loading

Recepsionist: Përshkrimi dhe Përgjegjësia

Kur klientët mbërrijnë në hotel, njerëzit e parë që takojnë janë personeli i recepsionit.

Recepsionistët përfaqësojnë një hotel apo resort dhe kanë për detyrë kontrollin e hyrje-daljeve nga dhoma të klientëve dhe kujdesen për standartin e shërbimeve dhe mjedisit të akomodimit. Agjentët e tillë janë përgjegjës për shpërndarjen e çelësit të dhomave, sigurinë dhe mbikëqyrjen e regjistrimeve të klientëve dhe llogaritjen e pagesave bashkë me tarifa shtesë përgjatë qëndrimit në hotel.

Cili është roli i një Recepsionisti?

Roli i recepsionistit është të kontrolloj mbarëvatjen e hyrje-daljeve të klientëve nga dhomat e hotelit, motelit dhe mjediseve të tjera të mikpritjes. Ndihmon klientët me rezervimin e dhomave nëpërmjet internetit apo në person, të mbështesin klientët në çdo paqartësi dhe t’u mundësojnë atyre informacione të nevojshme në lidhje me aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në zonën përreth hotelit.

Kur klientët mbërrijnë në hotel, njerëzit e parë që takojnë janë personeli i recepsionit. Ata mirëpresin mysafirët, merren me regjistrimet e të gjitha dhomave dhe mundësojnë detaje të nevojshme rreth komoditeteve të hotelit. Për më tepër, ata punojnë me ekipin e mirëmbajtjes dhe shërbimit për të përgatitur dhomat para mbërritjes së mysafirëve. Roli përfshin gjithashtu përditësimin e pagesave të hotelit dhe të dhënat e rezervimeve.

Listë përgjegjësish

 • Nëpërmjet rezervimit të dhomave në person, me anë të telefonit ose menaxhim online, përgjegjësitë janë:
 • Mirëpritja e mysafirëve dhe akomodimi në dhomë
 • Mbikëqyrja e pagesave dhe shtesave të ndryshme në shpenzimet totale
 • Përgjigje në kohë dhe zgjidhje për ankesat e klientëve
 • Dhënia e informacioneve sipas kërkesës së klientit rreth zonës lokale
 • Bashkëpunim me anëtarët e tjerë të stafit për të siguruar që të gjitha dhomat përmbushin standartet e hotelit
 • Organizim dhe kujdes për çdo nevojë të veçantë akomodimi
 • Mbështetje ndaj klientëve në planifikimin e ngjarjeve speciale
 • Organizimi i shërbimeve të specializuara për klientët VIP
 • Mbajtja e të dhënave të përditësuara bashkë me detajet e regjistrimit

Kualifikimet dhe aftësitë e nevojshme

Për të arritur një pozicion pune si Recepsionist, nevojitet:

 • Diplomë e shkollës së mesme
 • Eksperiencë pune si recepsionist hoteli ose në role të ngjashme
 • Njohja e mirë e softuerit që përdoret në rezervimin e dhomave
 • Kuptimi i faqeve të internetit të planifikimit të udhëtimit dhe sistemeve të tyre
 • Një vit përvojë si recepsionit ose në një rol të ngjashëm në hoteleri-biznes
 • Aftësi të jashtëzakonshme komunikuese, verbale dhe organizative
 • Aftësia për të zgjidhur problemet e klientëve në kohë
 • Gatishmëri për të punuar me turne, bashkë me fundjavat dhe festat

Edukim dhe trajnim

Ju duhet të keni të paktën një diplomë e shkollës së mesme nëse dëshironi të punoni si recepsionist ose një certifikim në industrinë e turizmit me drejtim hoteleri-biznes. Ndërsa kurset në menaxhim biznesi, menaxhimin e hoteleve apo shërbim ndaj klientit janë gjithnjë të favorshme. Një diplomë në menaxhimin e hoteleve është gjithmonë më e preferuar nga punëdhënësit. 

Regjistrohuni në kursin tonë!

Përmbledhje

Për t’a përmbledhur, shkurt, recepsionistët janë përgjegjës në mbarëvajtjen e shërbimeve që ofrohen brenda një hoteli, moteli apo resorti turistik. Ata janë përgjegjës për shpërndarjen e çelësave, kontrollin e informacioneve të regjistrimit të klientëve, dhe pagesave në tërësi. Ata i ndihmojnë klientët të rezervojnë dhomat e tyre, adresojnë çdo pyetje që mund të kenë dhe i mbështesin me informacione dhe rekomandime të nevojshme. Agjentët duhet gjithashtu të kenë një kuptim të mirë të sistemeve që përdoren në industrinë e hoteleve dhe të kenë njohuri në përdorimin e mekanizmave që lidhen me udhëtimet dhe planifikimet e udhëtarëve.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Grafik Dizajn: Përkufizimi, Bazat dhe Profesionet

Grafik dizajner është përdorur prej shekujsh më parë, dhe është i ludhur ngushtë me fushën e kominukimit dhe të shprehjes me anë të elemntëve pamorë dhe shkrimorë.

Si term, Grafik dizajner, është përdorur prej shekujsh më parë, dhe është i lidhur ngushtë me fushën e kominukimit dhe të shprehjes me anë të elemntëve pamorë dhe shkrimorë. Këto elementë vizual mund të jenë nga më të thjeshtat si p.sh. logo e vogël, deri në ato më komplekse siç janë faqet e internetit. Ndonjëherë këto elementë vizual funksionojnë tërësisht edhe për koncepte të shkallës së gjerë siç janë atë të markave dhe festivale të mëdha.

Pra, për të kuptuar se çfarë është saktësisht dizajni grafik, së pari duhet të përcaktojmë secilën fjalë veçmas. Është e rëndësishme të keni një ide të qartë se çfarë nënkuptojnë termat grafikë dhe dizajn në vetëvete. Fjalët në vetëvete nuk e ndryshojnë shumë funksionin e tyre përgjatë kohërave, ndërsa termi Dizajn Grafik evoluon vazhdimisht dhe zgjeron gjithmonë mjetet dhe mënyrat e tij praktike.

Çfarë do të thotë fjala Grafikë?

Shpjegimi i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë i fjalës graf-ikë vjen nga fjala greke graphein (γράφειν), trajtë e shkrimit ose përshkrimit. Gjithashtu, grekët e përdorin fjalën për të përshkruar format dhe mënyrat e gdhëndjes në vepra artistike, shkronja në pllaka druri, pllaka metalike ose sipërfaqe të ndryshme që mund të përdoren edhe për qëllime artistike. Pra, ajo lidhet kryesisht me prezantimin vizual të mendimeve dhe ideve tona.

Çfarë do të thotë fjala Dizajn?

Fjala dizajn është kryesisht konceptuale. Përdoret për të shpjeguar planifikimin ose ndërtimin e një objekti, sistemi ose për zbatimin e një aktiviteti që lidhet me një prototip, produkt ose proces. Dizajni mund të përdoret si folje, d.m.th., për të dizajnuar dhe që shpreh procesin e zhvillimit të një dizajni ose një ideje. Shembuj tipikë të dizenjove përfshijnë vizatimet arkitekturore dhe inxhinierike, diagramet e një qarkut elektrik, modelet e qepjes dhe artefaktet më pak të prekshme siç janë modelet e procesit të biznesit.

Atëherë! Çfarë është Grafik Dizajn?

Grafik Dizajn është procesi i planifikimit, krijimit dhe komunikimit me anë të elementëve vizual për të krijuar një identitet të një kompanie, organizate, etj.
Grafik Dizajn mund të ndahet në dy kategori: dizajn i uebfaqes dhe dizajn printimi. Dizajni i uebit fokusohet në krijimin e ndërfaqeve vizuale si logot, grafikat, fotot, video, butonat interaktiv, etj. Dizajni i printimit fokusohet në krijimin e ndërfaqeve vizuale për revistat dhe gazetat si kopertina librash dhe reclama, etj.
Grafik Dizajn është një fushë e gjerë që përfshin shumë disiplina të ndryshme, të tilla si arti, arkitektura, reklamat, dizajni i uebfaqes dhe dizajni i ndërfaqes së përdoruesit online. Në të përfshihen edhe përdorimi i tipografisë, ilustrimit dhe fotografisë.

Termi përdoret gjithashtu për të përshkruar procesin e krijimit dhe redaktimit të elementeve vizuale si faqet e internetit, reklamat e shtypura, tabelat dhe forma të tjera të komunikimit. Kjo mund të përfshijë dizajnimin e logove dhe materialeve të paketimit, si dhe aplikacione të bazuara në ueb si faqet e shitjeve elektronike.
Dizajnerët grafik përdorin një sërë mjetesh për të krijuar dizajne grafike që janë efektive në komunikimin e mesazhit të tyre, kërkesat e klientëve ose përdoruesve.

Bazat e Grafik Dizajnit

Për të kuptuar më mirë se çdo të thotë grafik dizajn, është e nevojshme të kuptohen elementët dhe parimet që përbëjnë atë. Elementët përdoren së bashku ose në kundërshtim me njëri-tjetrin për të krijuar dizajne tërheqëse dhe me ndikim.

Këto elementë të dizajnit grafik janë si më poshtë:

 • Ngjyrat
 • Trajtat (format)
 • Linjë
 • Forma aplikimi
 • Përmasat
 • Hapësirë
 • Tekstura

Dizajnerët grafik duhet gjithashtu të ndjekin parimet e dizajnit, të cilat në thelb janë një grup udhëzimesh që ndihmojnë në arritjen e kompozimit efektiv. Këto parime themelore ndërtojnë ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë e pjesës.

Këto parime të grafik dizajnit janë si më poshtë:

 • Barazpesha
 • Kontrasti
 • Theksi
 • Lëvizja
 • Përmasat
 • Ritmi

Me siguri e keni dëgjuar shprehjen “rregullat janë bëhen për t’u thyer”, e cila sigurisht vlen në këtë rast. Sidoqoftë, një dizajner i mirë grafik duhet së pari t’i kuptojë këto parime përpara se t’i thyejë ato me vetëdije.

