdorimin e duhur të IT Hardware-it dhe software-it, dhe merret me problemet ose vështirësitë që lindin prej përdorimit të këtyre pajisjeve. Asistenti i IT-së ose tekniku IT në mjedisin e punës, ofron, mbështetje teknike tek përdoruesit e një produkti teknologjik i cili mund të gjendet bë shumë industri të cilat përdorin mjetet teknologjike në mjedisin e tyre. Gjithashtu, ky rol ka të bëjë me gjetjen, kërkimin dhe zgjidhjen e problemeve kompjuterike.

Përgjegjësitë:

• Gjetjen dhe zgjidhjen të problemeve në website (hardware and software)
• Mbajtje e inventarit të sigurisë dhe shërbimeve të rrjetit
• Ndërtimin e raporteve mbi aktivitetin e pajisjeve (teknologji)
• Vënien në dijeni të menaxherit për problemet e pranishme
• Trajnimin e përdoruesve të kompjuterit
• Pastrimin e kompjuterave

Lexoni artikullin tonë: Asistent Teknik IT.

3. Zhvillues Front-End

Front End Developer ka të bëjë me përdorimin e njohurive të cilat lidhen me programimin dhe gjuhën e kodeve. Një developer i tillë duhet të komunikojë me klientët për të kuptuar nevojat e tyre, të optimizojë website-t për t’u përshtatur me formate të ndryshme, dhe të bëjë teste për të siguruar se kodet punënojnë ashtu siç duhet. Roli i tij kryesor është të kombinojë dizajnin dhe teknologjinë në mënyrë që të ndërtojë një eksperiencë të lehtë përdorimi për vizitorët e uebfaqes.

Përgjegjësitë:

• Të punojnë me klientët për të zhvilluar dizajnin dhe fasadën e uebfaqes
• Të zotërojnë mirë gjuhën e kodimit si HTML, C++ dhe Java
• Prodhimin, mirëmbajtjen dhe modifikimin e uebfqaeve dhe ndërfaqet e përdoruesve (user interface)
• Ndërthurjen e aplikacioneve, grafikës, tinguj dhe video tek uebfaqet e klientëve
• Krijimin e veglave të cilat ndihmojnë në rritjen e përvojës së përdoruesit të uebfaqes
• Të sigurohet se uebfaqa shfaqet saktë në çdo lloj platforme
• Testimi rutinë i uebfaqes
• Zgjidhja e problemeve që mund të lindin brenda uebfaqes

Për më shumë, lexoni Artikullin tonë.

4. Përgjegjës Financash

Ky pozicion pune lidhet ngushtë me përgjegjësitë e mbarëvajtjes financiare e një kompanie apo biznesi. Mbajtja e praktikave financiare brenda rregullit dhe formës ligjore është një sipërmarrje shumë e rëndësishme për qëndrueshmërinë në kohë e çfarëdolloj biznesi.

Përgjegjësitë:

 • Përformancë për detyrimet financiare duke gjeneruar edhe të dhëna bazë, përshtatshmëri ligjore, raportime, analiza financiare, dhe qëndrueshmëria financiare e kompanisë.
 • Mbikëqyrjen e operacioneve financiare të kompanisë
 • Monitorim dhe supervizim të llogarive – në tremujor dhe vjetor
 • Këshillimi mbi vendimmarrjen financiare
 • Mbikëqyrja e dokumenteve dhe përfytyrimi i së ardhmes financiare
 • Krijimin e strategjive financiare të së ardhmes

Për më shumë, lexoni Përgjegjës Financash.

5. Menaxher i Kontratave

Menaxheri ose administratori është i përgjegjshëm për të përgatitur, të dakordësojë dhe të dokumentojë kontratat e biznesit në emër të punëdhënësit të tij. Detyrat e tij janë të formulojë termat e dakordësisë, të vë në dijeni palët e përfshira, të rinovojë kontratat ose ti shtyjë ato, dhe të komunikojë qartë çdo hap të kontratës apo dhe ndryshimeve të saj.

Përgjegjësitë:

 • Ndërtimin, vlerësimin, pranimin dhe ekzekutimin e kontratave të ndryshme
 • Krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve me furnizuesit
 • Mirëmbajtjen e bashkëbisedimeve dhe dokumenteve në mënyrë arritjen e mbylljes së kontratës
 • Komunikimin dhe prezantimin e informacioneve tek furnizuesit
 • Monitorimin e kontratave
 • Zgjidhjen e problemeve në lidhje me përmbajtën e kontratave

Për më shumë, lexoni Menaxher i Kontratës.

6. Shërbim ndaj Klientit

Ky pozicion ka të bëjë me shërbimin ndaj klientit dhe të çdo gjë që lidhet apo kërkohet prej klientit. Personi i cili qëndron mbas këtij pozicioni i përgjigjet kërkesave në lidhje me produktin dhe mundohet të tërheq klientë të rinj. Ai përpunon porositë dhe mundohet të plotësojë kërkesat e klientit për të arritur kënaqësinë totale të marrë prej shërbimit.

Përgjegjësitë:

• Hapjen dhe mbajtjen e llogarive të klientëve me anë të regjistrimit të të dhënave
• Zgjidhjen e problemeve të produktit ose të shërbimit duke qartësuar ankesat e klientëve
• Mbajtjen e llogarive financiare duke ndërmarrë rregullime të nevojshme
• Menaxhimin e thirrjeve të shumta
• Gjenerimin e shitjeve
• Mbarëvajtjen e ankesave të klientit
• Mirëpritje të ngrohtë të klientit dhe kuptueshmërinë e qartë të arsyes përse klienti kontakton me shërbimin
• Fshirjen ose ngritje-në-nivel të llogarisë
• Njoftimin e klientit për promocione ose oferta në çmim
• Mbarëvajtjen e ndryshimeve ose rinovimeve
• Krijimin e raporteve të përmbushjes së kënaqësisë së klientit

Për më shumë, lexoni Menaxher i Kontratave.

7. Recepsionist

Një agjent pritës ose agjent pritës hoteli, mbikëqyrë hyrje-daljet e klientëve dhe sigurohet që ata të kenë një qëndrim të këndshëm apo shërbimin e merituar. Ai ka për detyrë të vëzhgojë përmbushjen e shërbimeve dhe realizimin e plotë të çdo pjesë që përbën një produkt. Merret me verifikimet, dhënien e shërbimeve në kohë, regjistrimet e klientëve dhe sigurimin e pagesës bazë ose dhe të shtesave të tjera. Mbarëvajtja e komunikimit midis palëve dhe informimi i saktë i klientit është pjesa kyçe e këtij pozicioni.

Përgjegjësitë:

• Menaxhimin e komunikimit online, në telefon dhe fizik
• Mirëpritjen e klientëve, sigurinë e tyre dhe të të tjerëve, shpërndarjen e çelësave të dhomave, dhe të shpjegojë rreth komoditeteve të hotelit
• Marrjen e pagesave të klientëve
• Të përgjigjet për problemet dhe ankesat e klientëve në mënyrë miqësore
• Të shpjegojë komoditetet dhe mundësitë e zonës përreth biznesit
• Të bashkëpunojë me pjesën tjetër të stafit në mënyrë që të arrihet niveli i kënaqësisë së secilit klient
• Të ndihmojë klientët në planifikim e tyre të eventeve dhe konferencave
• Organizimin e shërbimeve speciale për klientët VIP

Për më shumë, lexoni Recepsionist.

8. Menaxher Operativ

Menaxher Operativ, është ai që vëzhgon proceset dhe përmirësimet e veprimtarive të një kompanie.

Përgjegjësitë:

• Planifikim afatgjatë për të krijuar veprimtari të cilat shtyjnë përpara qëllimet e një kompanie
• Koordinimin e grupeve të punës për të arritur ndërveprime dhe shkëmbime idesh, dhe gjetjen e rrugëve për të ulur shpenzimet duke optimizuar përfitimet
• Të frymëzoj dhe motivojë punonjësit të performojnë në nivelin më të mirë që munden
• Komunikimin me bordin drejtues
• Piketimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve
• Piketimin e mundësive duke përfituar nga ndryshimet e tregut

9. Grafik Dizajner

Grafik Dizajner ose Artist i grafikës, është dikush që merret me krijimin dhe ndërtimin e pamjes figurative të websit-i. Ai krijon dhe vendos për llojin e imazhit, elementit grafik, estetikën grafike dhe shtrirjen përmbajtjes tek ndërtimi i një uebfaqeje. Çdo gjë pamore që ne shohim në një ekran apo hapësirë 2d, është punë e një dizajneri grafik.