Stilet Grafike

Siç folëm më lartë, grafik dizajn ka disa kuptime. Grafik dizajn përfshin një gamë të gjerë disiplinash dhe specializimesh, duke nisur nga printimi dhe dizajni i uebit deri tek animacioni dhe grafika në lëvizje. Grafik dizajn ofron mundësi për njerëzit me pothuajse çdo interes.

Nëse do t’i kërkonim dikujt para 30 vjetësh që të përcaktonte grafik dizajnin, ai do të fokusohej tek shembuj e lidhur me printimin e revistave, posterave filmash dhe reklamave. Në kohën e tanishme, kanë lindur një shumllojshmëri stiles dhe disiplinash.

Këtu janë disa shembuj të këtyre stileve dhe disiplinash:

Dizajni i faqes në internet, përfshin krijimin e faqeve të internetit. Paraqitja e përgjithshme, skema e ngjyrave dhe lundrimi janë të gjitha pjesë e kësaj discipline dizajni.

Dizajni i përvojës së përdoruesit (UX), ka të bëjë me krijimin e një faqe interneti ose aplikacioni të thjeshtë dhe të këndshëm për t’u përdorur.

Dizajni i grafikës në lëvizje, i njohur gjithashtu si animacion, është procesi i jetësimit të elementëve vizual përmes efekteve speciale, shfaqjeve televizive, lojërave video dhe filmave.

 

Profesionet më të njohura

Grafik dizajn është një industri në lulëzim të vazhdueshëm. Përparimet teknologjike që e të reja të dizajnit grafik kanë krijuar hapësira për profesione të ndryshme që më pare as nuk mendohej për llojin e tyre. Ky evolucion ka ndryshuar të gjithë peizazhin e karrierës profesionale.

Kërkesa për dizajnerët grafikë “tradicionalë” që punojnë kryesisht për botuesit e shtypit ka rënë ndjeshëm. Punësimi i stilistëve grafikë në shërbimet e projektimit të sistemeve kompjuterike parashikohet të rritet me 24 përqind deri në vitin 2028, sipas Byrosë së Statistikave të Punës (BLS). Pjesa më e madhe e kësaj kërkese nxitet nga nevoja e shtuar e bizneseve dhe e organizatave për grafikë dhe imazhe dixhitale, sepse ato synojnë të rrisin gjurmat e tyre dixhitale në treg.

Pra, cilat janë disa nga profesionet më të njohura? Në bazë të kërkimeve, të dhënat e mbledhura na ndihmuan të përcaktojmë këto profesione:

 • Grafik Dizajner
 • Projektuesi (UX)
 • Ueb Dizajner
 • Drejtor Artistik
 • Drejtor Kreativ

Ju mund të mos keni dëgjuar kurrë më parë për termin “dizajn grafik”, por shanset janë që ta keni përdorur atë.
Grafik Dizajn është një term ombrellë për krijimin e paraqitjeve vizuale të ideve, të tilla si logot dhe paketimet. Është një pjesë e domosdoshme e marketingut, reklamimit dhe komunikimit.

Nëse jeni të interesuar në këtë profesion duhet të keni paraszsh: çfarë lloj pune dhe specializimesh ekzistojnë, si dhe mjetet që ndihmojnë në kryerjen e punës.

 

Mjetet

Një nga mjetet më themelore që përdorin projektuesit është një libër skicash. Dizajnerët grafikë shpesh skicojnë idetë ose skicat e përafërta në letër përpara se të kthehen në forma kompjuterike. Thënë kjo, kompjuterët dhe programet e dizajnit janë thelbësore në klimën e sotme dixhitale, edhe nëse jeni duke dizajnuar për punë printimi. Lloji i kompjuterit që ju nevojitet bazohet në preferencë, por kur bëhet fjalë për softuerin, produktet e Adobe si Photoshop, Illustrator dhe InDesign janë shtyllat kryesore në botën e dizajnit grafik.

Përfundimi

Dizajnerët grafikë frymëzohen vazhdimisht nga bota që i rrethon dhe i nxjerrin idetë e tyre nga gjithçka, duke misur nga natyra e deri tek shoqëria dhe politika. Gjithashtu, ka edhe shumë blogje frymëzuese të dizajnit grafik që mund të ndihmojnë në rrjedhën e ideve tuaja krijuese.

Nëse keni një sy kreativ dhe dëshirani të përmirësoni apo të nisni nga fillimi rrugëtimin e një profesionisti në Grafik Dizajn, bëhuni pjesë e kursit tonë!

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Shërbimi Ndaj Klientit: Përshkrimi i Profesionit

Çdo profesion është i rëndësishëm për fuksionin që ka.

Kohëzgjatja e një biznesi vearet nga një sistem i ashtu quajtur ndryshe zinxhir, i cili përbëhet nga disa komponentë. Secili komponent është i rënëdsishëm për vetë funksionin që ka. Klientët janë pjesë e këtij sistemi gjithashtu. Pavarësisht kësaj, unë do të argumentoja thënien që “klienti është mbret”, dhe personalisht nuk nuk do të mendoja kështu – Përse vallë? Ju mund të keni një numër të madh klientësh të cilët blejnë produktet e juaja, por nëse biznesi jua nuk do të kishtë punonjës profesionistë, çfarë do të ndodhte? Në këtë aspekt, këta janë mbretërit! Gjithësesi, kjo thënie është abstrakte në vetëvete dhe nuk shërben dobishëm. Kështu që, e rëndësishme është që çdo klient të shërbehet dryshe, në një mënyrë e cila përmbush objektivat e vendusur. Kjo është këshilla ime për këdo që punon në departamentin e Shërbimit ndaj Klientit.Shërbimi Ndaj KlientitShërbimi Ndaj Klientit

Në këtë artikull, do të flasim për disa hapa që shërbejnë në qëndrueshmërinë e klientëve, të tashëm apo të ardhshëm, brenda biznesit tuaj. Për të arritur maksimumin, së pari duhet të kuptojmë rreth terminologjisë së fjalës klient.Shërbimi Ndaj Klientit

Cilët janë Klientët?

Një klient quhet dikush që blen/merr shërbime, produkte apo ide. Klientët janë të dy llojeve. Gjithësesi, duhet të kemi parasysh që ky segment – klient – mundet të ketë ose të mos ketë lidhje me ndërveprime financiare. Pra, llojet e klientevë ndahen në klientë të brendshëm, dhe të jashtëm.

Në 1988, Josef M. Juran propozoi emërtimin ndarës të klientëve. Që nga kjo ditë, kjo qasje ka sjellur zhvillim të rëndësishëm në cilësinë e menaxhimit brenda çdo kompanie. Gjithashtu, mendohet që kur klienti i brendshëm është i kënaqur prej shërbimit, atëherë edhe mundësitë për të kënaqur klientin e jashtëm rriten në vazhdim.

Klient i brendshëm

Klient i brendshëm është dikush që ka marrëdhënie direkte me biznesin. Ky mund të jetë anëtar i organizatës ose biznesit.Shërbimi Ndaj Klientit

P.sh.: Çdo produk ka katalogun e tij të të dhënave dhe përdorimit. Të dhënat brenda katalogut krijohen nga departamenti i produktit i cili duhet të kalojë çdo detaj tek departamenti i paketimit. Si rrjedhojë, departamenti i paketimit kthehet në klient i brendshëm. Gjithësesi, llojet e klientit të brendshëm ndryshojnë nga biznesi në biznes.

Klient i jashtëm

Klient i jashtëm është ai i cili nuk bën pjesë brenda një biznesi. Ky lloj klienti është përsoni që blen produktin ose shërbimin e një firme ose kompanie.

Çfarë do të thotë Shërbim ndaj Klientit?

Shërbim ndaj Klientit është profesioni i cili mbështet dhe ndihmon klientët duke u marr me zgjidhjen e problemeve të tyre. Shërbimi i këtij segmenti merret dhe përpunon nevojat e klientit në kohë reale por edhe mbas përfundimit të çdo kërkese. 

Karakteristikat e profesionit

Në arritjen e nivelit ekspert të Shërbimit ndaj klientit, cilësitë e më poshtme ju vijnë për ndihmë.

  • Shërbim në kohë – Shërbeni në kohë dhe përmbushni detyrat, pavarësisht llojit dhe formave të produkteve.
  • Sjellje shembullore – Duhet të jeni gjithnjë të sjellshëm me klientin tuaj. Tregoni anën tuaj të mirë dhe të edukuar.
  • Jini profesionist – Tregoni empati për vështirësitë e klientit tuaj duke qenë profesionist në çdo aspekt të rolit tuaj.
  • Komunikimi – Ndërtoni afrimitet me klientët tuaj. P.sh., të flisni në emër me klientin tuaj mund të ndihmojë në përforcimin e besueshmërisë së tij ndaj biznesit ku ju punoni.
  • Jini i/e vëmendshëm – Ndërkohë që klienti është duke ju treguar për shqetësimet apo nevoajt e tij, mbani shënim detaje të rëndësishme dhe pyesni për sqarime të mëtejshme.
  • Përgjigjuni në mënyrën e duhur – Njihuni mirë me produktin apo shërbimin duke dëgjuar mirë kërkesat e klientit. 
  • Përgjegjësia – Duhet të jeni në gjendje të merrni përgjegjësitë idnividuale në trajtimin e çfarëdo lloj rasti klientësh. Jini i besueshëm në mënyrat e përballimit të datyrave tuaja.

Si arrihet niveli i lartë i vetë departmentit.

Secili në department duhet të jetë i shkëlqyer në vetëvete siç edhe e gjithë skuadra. Kështu që për të dhënë një shërbim cilësor duhet arritur niveli më i mirë i departamentit në tërësi. Më poshtë po ju sjellim disa praktika që ndihmojnë në ekselencën e shërbimit ndaj klientit.

  • Regjistroni ankesat e klientit – Çdo department i mbështetjes së klientit duhet të regjistroj rregullisht problemet e shpeshta. Gjithashtu, është me rëndësi që këtë të dhëna të përditësohen vazhdimisht.
  • Dokumentim i procedurave – Procedurat e kërkesave dhe zgjidhjeve duhen regjistruar në mënyrë të qartë.
  • Sistemet e gjurmimit të shërbimeve – Sistemet e gjurmimit duhet të regjistrojnë, procesojnë dhe të shfaqin pastër të gjitha të dhënat tek grupi i punës. Kjo ndihmon për arritjen e një shërbimi sa më të mirë, edhe kur departmenti vuan nga mungesa të ndryshme..
  • Trajnim intensiv – Për të qëndruar aktual në lidhje me mallrat dhe shërbimet, si dhe modelet e kërkesave të klientit, çdo punonjës i shërbimit ndaj klientit duhet të ndërmarrë trajnime të vazhdueshme.

Kush është punonjës i Shërbimit ndaj Klientit?

Punonjës i shërbimit ndaj klientit është çdo person, departament ose organizatë që merret me kërkesat e klientëve, përpunimin, trajtimin e shqetësimeve të tyre, zgjidh problemet dhe punon si një urë lidhëse në emër të një firme/organizate.

Punonjësit e shërbimit ndaj klientit mund të bëjnë pjesë në një nga këto grupe.

  • Grupi i shërbimeve të brendshme – Bizneset e vogla mund të kenë punëtorë të brendshëm që ofrojnë shërbimin ndaj klientit. Duhet pasur kujdes për të siguruar që standardet e shërbimit të mos vuajnë si rezultat i mungesës së burimeve njerëzore.
  • Ndërmarrjet e mëdha – Këto kryejnë marrëveshje me kompanitë që specializohen në Shërbim ndaj Klientit. 
  • Grupi i pavarur – Individë ose biznese që ofrojnë shërbime ndaj klientit duke përdorur teknikat e tyre pa mbikëqyrje të tretë. 

Cilido qoftë karakteri i Shërbimit ndaj Klientit, për të arritur profesionalizëm punonjësit duhet të zhvillojnë disa tipare si më poshtë. 

  1. Misioni i tyre duhet të tregoj qartë angazhimin për të ofruar shërbim cilësor. Kjo duhet të jetë fjala që mbahet me çdo kusht.
  2. Duhen vendosur objektiva të matshëm të shërbimit ndaj klientit.
  3. Kontributi i klientëve duhet të kërkohet rregullisht dhe kërkesat apo nevojat e tyre të merren për bazë.
  4. Çështjet e përsëritura duhet të regjistrohen dhe të zgjidhen përfundimisht.

Për t’a mbyllur, këshilloj që departamenti drejtues i menaxhimit të bazohet tek të dhënat që punonjësit raportojnë në lidhje me problemet dhe ankesat e klientëve. Në këtë mënyrë mund të arrihet përmirësimi i cilësisë së departamentit dhe përvojës së klientëve përgjithësisht.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Menaxher i Kontratave: Rreth Profesionit

Në këtë artikull do t'mësoni rreth detyrave, kualifikimeve, përgjegjësisve, dhe aftësive që kërkohen për këtë pozicion pune. Po ju sjellim informacionet e nevojshme rreth rolit të Menaxherit të Kontratave.

Çfarë është një Menaxher i Kontratave?

Si fillim, termi Menaxher i Kontratave përdoret në departamentin e prokurimeve dhe blerjeve. Si pjesë e departamentit të prokurimeve, roli i menaxherit është të kryej marrëveshje, të pranoj dhe të firmosë kontratat me furnizuesin e një kompanie, qoftë për shërbime apo sende të kërkuara prej kompanisë. Kështu që, është përgjegjësia e menaxherit të sigurojë mbarëvajtjen e praktikave të kontratës duke pasur parasysh zvogëlimin e shpenzimeve operacionale. Gjithashtu, efikasiteti i praktikave të menaxhimit të kontratave do të thotë ndërtimi i shërbimit dhe pozicionit të favorshëm negociues i cili ndërvepron brenda ciklit të marrëveshjeve midis palëve. Menaxheri i kontratave shërben si pikë takimi për lehtësira të duhura dhe merr venidme mbi zgjidhje të mundshme.

Nëse do të ndanim këtë rol në tre pjesë, këto do të ishin pragjet financiare, seksioni i përformacave dhe rimbursimet ose vlerësimet.

Le të hedhim një vështrim mbi këto tre pjesë.

Pragu financiar: Prag do të thotë kufiri më i ulët dhe më i lartë, në lidhje me kontekstit në të cilin përdoret termi prag ose pragje. Në rastin tonë, një prag financiar apo buxhetor është një term që i referohet shpenzimeve specifike të monedhës, transaksioneve ose qëllimeve të blerjes së njësive. Gjatë procesit të negociatave, përdoren kufijtë për të arritur zbritje edhe më të mëdha se ato që jep zakonisht një furnizues. Ndërsa vëllimi rritet, ofruesi bëhet më i motivuar dhe i gatshëm të ulë çmimet ndërkohë që shpenzimet e tij bien gjithashtu.

Sektori Performues: Kjo zonë bazohet në metrika të përcaktuara kritike për procedurat e biznesit. Qëllimi i një seksioni të performancës është të krijojë një mekanizëm matjeje të miratuar reciprokisht midis ofruesit dhe klientit. Këto dispozita zakonisht lidhen me gjobat ose stimujt, në varësi të sektorit.

Rimbursime ose Vlerësime: Rimbursimi ose vlerësimi (nxitja), përdoret për të shpërblyer furnizuesit në përmbushjen e objektivave. Ky lloj fleksibiliteti kërkohet zakonisht në situata kritike kohore kur kontrata siguron një orar normal të përmbushjes, por nevojitet më shumë fleksibilitet për të përmbushur kërkesa të tjera të biznesit.

 

Efikasiteti i menaxhimit të kontratës përfshin ndjekjen e detyrave ditore, vlerësimin e performancës së furnitorit dhe bashkëpunimin me furnizuesin. Përmes procesit të menaxhimit të kontratës, kompania mund të pretendojë përfitime plus nga kontrata. Përfitimet e këtij lloji mund të përfshijnë një klauzolë që lejon lirimin e parakohshëm të kontratës, shkurtime shtesë të shpenzimeve ose situata të tjera.

Përgjegjësitë

Një menaxher i kontratave mbikëqyr marrëveshjen midis aktorëve të përfshirë në një aktivitet biznesi. Ai punon në të dyja anët e kontratës. Në përgjithësi, menaxheri i kontratës është përgjegjës për mbajtjen e komunikimit të qartë me palën tjetër dhe për ekzekutimin e kontratës së akorduar. Në varësi të organizatës, përgjegjësitë specifike mund të përfshijnë raportet financiare, monitorimin e kushteve të kontratës dhe kujdesin për dosjet.

Çdo kontratë është unike dhe kushtet e saj janë të ndryshme nga kontratat e tjera. Nuk ka asnjë kontratë të vetme që përmban të njëjtat kushte për të gjitha palët. Menaxheri duhet ta trajtojë çdo kontratë si një entitet të veçantë që ka grupin e vet të kushteve. Pasi kontrata të jetë funksionale, menaxheri shërben si person i pikës administrative deri në përfundimin e kontratës.

Menaxheri i kontratave është gjithashtu përgjegjës për devijimet e kontratës dhe ndryshimin e menaxhimit. Nëse shitësi humb njerëz ose një ndryshim buxheti kërkon miratim, menaxheri i kontratës trajton detajet në mënyrë që të gjurmojë projektin. Ai zakonisht është përgjegjës për raportimin periodik të kontratës, i cili njofton palët e interesuara për statusin e punës së kryer sipas kontratës.

Përshkrimi i profesionit: shembull

Përshkrimi i rolit të menaxherit mund të ndryshoj në lidhje me llojin e industrisë. Më poshtë ne po rreshtojmë një listë të thjeshtë e cila përmban detyrat dhe përgjegjësitë normale.

Këto përfshijnë:

 • Krijimi i tenderave të klientëve dhe propozimeve komerciale për të ndihmuar në blerjen e reja të biznesit
 • Krijimi dhe prezantimi i projekt propozimeve
 • Konsultimi me klientët për të përcaktuar nevojat e tyre
 • Krijimi i planeve, buxheteve dhe orareve
 • Zhvillimi i buxheteve dhe orareve me klientët
 • Menaxhimi i afateve dhe kostove të ndërtimit
 • Kujdesi për çdo shpenzim të papritur
 • Aktiv në takimet në terren për të monitoruar progresin
 • Është pika kryesore e kontaktit për klientët, menaxherët e faqeve dhe menaxherët e projektit
 • Bashkëpunimi me palët e jashtme për të siguruar që të gjithë të kuptojnë rolet dhe përgjegjësitë e tyre
 • Siguron që projektet të ndjekin kërkesat teknike të dakorduara
 • Kordinimi i veprimtarive me punonjësit teknikë dhe financiarë, nënkontraktorët, ekipet ligjore dhe përfaqësuesit e klientëve
 • Mbikëqyrja e procesit të faturimit pasi të ketë përfunduar një projekt
 • Krijimi, rishikimi, negociimi dhe kryerja e një game të gjerë kontratash që mbulojnë gamën e gjerë të transaksioneve
 • Zhvillimi dhe mbajtja e lidhjeve me furnitorët, si dhe shërbimi si pika e vetme e kontaktit për shqetësimet e lidhura me kontratat
 • Mbajtja e shënimeve të letrave dhe dokumenteve për kontratat aktuale dhe ato në pritje
 • Monitorimi i kontratave dhe zgjedhja nëse do t’i anulojë, zgjerojë ose rinovojë ato në interesin më të mirë të firmës
 • Çdo vështirësi në lidhje me kontratën që mund të shfaqet me palët e tjera ose brenda organizatës duhet të zgjidhet
 • Zhvillimi dhe modifikimi i një game të gjerë kontratash klientësh
 • Ruajtja dhe sigurimi i korrektësisë së dokumenteve të kontratave të brendshme të organizatës
 • Ofrimi i këshillave dhe udhëzimeve për krijimin e kontratave për ekipe të ndryshme

Kualifikimet

Arsimi, si në çdo gjë tjetër, është faktori kyç për arritjen e nivelit më të lartë në një pozicion pune. Aftësitë dhe certifikatat e kërkuara ndryshojnë sipas rolit dhe kompanisë. Sidoqoftë, menaxheri i kontratave zakonisht duhet të ketë një diplomë bachelor. Në disa raste, punëdhënësit mund t’ju kërkojnë që të certifikoheni gjithashtu.