Përgjegjësitë:

• Bashkëpunim me pjesëtar të tjerë të cilët krijojnë përmbajtjen e multimedias
• Krijimin e logos dhe materialit tjetër i cili duhet të shfaqet dhe përdoret
• Të ndihmojë në zgjedhjen e dizajnit (p.sh. ngjyrat, tipografia, etj.) për çdo krijim multimedial

Lexoni artikullin tonë rreth Grafik Dizajn.

10. Agjent Udhëtimesh

Ky pozicion pune ka të bëjë me ndihëm që u jepet individëve dhe bizneseve të planifikojnë udhëtimet tyre. Roli i tyre është të këshillojnë klientët rreth destinacioneve, të krijojnë itinerare, të rezervojnë udhëtime dhe hotele.

Përgjegjësitë:

• Këshillimin e klientëve rreth destinacioneve
• Ndjekjen e planeve të udhëtimit dhe bërjen e ndryshimeve të kërkuara prej klientit
• Kërkimin e informacioneve të sakta dhe të orareve në lidhje me udhëtimin
• Përshkrimin e udhëtimit dhe detajeve të tij tek klientët, dhe dokumentet që janë të nevojshme për kryerjen e udhëtimit
• Marrjen e vendimeve për ndryshimet që mund të ndodhin përpara dhe përgjatë udhëtimit
• Dhënien e informacioneve në lidhje me udhëtimin, broshura dhe publikime, guida dhe harta, aktivitete dhe evente në rast kur kërkohen prej klientit

Lexoni artikullin tonë Agjent Udhëtimesh.

11. Programues Tërësor (full-stack programmer)

Ky pozicion pune lidhet me programuesin e kompjuterit i cili është njohës i kodimit dhe ndërton platformën brenda së cilës ndërveprojnë dhe punojnë sistemet front-end dhe back-end. Personi mbas këtij roli, krijojnë ndërveprimin e përdoruesve rreth disa uebfqaeve dhe platformave, optimizojnë me anë të kodeve funksionet për madhësinë e telefonit dhe zhvillimin e data-bazës.

Përgjegjësitë:

• Menaxhimin tërësor i proceseve zhvilluese të konceptit në shtrirje praktike të software-it
• Mbarëvajtjen dhe përmirësimin software-it mbas shtrimit fizik të tij
• Menaxhimin e produktit dhe aplikacionit përgjatë gjithë ciklit ekzistues
• Mbikëqyrjen dhe udhëzimin e analizës, shkrimit, ndërtimit dhe shtrirjes fizike së software-it
• Mbikëqyrjen e sistemit automatik të testimit dhe raportimin e të dhënave
• Modifikimin dhe testimin e ndryshimeve të programeve të vjetra

Lexoni artikullin tonë.

12. Guidë Turistike

Guidë Turistike, emërtohet njeriu i cili është karizmatik dhe entuziast. Ai ka njohuri të gjera në fushë të caktuar, për vende, histori dhe kulturë, dhe aktivitete të interesit të veçantë. Guida shoqëron dhe udhëzon turistët dhe vizitorët rreth destinacioneve, aktiviteteve, vendeve dhe ekspeditave që lidhen me fushën e njohurive të tij.

Përgjegjësitë:

• Përgatitjen dhe planifikimin e itinerarit të udhëtimit
• Përgatitjen në përparësi e gjithçka që mund të nevojitet për ekspeditën
• Krijimin e skriptit (përshkrimit) të tregimit që do të prezantohet përgjatë ekspeditës
• Të shpjegojë çdo gjë të nevojshme në lidhje me sigurinë tek grupi i ekspeditës
• Të përgjigjet pyetjeve të klientëve
• Mbështetjen me ndihmë shtesë aty ku nevojitet, përfshirë edhe ndihmën e shpejtë

Lexoni më shumë.