Aftësitë bazë

Teknologji dhe inovacion
Menaxherët e kontratave duhet të përditësohen me përparimet teknologjike.

Kontroll mbi marrëveshjet
Aftësitë ndërpersonale, rrjetëzimi dhe partneritetet bashkëpunuese janë thelbësore.

Menaxhim projekti dhe komunikim
Komunikimi është i lidhur thelbësisht me veçoritë e menaxhimit të projektit.

Negociator
Negocimi me palët e treta dhe kontraktorët është gjithashtu përgjegjësi e menaxherit të kontaktit.

I orientuar në detaje
Jini të vëmendshëm ndaj çështjeve të vogla, si mungesa e shenjave të pikësimit në fund të një fraze ose anashkalimi i një fjale.

Hapat për t’u bërë një Menaxher i Kontratave

 1. Përfundoni ciklin Bachelor të studimeve
 2. Fitoni eksperienca përmes praktikave (internships)
 3. Kryeni një certifikim të akredituar
 4. Kërkoni për punë dhe kini vetëbesim në rritjen tuaj profesionale

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Përgjegjës Financash

Një rol me shumë elementë dhe me përgjegjësi të lartë

Përgjegjës Financash është ai që ndihmon kompanitë me mbarëvajtjen e financave të tyre në mënyrë që të arrijnë objektivat e vendosur. Çdo objektiv mund të arrihet ma anë të dikujt i cili ka njohuri mbi fushën duke u bazuar në ndërtimin startegjive dhe raporteve financiare. Detyrat kryesore përfshijnë raportin e veprimtarive buxhetore, parashikimin financiar, monitorimin e llogarive, dhe krijimin e hapësirave për qëndrueshmërinë dhe uljen e shpenzimeve.

Çfarë pune bën një Përgjegjës Financash?

Përgjegjësi i Financave punon ngushtë me departamentin e menaxhimit dhe me atë ekzekutiv. Bashkarisht, ata krijojnë plane për qëndueshmërinë financiare dhe marrin vendime strategjike rreth investimeve të një organizate. Ata gjithashtu vëzhgojnë zhvillimet e tregut dhe analizojnë për mundësi financiare duke vlerësuar nëse strategjitë financiare, vendimarrjet ose investimet janë në interes të kompanisë.

Le të shikojmë disa detyra kryesore.

 • Menaxhim i përgjithshëm
 1. Mirmbajtja e sistemit të dokumentimit të rregulloreve dhe praktikave të kontabilitetit
 2. Menaxhimi i funksioneve të nën-kontratave
 3. Mbikëqyrje e departamentit të thesarit dhe operacionet e tij, duke përfshirë hartimin e një strategjie të përshtatshme për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të vendosura
 • Menaxhim Fondesh
 1. Menaxhim buxhetin e kompanisë për t’u siguruar që ka shumë monetare të mjaftueshme për të mbuluar nevojat e vazhdueshme operative dhe ato të investimeve kapitale
 2. Parashikon fluksin e parasë, nevojat e lidhura me huamarrjen dhe fondet e mundshme për investime
 3. Analizon dhe zbulon mënyra për të reduktuar rreziqet financiare që lidhen me normat e interesit të huamarrjes dhe tregun e këmbimit valutor
 4. Ndihmon në zgjedhjen e strukturave të përshtatshme të kapitalit
 5. Planifikon stokun dhe financimin e kredisë
 6. Mban kontaktet bankare
 7. Vëzhgon Fondet e investimit
 • Analizë Financiare
 1. Kryen analizat e reduktimit të kostos në të gjitha pjesët e organizatës
 2. Angazhohet në kërkime krahasuese për të krijuar mundësi për përmirësime operacionale
 3. Raporton çështjet kryesore në lidhje me performancën e konkurrentëve
 4. Interpreton rezultatet financiare dhe këshillon mbi strategjitë e përmirësimit
 5. Angazhohet në operacionin e ndërtimit të çmimit të produktit sipas hallkave të planifikuara
 6. Ndihmon në procesin e vendosjes së çmimit të produktit
 7. Raporton të dhënat matëse të biznesit tek menaxhmenti
 8. Menaxhon proceset e buxhetimit kapital që bazohen në analizën e kufizimeve dhe analizën e fluksit monetar
 9. Krijon i analizave dhe raporteve të tjera sipas kërkesave
 • Kontabilitet
 1. Menaxhon i buxhetin e kompanisë dhe rregullimet e tij
 2. Raporton gjithçka rreth bixhetit vendosur
 3. Ndihmon në krijimin e drejtimeve të përgjithshme strategjike
 4. Rekomandon për politikën e kreditimit të korporatave

Kualifikimi që kërkohet

Përgjegjësi i finacave duhet të ketë diplomë bachelor në financë dhe kontabilitet. Gjithashtu, shumica e kompanive botërore këkrojnë që një drejtor fincash të ketë pese ose më shumë vite eksperiencë. Përveç këtyre, të paturit aftësi të shkëlqyeshme komunikuese është thelbësor dhe kandidatët duhet të jenë ekspertë në sistemet elektronike të kontabilitetit.

>> Shikoni kursin tonë këtu!

Listë kualifikimesh

  • Diplomë BS e avancuar në Financë ose Kontabilitet.
  • Minimumi 5-7 vite përvojë të fushës
  • 5+ vite përvojë e kombinuar në Kontabilitet/Financë/Sisteme Financiare
  • Aftësia për të menaxhuar prioritete të shumta në një mjedis pune me ritme të shpejta
  • Vetë orientim drejt shërbimit ndaj klientit bashkë me aftësitë drejtuese
  • Përdorimi i avancuar i MS Office Suite, aftësia për të mësuar shpejt aplikacione të ndryshme softuerike të brendshme
  • Aftësi të forta analitike

Përvojë dhe aftësitë e vlefshme

  • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese
  • Arsim në hoteleri ose fusha të ngjashme
  • Përvojë në menaxhimin e rezervimeve ose të zyrës me volum të lartë thirrjesh
  • Shërbim i fortë ndaj klientit dhe aftësi për të kryer shumë detyra
  • Njohuri të Sun, iScala, Opera Property Management System dhe aftësi për të operuar sisteme të tjera elektronike
  • Vëmendje ndaj detajeve dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve

Së fundi

Siç kuptoni, pozicioni i përgjegjësit të financave është disi i komplikuar dhe përbëhet prej përgjegjësive të larta. Një përgjegjës financash duhet të jetë i zoti të menaxhojë, të ndërmarrë, të vlerësojë, këshillojë, dhe të krijojë strategji të gjitha në lidhje me buxhetin e komapnisë dhe fondit të investimeve.

Profesionisti mbas detyrës së përgjegjësit të finacave është përgjegjës për veprimatritë financiare dhe raportet e nevojshme që një organizatë të pakësojë shpenzimet dhe të ndjekë vazhdimisht qëndrueshmërinë e saj financiare. Përgjegjësi i finacave duahet të ketë edukim në ekonomi-financë, menaxhim, menaxhim marrëdhënieve me klientin, dhe të ketë aftësi të shkëlqyera analitike bashkë me njohuri mbi sistemet operacionale elektronike.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Zhvillues Front-End

Krijon paraqitjen vizuale për aplikacionet dhe ndërveprimin dixhital duke përdorur JavaScript, HTML, CSS, etj.

Rreth Zhvilluesit Front-End 

Në lidhje me zhvillimet shkencore kompjuterike, ne kemi zhvillues që punojnë kryesisht në code dhe që ndërtojnë gjithçka që është vizualisht e dukshme në aplikacionet dhe sajtet e uebit. Personi pas krijimit të paraqitjeve ose skemave të aplikacioneve quhet zhvillues front-end (developer).

Një Zhvillues Front-End përdor lloje të kornizave ose paketave të tilla si: jQuery, Angular JS/JS 2, React/BackboneJS, etj. Këto korniza bazohen në HTML dhe CSS që janë themelore në formimin gjithashtu e bazës së rolit të zhvilluesit të pjesës së përparme . Duke përdorur JavaScript, HTML dhe CSS si gjuhë bazë, zhvillimi në front-end thuhet se është praktika e transformimit së të dhënave të zakonshme në elementë grafikë që janë në dukje për përdoruesin e webit apo aplikacionit.

Shikoni kusin tonë të Zhvillues Front-end.

Kush është Zhvillues Front-end i zoti?

Një zhvillues i mirë dhe i aftë i front-end është dikush:
 1. Që ka njohuri se çfarë lloj modeli pranohet dhe është i dashur kryesisht nga njerëzit. Ai/ajo përdor CMS (Sistemet e Menaxhimit të Përmbajtjes, dhe të tjera korniza zhvillimi si WordPress, Wireframing, etj.
 2. Që është i aftë në testimin e ndër-shfletuesit. Gjithashtu, është i aftë në testimin ndërmjet platformave dhe pajisjeve të ndryshme, testimin e aksesueshmërisë, njësive, etj.
 3. Që di për optimizimin e motorëve të kërkimit (SEO) dhe SEM-të, dhe se si të ndërveprohet me modelet e ndërfaqes.
 4. Që ka aftësi ndërpersonale për të kuptuar strategjinë e një organizate, karakterin e rolit, i vendosur për të ofruar atë që kërkohet dhe që mund të sigurojë një përzierje të përsosur midis strategjisë dhe detyrave të zhvilluesit të nivelit të parë.
Pra, për t’a thënë ndryshe, një zhvillues i front-end duhet të zbatojë elementë vizual dhe ndërveprues për t’a bërë përdoruesin të angazhohet më lehtë dhe më këndshëm.

Aftësitë e kërkuara

Nëse dëshironi të bëheni një zhvillues front-end, do t’ju duhet të zotëroni të ashtuquajtura gjuhë si HTML, CSS dhe JavaScript. Një zhvillues duhet gjithashtu të ketë njohuri të mira për pjesën e përpunimit, veçanërisht me Cascading Style Sheets.

Sigurisht, ashtu si zhvilluesit e tjerë, duhet të dini se si të shkruani kodin dhe të punoni logjikisht brenda mjedisit të projektit. Prandaj, ju duhet të keni përvojë me çdo version të mjeteve kontrolluese, p.sh., GIT Subversion; të keni njohuri për integrimin e vazhdueshëm të komponentëve teknologjik, dhe mjetet e ndryshme si për shembull, TeamCity ose Jenkins. Gjithashtu, ju duhet të zotëroni përvojë në mjete të ndryshme ndërtimi ueb si Maven, Ant, etj. Pra, zhvilluesi ideal nuk është vetëm ai që është ekspert në teknologji, por edhe ai që është shumë i organizuar dhe punon me një mentalitet të shkathët.

Përse na duhet një Zhvillues Front-end?

Imagjinoni një faqe interneti rreth kamerave fotografike ku ju dëshironi të blini një, por të mos jeni në gjendje të shikoni vizualisht fotografinë e produktit dhe të shikoni postimin vetëm në formën e API-ve. Si një përdorues normal, do ju kërkohet vetëm të keni aftësi normale për të bërë veprime të thjeshta. Kjo është arsyeja përse nevoja për një zhvillues front-end që t’i japë formë dhe vizualizim gjithçkaje që ndodh në punën laboratorike të faqes. Pikërisht në këtë pjesë të faqes hynë në lojë një zhvillues front-end duke i dhënë aspektin vizual aplikacioneve ose faqeve të internetit.

Përfundimi

Zhvillimi front-end është një teknologji që i bën të gjitha punimet në pjesën laboratorike të shfaqen vizualisht përpara çdo përdoruesi duke mundësuar ndërveprimin e lehtë të secilit veprim. Prandaj, për t’i realizuar këto, tekniku front-end duhet të rritet profesionalisht, të ketë një sy për detaje dhe të ndërtojë njohuri teknologjike rreth fushës së pozicionit të punës.

Sinqerisht, një zhvillues front-end është ai që përfundon zhvillimin e uebit dhe kjo nuk do të ndryshojë për një kohë të gjatë akoma.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Asistencë Teknike IT

Asistencë teknike për klientët nëpërmjet telefonit ose internetit.

Në këtë artikull, do të shohim nga afër përgjegjësitë e rolit të Asistent Teknik IT, si dhe aftësitë e nevojshme që duhen për të ushtruar këtë punë.Asistencë Teknike IT

Çfarë është Asistenca Teknike IT?

Asistenti teknik IT është dikush që mundëson ndihmë ose mbështetje tek klientët e një kompanie nëpërmjet telefonit ose internetit.Asistencë Teknike IT

Teknikët e tillë gjenden virtualisht në çdo sektor apo industri, duke nisur prej telekomunikacionit tek institucionet financiare deri tek kompanitë e vogla dhe të mëdha, etj. Në fakt, çdo gjë përqark këtij roli bazohet mbi parimet e kujdesit ndaj klientit dhe marrëdhënieve të ndërsjella.

>>Shikoni kursin tonë IT Help Desk.

Kështu që, asistenti teknik IT duhet të zotërojë njohuri të mira rreth veprimtarive dhe marrëveshjeve të industrisë që ai/ajo përfaqëson. Këto njohuri vlejnë që tekniku të jetë i përpiktë në përgjigjet e tij dhe të zgjidhë problemet e klientëve pa pasur nevojën e kontaktit fizik me këdo. Gjithashtu, ky rol kërkon veprimtari 24-orësh të pandërprerë pune. Për këto arsye, në pjesën më të madhe tekniku nuk punon i vetëm. Ai/ajo, normalisht, janë pjesë e një grupi pune teknikësh të tjerë.

Në përgjithësi, një asistent teknik IT përgjigjet për çdo kërkesë apo pyetje që klientët mund të kenë dhe ofron zgjidhje për problemet që shfaqen përgjatë produkteve ose shërbimeve të zgjedhura prej klientit. Ai/ajo janë të gatshëm të mundësojnë rrugë zgjidhëse për probleme teknike dhe të krijojnë kështu vlera tek klientët duke mbajtur në këmbë për kohë të gjatë reputacionin e një kompanie.

Detyrat

help desk detyrat

Natyra e detyrave të një asistenti teknik IT mund të ndryshojnë në varësi të klientit dhe problemit. Në disa raste këto mund të jenë edhe të ngjashme me njëra-tjetrën. Kështu që, asistenti IT merrë përsipër shumë funksione që sigurojnë mbarëvajtjen e lehtë të shërbimeve gjatë gjithë kohës.

Le të shikojmë disa detyra që asistenti teknik IT ka për qëllim të realizojë.

 • Është pika e parë e kontaktit për çdo klient i cili ka probleme në lidhje me produktet apo shërbimet e një kompanie
 • Mbështetje për çdo klient gjatë procesit të zgjidhjes së problemeve
  Sigurohet që çdo ankesë dhe pakënaqësi të merret përsipër nga personeli i duhur
 • Është përgjegjës në dhënien e zgjidhjeve për çdo problem në lidhje me ankesat e klientitTë mundësojë informacion të saktë rreth produkteve ose shërbimeve të raportuara
 • Duhet të mbajë raport të qartë rreth veprimtarive dhe zgjidhjeve të problemeve i cili përdoret si dokument referencë
 • Të identifikojë probleme duke sjellë propozime rreth zgjidhjeve të mundshme brenda praktikave së përgjithshme

Aftësi dhe njohuri të nevojshme

Brenda këtij roli ka disa njohuri dhe kualifikime të nevojshme që një aplikant duhet të zotërojë në mënyrë që të punojë si Asistent Teknik IT. Këto aftësi janë:

 • Të zotërojë aftësi komunikuese të përkryera
 • Duhet të ketë aftësi të mira përshtatshmërie
 • Të mund të kuptojë rëndësinë e të qënurit i durueshëm me njerëzit
 • Njohuri të mira për rregullat e shërbimit ndaj klientit
 • Zotërim i fortë i gjuhës Angleze
 • Të jetë i aftë në zgjidhjen e problemeve dhe të ketë aftësi analitike
 • I aftë të përgjigjet ne telefon dhe të njohë mirë sistemet kompjuterike
 • Të ketë përvojë në role të ngjashme
 • Bashkëpunues me të tjerët
 • I Diplomuar në fushën e IT-së

Së fundmi

Njohuritë që preken në këtë artikull, na tregojnë për rolin e Asistentit Teknik IT duke na shfaqur gjithashtu përgjegjësitë e fushës. Këto njohuri kthehen në të rëndësishme për të dy nivelet e përvojës së pozicionit teknik, si për atë të fillestarit por edhe për teknikun me përvojë të gjatë ndër vite.

Siç ju do të kuptoni, roli i asistentit teknik IT ka një ndikim të madh mbi kënaqësinë e klientit në përdorimin e produkteve dhe marrjen e shërbimeve që në vazhdim ndikojnë mbi reputacionin e vazhdueshëm në kohë të një kompanie. Tekniku i tillë është pjesë jetike për çdo biznes dhe institucion i cili ka si qëllim të mbajë një karakter rritës e të qëndrueshëm gjatë viteve.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Duke ndjekur rrugën e edukimit profesional ndërtojmë siguri në aftësinë tonë profesionale.

Pozicione Pune që Mund të Aplikoni mbas Certifikimit me Elite Academy

Edukimi qëndron si bazë për zhvillimin e njeriut dhe shoqërisë, duke luajtur rol vendimtar në krijimin e profesioneve dhe mundësive për punësim në të ardhmen. Gjithashtu, edukimi po na tregon edhe rëndësinë që luan në zhvillimin ekonomik i cili lidhet ngushtë me vendet e punës dhe profesionet e një shteti.

Sot, për secilin që kërkon të punësohet në sektorin që dëshiron dhe të ushtrojë profesionin që ka për pasion pjesëmarrja në kurse dhe trajnime, ose shkollim të përqendruar në drejtim apo profil, është thelbësore. Ky lloj shkollimi ju jep studentëve të gjitha mjetet për të arritur nivelin e domosdoshëm teorik, praktik dhe profesional para se të nisen drejt marrjes së një pozicioni real punësimi.

Elite Academy në Elbasan, ka ndërtuar module dhe trajnime porfesionale të cilat përshtaten dhe zhvillohen në bazë të kërkesës së tregut të punës në vend. Gjithashtu, këto module janë të ndërtuara në lidhje me standardet evropiane dhe botërore të edukimit profesional. Çdo student që zhvillohet brenda mjedisit të Elite Academy, përgatitet në kohë për të marrë pozicionin e punës që dëshiron mbas diplomimit.

Në këtë artikull do të flasim për pozicionet e punësimit që kanë studentët e Elite Academy mbas diplomimit. Për më shumë rreth moduleve dhe trajnimeve që zhvillohen tek Elite Academy, vizitoni: https://eliteacademy.al

Pozicione punësimi që arrihen me anë të pjesëmarrjes në modulet mësimore të akademisë.