Fjalët e fundit

Mbasi kemi mësuar rreth pozicioneve të punësimit që mund të gjenden në tregun e punës, sot, rëndësi ka që secili të nis më parë shkollimin dhe trajnimin në fushën ë dëshiron të ndjekë. Bashkë me këto, rëndësi ka edhe praktika në mjedis real pune, p.sh internship. Tek Elite Academy nuk do të gjeni vetëm modulet dhe shkollimin tuaj rreth fushave të interesit për secilin student, por edhe mundësi për të praktikuar një internship brenda kompanisë, gjë që ju jep mundësinë edhe të përfitoni një vend punë në të ardhmen. Për këtë qëndroni gjithnjë në linjë rreth njoftimeve për pozicione të lira pune në kompani.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Guidë Turistike: Përshkrimi dhe Roli

Çfarë është një guidë turistike? Guida turistike është personi që familjarizon turistët me historinë, veprimtarinë dhe jetën e një vendi apo shteti të caktuar. Edhe se klientët janë në përgjithësi të huaj, çdo kush mund të marrë pjesë në një guidë turistike. Guidat turistike punojnë në përgjithësi në industrinë e turizmit. Normalisht këta janë ekspert […]

Read More…

Programues Tërësor: Përshkrimi

Programues tërësor ka të bëjë me zhvillimin e uebit që zë vend si në planin parësor edhe në atë fundor të ndërtimit të një uebsaiti apo aplikacioni. Çfarë është një programues tërësor? Programuesit tërësor janë profesionistët më të vlerësuar në fuhshën e zhvillimit të një uebsaiti. Këta profesionist kërkohen për të kryer punën e nevojshme […]

Read More…

Agjent Udhëtimesh: Roli dhe Përgjegjësitë

Travel Agent ETG-academy

Agjent udhëtimesh është një profesionist i cili ju ndihmon në planifikimin e puhsimeve tuaja. Ai do t’ju ndihmojë të gjeni vendin për të realizuar pushimet ideale. Përgjegjësitë e agjentit përfshijnë gjetjen e vendit, karakterin e pushimeve dhe një listë me aktivitete ku ju mund të argëtoheni përgjatë pushimeve tuaja. Agjenti i udhëtimit menaxhon kërkesat e […]

Read More…

Çfarë është Menaxheri Operativ?

Menaxheri Operativ është jetik për arritjen e suskesit të një biznesi. Në përgjithësi, njerëzit që nuk parapëlqejnë të dalin në sken janë ata të cilët zgjedhin të bëhen menaxher operativ. Ky pozicion pune është nyje e rëndësishme që një kompani apo biznes të arrij sukses. Menaxheri operativ sigurohet që të gjitha veprimtaritë e biznesit të […]

Read More…

Recepsionist: Përshkrimi dhe Përgjegjësia

Front Desk Agent check-hotel

Kur klientët mbërrijnë në hotel, njerëzit e parë që takojnë janë personeli i recepsionit. Recepsionistët përfaqësojnë një hotel apo resort dhe kanë për detyrë kontrollin e hyrje-daljeve nga dhoma të klientëve dhe kujdesen për standartin e shërbimeve dhe mjedisit të akomodimit. Agjentët e tillë janë përgjegjës për shpërndarjen e çelësit të dhomave, sigurinë dhe mbikëqyrjen […]

Read More…

Shërbimi Ndaj Klientit: Përshkrimi i Profesionit

Çdo profesion është i rëndësishëm për fuksionin që ka. Kohëzgjatja e një biznesi vearet nga një sistem i ashtu quajtur ndryshe zinxhir, i cili përbëhet nga disa komponentë. Secili komponent është i rënëdsishëm për vetë funksionin që ka. Klientët janë pjesë e këtij sistemi gjithashtu. Pavarësisht kësaj, unë do të argumentoja thënien që “klienti është […]

Read More…

Asistencë Teknike IT

IT-Mbështetje Teknike

Asistencë teknike për klientët nëpërmjet telefonit ose internetit. Në këtë artikull, do të shohim nga afër përgjegjësitë e rolit të Asistent Teknik IT, si dhe aftësitë e nevojshme që duhen për të ushtruar këtë punë. Çfarë është Asistenca Teknike IT? Asistenti teknik IT është dikush që mundëson ndihmë ose mbështetje tek klientët e një kompanie […]

Read More…

Menaxher i Marketingut Digjital

Elite Academy Albania

Elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës. Çfarë është Menaxheri i Marketingut Digjital? Ndërkohë që titulli “menaxher i marketingut digjital” është ende i ri, elementët e tij ekzistojnë prej kohësh në tregun e punës. Menaxherët e marketingut digjital krijojnë, planifikojnë dhe mbikëqyrin programet e marketingut që promovojnë emrin, produktet dhe shërbimet e […]

Read More…