Tabela e Përmbajtjes

1. Marketing Digjital – Menaxher

Roli i Menaxher i Marketingut Dixhital është përgjegjës për dizenjimin, mbikëqyrjen dhe matjen e fushatës dixhitale duke përdorur sistemet automatike të marketingut, email-it dhe CRS-së.
Ky rol gjithashtu mund të mbulojë edhe për pozicionin e këshilluesit për marketing. Gjithësesi, marketingu dixhital si fushë profesionale përfshin shumëllojshmëri veprimesh strategjike mbi bazën e web dizajnit dhe zhvillueshmërisë dixhitale, SEO, dhe platforma mediatike.

Përgjegjësitë:

• Planifikimin e fushatës së marketingut, përfshirë këtu web, SEO/SEM, email, media sociale dhe reklamë.
• Mbajtja e prezencës dixhitale përgjatë kanaleve mediatike
• Matjet dhe raportimet e performancës së të gjitha fushatave të marketingut
• Bashkëpunim me agjencitë dhe furnizuesit e ndryshëm

Lexoni Artikullin: Menaxher i Marketingut Digjital.

2. Asistent Teknik IT

Ky pozicion ka të bëjë me ndihmën që u jepet përdoruesve, punonjësve dhe kompanive në përdorimin e duhur të IT Hardware-it dhe software-it, dhe merret me problemet ose vështirësitë që lindin prej përdorimit të këtyre pajisjeve. Asistenti i IT-së ose tekniku IT në mjedisin e punës, ofron, mbështetje teknike tek përdoruesit e një produkti teknologjik i cili mund të gjendet bë shumë industri të cilat përdorin mjetet teknologjike në mjedisin e tyre. Gjithashtu, ky rol ka të bëjë me gjetjen, kërkimin dhe zgjidhjen e problemeve kompjuterike.

Përgjegjësitë:

• Gjetjen dhe zgjidhjen të problemeve në website (hardware and software)
• Mbajtje e inventarit të sigurisë dhe shërbimeve të rrjetit
• Ndërtimin e raporteve mbi aktivitetin e pajisjeve (teknologji)
• Vënien në dijeni të menaxherit për problemet e pranishme
• Trajnimin e përdoruesve të kompjuterit
• Pastrimin e kompjuterave

Lexoni artikullin tonë: Asistent Teknik IT.

3. Zhvillues Front-End

Front End Developer ka të bëjë me përdorimin e njohurive të cilat lidhen me programimin dhe gjuhën e kodeve. Një developer i tillë duhet të komunikojë me klientët për të kuptuar nevojat e tyre, të optimizojë website-t për t’u përshtatur me formate të ndryshme, dhe të bëjë teste për të siguruar se kodet punënojnë ashtu siç duhet. Roli i tij kryesor është të kombinojë dizajnin dhe teknologjinë në mënyrë që të ndërtojë një eksperiencë të lehtë përdorimi për vizitorët e uebfaqes.

Përgjegjësitë:

• Të punojnë me klientët për të zhvilluar dizajnin dhe fasadën e uebfaqes
• Të zotërojnë mirë gjuhën e kodimit si HTML, C++ dhe Java
• Prodhimin, mirëmbajtjen dhe modifikimin e uebfqaeve dhe ndërfaqet e përdoruesve (user interface)
• Ndërthurjen e aplikacioneve, grafikës, tinguj dhe video tek uebfaqet e klientëve
• Krijimin e veglave të cilat ndihmojnë në rritjen e përvojës së përdoruesit të uebfaqes
• Të sigurohet se uebfaqa shfaqet saktë në çdo lloj platforme
• Testimi rutinë i uebfaqes
• Zgjidhja e problemeve që mund të lindin brenda uebfaqes

Për më shumë, lexoni Artikullin tonë.

4. Përgjegjës Financash

Ky pozicion pune lidhet ngushtë me përgjegjësitë e mbarëvajtjes financiare e një kompanie apo biznesi. Mbajtja e praktikave financiare brenda rregullit dhe formës ligjore është një sipërmarrje shumë e rëndësishme për qëndrueshmërinë në kohë e çfarëdolloj biznesi.

Përgjegjësitë:

 • Përformancë për detyrimet financiare duke gjeneruar edhe të dhëna bazë, përshtatshmëri ligjore, raportime, analiza financiare, dhe qëndrueshmëria financiare e kompanisë.
 • Mbikëqyrjen e operacioneve financiare të kompanisë
 • Monitorim dhe supervizim të llogarive – në tremujor dhe vjetor
 • Këshillimi mbi vendimmarrjen financiare
 • Mbikëqyrja e dokumenteve dhe përfytyrimi i së ardhmes financiare
 • Krijimin e strategjive financiare të së ardhmes

Për më shumë, lexoni Përgjegjës Financash.

5. Menaxher i Kontratave

Menaxheri ose administratori është i përgjegjshëm për të përgatitur, të dakordësojë dhe të dokumentojë kontratat e biznesit në emër të punëdhënësit të tij. Detyrat e tij janë të formulojë termat e dakordësisë, të vë në dijeni palët e përfshira, të rinovojë kontratat ose ti shtyjë ato, dhe të komunikojë qartë çdo hap të kontratës apo dhe ndryshimeve të saj.

Përgjegjësitë:

 • Ndërtimin, vlerësimin, pranimin dhe ekzekutimin e kontratave të ndryshme
 • Krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve me furnizuesit
 • Mirëmbajtjen e bashkëbisedimeve dhe dokumenteve në mënyrë arritjen e mbylljes së kontratës
 • Komunikimin dhe prezantimin e informacioneve tek furnizuesit
 • Monitorimin e kontratave
 • Zgjidhjen e problemeve në lidhje me përmbajtën e kontratave

Për më shumë, lexoni Menaxher i Kontratës.

6. Shërbim ndaj Klientit

Ky pozicion ka të bëjë me shërbimin ndaj klientit dhe të çdo gjë që lidhet apo kërkohet prej klientit. Personi i cili qëndron mbas këtij pozicioni i përgjigjet kërkesave në lidhje me produktin dhe mundohet të tërheq klientë të rinj. Ai përpunon porositë dhe mundohet të plotësojë kërkesat e klientit për të arritur kënaqësinë totale të marrë prej shërbimit.

Përgjegjësitë:

• Hapjen dhe mbajtjen e llogarive të klientëve me anë të regjistrimit të të dhënave
• Zgjidhjen e problemeve të produktit ose të shërbimit duke qartësuar ankesat e klientëve
• Mbajtjen e llogarive financiare duke ndërmarrë rregullime të nevojshme
• Menaxhimin e thirrjeve të shumta
• Gjenerimin e shitjeve
• Mbarëvajtjen e ankesave të klientit
• Mirëpritje të ngrohtë të klientit dhe kuptueshmërinë e qartë të arsyes përse klienti kontakton me shërbimin
• Fshirjen ose ngritje-në-nivel të llogarisë
• Njoftimin e klientit për promocione ose oferta në çmim
• Mbarëvajtjen e ndryshimeve ose rinovimeve
• Krijimin e raporteve të përmbushjes së kënaqësisë së klientit

Për më shumë, lexoni Menaxher i Kontratave.

7. Recepsionist

Një agjent pritës ose agjent pritës hoteli, mbikëqyrë hyrje-daljet e klientëve dhe sigurohet që ata të kenë një qëndrim të këndshëm apo shërbimin e merituar. Ai ka për detyrë të vëzhgojë përmbushjen e shërbimeve dhe realizimin e plotë të çdo pjesë që përbën një produkt. Merret me verifikimet, dhënien e shërbimeve në kohë, regjistrimet e klientëve dhe sigurimin e pagesës bazë ose dhe të shtesave të tjera. Mbarëvajtja e komunikimit midis palëve dhe informimi i saktë i klientit është pjesa kyçe e këtij pozicioni.

Përgjegjësitë:

• Menaxhimin e komunikimit online, në telefon dhe fizik
• Mirëpritjen e klientëve, sigurinë e tyre dhe të të tjerëve, shpërndarjen e çelësave të dhomave, dhe të shpjegojë rreth komoditeteve të hotelit
• Marrjen e pagesave të klientëve
• Të përgjigjet për problemet dhe ankesat e klientëve në mënyrë miqësore
• Të shpjegojë komoditetet dhe mundësitë e zonës përreth biznesit
• Të bashkëpunojë me pjesën tjetër të stafit në mënyrë që të arrihet niveli i kënaqësisë së secilit klient
• Të ndihmojë klientët në planifikim e tyre të eventeve dhe konferencave
• Organizimin e shërbimeve speciale për klientët VIP

Për më shumë, lexoni Recepsionist.

8. Menaxher Operativ

Menaxher Operativ, është ai që vëzhgon proceset dhe përmirësimet e veprimtarive të një kompanie.

Përgjegjësitë:

• Planifikim afatgjatë për të krijuar veprimtari të cilat shtyjnë përpara qëllimet e një kompanie
• Koordinimin e grupeve të punës për të arritur ndërveprime dhe shkëmbime idesh, dhe gjetjen e rrugëve për të ulur shpenzimet duke optimizuar përfitimet
• Të frymëzoj dhe motivojë punonjësit të performojnë në nivelin më të mirë që munden
• Komunikimin me bordin drejtues
• Piketimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve
• Piketimin e mundësive duke përfituar nga ndryshimet e tregut

9. Grafik Dizajner

Grafik Dizajner ose Artist i grafikës, është dikush që merret me krijimin dhe ndërtimin e pamjes figurative të websit-i. Ai krijon dhe vendos për llojin e imazhit, elementit grafik, estetikën grafike dhe shtrirjen përmbajtjes tek ndërtimi i një uebfaqeje. Çdo gjë pamore që ne shohim në një ekran apo hapësirë 2d, është punë e një dizajneri grafik.

Përgjegjësitë:

• Bashkëpunim me pjesëtar të tjerë të cilët krijojnë përmbajtjen e multimedias
• Krijimin e logos dhe materialit tjetër i cili duhet të shfaqet dhe përdoret
• Të ndihmojë në zgjedhjen e dizajnit (p.sh. ngjyrat, tipografia, etj.) për çdo krijim multimedial

Lexoni artikullin tonë rreth Grafik Dizajn.

10. Agjent Udhëtimesh

Ky pozicion pune ka të bëjë me ndihëm që u jepet individëve dhe bizneseve të planifikojnë udhëtimet tyre. Roli i tyre është të këshillojnë klientët rreth destinacioneve, të krijojnë itinerare, të rezervojnë udhëtime dhe hotele.

Përgjegjësitë:

• Këshillimin e klientëve rreth destinacioneve
• Ndjekjen e planeve të udhëtimit dhe bërjen e ndryshimeve të kërkuara prej klientit
• Kërkimin e informacioneve të sakta dhe të orareve në lidhje me udhëtimin
• Përshkrimin e udhëtimit dhe detajeve të tij tek klientët, dhe dokumentet që janë të nevojshme për kryerjen e udhëtimit
• Marrjen e vendimeve për ndryshimet që mund të ndodhin përpara dhe përgjatë udhëtimit
• Dhënien e informacioneve në lidhje me udhëtimin, broshura dhe publikime, guida dhe harta, aktivitete dhe evente në rast kur kërkohen prej klientit

Lexoni artikullin tonë Agjent Udhëtimesh.

11. Programues Tërësor (full-stack programmer)

Ky pozicion pune lidhet me programuesin e kompjuterit i cili është njohës i kodimit dhe ndërton platformën brenda së cilës ndërveprojnë dhe punojnë sistemet front-end dhe back-end. Personi mbas këtij roli, krijojnë ndërveprimin e përdoruesve rreth disa uebfqaeve dhe platformave, optimizojnë me anë të kodeve funksionet për madhësinë e telefonit dhe zhvillimin e data-bazës.

Përgjegjësitë:

• Menaxhimin tërësor i proceseve zhvilluese të konceptit në shtrirje praktike të software-it
• Mbarëvajtjen dhe përmirësimin software-it mbas shtrimit fizik të tij
• Menaxhimin e produktit dhe aplikacionit përgjatë gjithë ciklit ekzistues
• Mbikëqyrjen dhe udhëzimin e analizës, shkrimit, ndërtimit dhe shtrirjes fizike së software-it
• Mbikëqyrjen e sistemit automatik të testimit dhe raportimin e të dhënave
• Modifikimin dhe testimin e ndryshimeve të programeve të vjetra

Lexoni artikullin tonë.

12. Guidë Turistike

Guidë Turistike, emërtohet njeriu i cili është karizmatik dhe entuziast. Ai ka njohuri të gjera në fushë të caktuar, për vende, histori dhe kulturë, dhe aktivitete të interesit të veçantë. Guida shoqëron dhe udhëzon turistët dhe vizitorët rreth destinacioneve, aktiviteteve, vendeve dhe ekspeditave që lidhen me fushën e njohurive të tij.

Përgjegjësitë:

• Përgatitjen dhe planifikimin e itinerarit të udhëtimit
• Përgatitjen në përparësi e gjithçka që mund të nevojitet për ekspeditën
• Krijimin e skriptit (përshkrimit) të tregimit që do të prezantohet përgjatë ekspeditës
• Të shpjegojë çdo gjë të nevojshme në lidhje me sigurinë tek grupi i ekspeditës
• Të përgjigjet pyetjeve të klientëve
• Mbështetjen me ndihmë shtesë aty ku nevojitet, përfshirë edhe ndihmën e shpejtë

Lexoni më shumë.

Fjalët e fundit

Mbasi kemi mësuar rreth pozicioneve të punësimit që mund të gjenden në tregun e punës, sot, rëndësi ka që secili të nis më parë shkollimin dhe trajnimin në fushën ë dëshiron të ndjekë. Bashkë me këto, rëndësi ka edhe praktika në mjedis real pune, p.sh internship. Tek Elite Academy nuk do të gjeni vetëm modulet dhe shkollimin tuaj rreth fushave të interesit për secilin student, por edhe mundësi për të praktikuar një internship brenda kompanisë, gjë që ju jep mundësinë edhe të përfitoni një vend punë në të ardhmen. Për këtë qëndroni gjithnjë në linjë rreth njoftimeve për pozicione të lira pune në kompani.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Prania Fizike dhe N'rrjet

Punë Kërkues: Si të Shkruani një Resume (CV)

Resume-ja juaj nuk është thjeshtë një dokument i cili tregon për historikun tuaj profesional, ajo gjithashtu shpalos edhe aspektin tuaj zhvillim kërkues.

Resume ndryshe Cv-ja është një dokument i rëndësishëm i cili shpalos tek punëdhënësit e mundshëm të dhëna mbi aftësitë dhe përvojën tuaj. Përditësimi i resume-së është i domosdoshëm për të mbajtur një linjë koherente dhe të saktë.Si të Shkruani një Resume (CV)

Kur bëhet fjalë për aplikim për punë, resume-ja juaj është vendimtare. Me anë të saj ju keni mundësin të jepni impresionin e parë tek një punëdhënës. Resume-ja duhet të jetë e shkruajtur mire, larg nga elementë të rrem dhe e formatuar në lidhje me karakteristikat e vendit të punës që dëshironi të aplikoni.Si të Shkruani një Resume (CV)

Ky artikull i drejtohet punë kërkuesve të cilët duan të përmirësojnë resume-në e tyre duke rritur kështu gjasat për një intervist pune.

1. Ndërtimi dhe zgjedhja e formatit

Sipas këshillave, shumica e rekrutuesve e skanojnë resume-në Brenda 10 sekondave para se të vendosin për t’a marrur në shqyrtim. Kështu që, mbani mend se impresioni i parë është vendimtar për të fituar një vend në listën e kandidatëve të mundshëm për vendin e punës.

Formati dhe stili vizual janë të parët që bien në sy tek punëdhënësi. Një resume e mirë dizenjuar ka më shumë mundësi të tërheqë vëmendjen e punëdhënësit se sa një resume e ndërtuar keq. Resume-ja e ndërtuar mirë e bën punëdhënësin që t’a lexoj atë me vëmendje.

Për profesione të ndryshme ka edhe resume të llojeve të ndryshme të cilat ndërtohen gjithmon në lidhje me karakterin e fushës profesionale. Para se të shkruani resume-në tuaj mendoni për një format i cili përshtatet me fushën profesionale ku ju doni të aplikoni. Gjithësesi, e rëndësishme është të mbani mend se lexueshmëria dhe qartësia bashkë me piketimin e elementëve me vlerë janë bazë për çdo resume të mirëfilltë.

Këtu po ju sjellim disa këshilla rreth ndërtimit të resume-së suaj:

a) Organizimi i seksioneve
Filloni me historikun tuaj professional dhe postë tij vendosni seksionin e edukimi/arsimit tuaj. Rreshtoni seksionet qartë dhe dukshëm. Brenda seksioneve, shtjelloni shkurtimisht pikat kyçe duke nisur nga e tashmja drejt kohës së shkuar. Në fund të resume-së vendosni një seksion për informacione shtesë si p.sh. gjuhët e huaja dhe aftësitë.

b) Rrjedhshmëria vizuale e të lexuarit
Resume-ja juaj duhet të jetë lehtësisht e lexueshme dukemos e bërë lexuesin të merret me procesin e përpunimit të informacionit. Resume-ja nuk ështëpër t’u procesuar prej lexuesit, por është mënyra për të shpalosur drejtpërdrejt identitetin tuaj profesional. Kështu që, për të arritur këtë nivel, ndani resume-në në seksione të qarta. Përdorni tipografi të trashë për titujt e seksioneve dhe zgjidhni numrin 11 ose 12 pt. në të gjithë shkrimin. Gjithashtu, hapësira midis rrjeshtave dhe paragrafëve duhet marrur gjithnjë parasysh.

c) Përdorni piketime (bullet points)
Mbasi të keni strukturuar seksionet, piketimet janë një mënyrë shumë e mirë për të zhvilluar informacionin dhe për të bërë më të lehtë leximin.

d) Mbajeni të shkurtër në përshkrim
Shumë prej nesh, sidomos ata të cilët kanë një histori të gjerë profesionale, zgjatemi në resume-në tonë duke kaluar një faqe vetëm. Këtu smund të bëjmë ndryshe. Gjithësesi, është mirë të mos harrojmë se të dhënat e shumta nuk janë gjithnjë në dobishmëri sepse mund të tregojnë për mungesë përqendrimi. Kështu që, nëse dëshironi të mos humbni gjasat për një intervistë pune, mundohuni të ndërtoni resume-në pak faqe.

2. Vendosni të dhënat e kontaktit

Të dhënat me anë të së cilave mund t’ju kontaktojnë duhen vendosur lart në fillim të resume-së. Kjo pjesë është tepër kritike sepse mungesa e saj do të sillte padije për porcesin e aplikimit tuaj. Kujdesuni që kjo pjesë të jetë e qartë dhe e dukshme.

Për ndihmë, shikoni shembullin më poshtë: See the example below:

Emri: i aplikantit
Tel: 00000000000
Email: email@example.com
Website: www.example.com
Adresa: 0000 Rruga, Qyteti, Shteti, Nr. postës

3. Shkruani në mënyrë bindëse dhe të sigurtë

Ky stil I të shkruarit tregon për vetëbesimin dhe se ju e zotëroni fushën profesionale tek e cila jeni përqendruar prej vitesh. Shumica e punëdhënësve e kanë të qartë se një resume nuk mund të shpalos në detaje eksperincat e personit në fjalë. Seksioni më i rëndësishëm është ai I eskperincave. Mundohuni të shkruani qartë për punën e dëshiruar dhe objektivat e karrierës suaj, dhe të theksoni fort ato aspekte të resume-së që lidhen me qëllimet e juaja të së ardhmes.

Kur ndërtoni këtë seksion, kujtohuni që:

• Të mbani një format të përqendruar: Vendosni titullin e punës suaj dhe emrin e kompanisë, vitet e punës, dhe njëpërshkrim shumë të shkurtër të rolit tuaj.

• Përqendrohuni tek aftësitë që kërkohen për rolin e ri: Këto aftësi janë të lidhura me industrin dhe profesionin tuaj. I gjeni gjithashtu tek përshkrimii punës së re. Ndërkohë që shkruani për rolet e së kaluarës suaj, ndërthurni edhe këto aftësi tëkërkuara brenda përshkrimit.

• Përdorni zë aktiv: Filloni përshkrimin e eksperincave tuaja duke përdorur zë aktiv, dhe mabjeni koherent deri në fund të resume-së.

• Tregoni aftësitë tuaja të drejtuesit: Duke përdorur zë aktiv, ju mund të zgjidhni edhe fjalë të cilat tregojnë për aspektin tuaj të drejtuesit dhe për deshirën e progresit profesional. Bëjeni këtë vetëm nëse është e nevojshme, por mos e përdorni në rast se ju nuk i zotëroni këto elementë.

• Tregoni për anën tuaj përparimtare: Theksoni zhvillimin profesional dhe aftësitë që ju keni fituar gjatë viteve përvojë. Shfaqni për aspetin e përgjegjësisë individuale dhe vullnetin për të mësur më shumë në të ardhmen.

4. Detaje shtesë

Ky seksion duhet të jetë gjithnjë në lidhje me vendin e ri të punës dhe fushn profesionale tek e cila ju po drejtoheni. Në fushën e industrisë kreative, informacionet shtesë janë të rënëdsishme. Ndërsa, në fusha të tjera si p.sh. ato të karakterit teknik, resume-ja duhet mbajtur thjeshtë dhe nën konizë. Nësë infprmacinet shtesë janë të rëndësishme, ne ju rekomandojmë t’I shkruani ato me anë të piketimit. Po ju sjellim disa prej tyre:

• Aftësitë tuaja: teknike dhe kompjuterike
• Fotografi personale
• Koha e lirë
• Punë si vullnetar
• Qasja personale

5. Rishikim dhe korigjime
Ky hap është I fundit para se të nisni resume-në tuaj drejt punëdhënësit të ardhshëm. Rishikimi dhe korigjimi i resume-së është pika e fundit e fjalisë. Kujdes, sepse njeriu që e shkruan vetë resume-në mësohet me fjalitë dhe paragrafet duke e bërë kshtu të vështirë për të që të kuptoj gabimet drejtshkrimore. Për këtë arsye merrni pak kohë larg resume-së, dilni një shëtitje të shkurtër apo kthehuni ditën e nesërme për të vëzhguar çfarë keni shkruajtur. Mëpas bëni ndryshime nëse është nevoja dhe formatoni praragrafet. Gjithashtu, dërgojeni tek dikush tjetër për t’a lexuar sepse ndihmon shumë.

Për të përfunduar, kujdesuni që formatimi është i përqendruar dhe i ndërtuar saktë. Tipografia – përfshirë hapësirat, madhësin e tipografisë dhe titujt – duhet të jenë të ndërtuara qëndrueshëm përgjatë gjithë faqeve.

Regjistrohuni tek letërnjoftimi ynë

për të Rejat dhe Ofertat e Fundit

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Shkruani Një Letër Pune Motivuese, Krijoni Më Shumë Mundësi për Veten

Si të Shkruani një Letër Interesi

Çfarë është një Letër Interesi
Në çdo aplikim për një pozicion pune kërkohen dy dokumente bazë, një CV rreth kandidatit dhe një Letër Interesi e cila tregon shkurtë dhe qartë për përshtatshmërinë e kandidatit në marrjen e vendit të punës. Kjo letër duhet të jetë e gjatë tre deri në katër paragrafë dhe të përmbajë interesin tuaj për pozicionin e punës, eksperiencat e lidhura me llojin e pozicionit dhe arsyen përse ju jeni kandidati i shkëlqyer për pozicionin e punës. Është pikërisht në këtë letër që ju mund të tregoni aftësitë profesionale dhe të bëni për vete punëdhënësin tuaj të ardhshëm. Një letër interesi e shkruar mirë mund të impresionojë punëdhënësin dhe t’ju jam përparësi në krahasim me kandidatët e tjerë të cilët aplikojnë për të njëjtin pozicion pune. Për të arritur shkrimin efektiv të një letër interesi, merrni kohën e duhur dhe bëni një kërkim për kompaninë dhe karakteristikat e pozicionit të lirë. Me anë të informacionit të mbledhur ju mund të përpiloni një letër interesi e cila tregon qartë arsyen përse ju jeni i përshtatshëm për marrjen e vendit të punës. Për një letër interesi sa më të fortë:
1. Ndërmerrni një kërkim

Është shumë e rëndësishme që ju fillimisht të njiheni me kompaninë tek e cila po kërkoni për punë dhe të ndërtoni letrën tuaj në lidhje me punën që ju dëshironi të fitoni. Ndërkohë që lexoni për filozofinë e kompanisë mbani shënime pikat kryesore të saj. Reflektoni mbi aftësitë dhe përvojën tuaj duke i krahasuar ato me vlerat dhe misionin e kompanisë. Kështu që, para se të shkruani letrën tuaj, merrni kohën e nevojshme dhe familjarizohuni me kompaninë dhe karakteristikat e punës që ju kërkoni. Kjo metodë do t’ju japë mundësin që të përqendroni përmbajtjen e letrës suaj duke e bërë atë qartësisht ndikuese për vlerësimin e punëdhënësit.Si të Shkruani një Letër Interesi

2. Përqendrojeni në të ardhmen

Letra e interesit duhet të përqendrohet mbi të ardhmen, ndryshe nga CV-ja e cila tregon për përvojën e së kaluarës suaj. Nëse për çdo arsye jeni duke ndërruar drejtim të karrierës suaj, letra e interesit është një mundësi për të shpjeguar përse: si p.sh. kalimi nga shërbim hotelerie në fushën e marketingut. Letra e interesit është thjeshtë ura lidhëse midis së kaluarës dhe të ardhmes tuaj profesionale. Duke u përqendruar kështu tek aftësitë që mund të mbarten edhe duke kaluar në një fushe krejt të re për ju, shanset për marrjen e vendit ët punës rriten.Si të Shkruani një Letër Interesi

3. Stili i të shkruarit në tre paragrafë
a) Paragrafi i parë (hyrje e letrës së interesit) Ky paragraf është krejt i rëndësishëm sepse bën hyrjen e çka do të shtjellohet në vazhdim. Impresioni i parë është domethënës në tërheqjen e vëmendjes së lexuesit. Në këtë paragraf flisni për titullin e punës për të cilën ju po aplikoni dhe ku u ndeshët me këtë informacion. Tregoni për interesin tuaj ndaj vendit të punës dhe kompanisë. Kjo gjë i tregon punëdhënësit se ju keni bërë kërkimin tuaj dhe se ju jeni një kandidat serioz. Shkurtimisht shpalosni cilësitë dhe kualifikimet tuaja të cilat ju bëjnë të jeni kandidati më i mirë për vendin e punës. b) Paragrafi i dytë (rrjedhshmëria e letrës) Ky paragraf duhet të shpalos shkurtimisht kualifikimet e juaja në lidhje me llojin e punës. Në këtë paragraf përcaktoni qartë aftësitë, arritjet dhe fushën e ekspertizës suaj të cilat ju bëjnë të përshtatshëm për rolin e këkuar. Përqendrohuni në një ose dy pika të forta dhe sillni në shembull raste ku keni arritur sukses duke përfshirë edhe ndikime të dukshme objektivisht. Gjithashtu, mund të sillni shembuj, shkurtimisht, nga përvoja të së tashmes ose të së kaluarës – por jo më shumë se shembuj. c) Pragrafi i tretë (mbyllja e letrës) Me anë të këtij paragrafi ju bëni mbylljen e letrës së interesit. Bëni kujdes mos zgjeroheni shumë por, mbajeni të përqendruar në pikat kyçe të arritjeve dhe aftësive tuaja të cilat lidhen me llojin e punës së kërkuar. Kujdes duhet treguar edhe për detaje të cilat gjenden tek resumeja (CV) që mund të përsëriten në letrën tuaj, dhe zgjerohuni vetëm tek përvoja të cilat shfaqin përshtatshmëri me pozicionin që po aplikoni. Prandaj, përqendroni këtë paragraf tek aftësitë dhe kualifikimet që kërkohen për vendin e lirë të punës.
4. Piketoni vlerat personale
Menaxherët kërkojnë njerëz me aftësi dhe eksperinca të cilat sjellin përmirësime tek mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Duke u mbështetur tek njohuritë që merrni nga kërkimi fillestar, shpalosni qartë se ju jeni në dijeni për punën e organizatës dhe për vështirësitë me të cilat ajo ndeshet. Nuk është nevoja që të jenë të specifikuara por ju mund të referoheni tek ato, si përshembull; sa është prekur prej pandmisë industria në fjalë! Kështu që, kur shkruani një letër interesi, përveç se duhet të mbani mend çka mësuam më lartë, mundohuni të ndërthurni shembuj nga përvoja juaj e zgjidhjes së problemeve. Kjo është shumë e duhur tek paragrafi i dytë, sidomos. Gjithshtu, vendosni qartë Brenda përshkrimit tuaj këto dy aftësi të cilat janë bazë pothuajse në çdo vend pune: përshtatshmëria dhe të mësuarit shpejt.
5. Kujdesuni për zërin e shkrimit
Stili i të shkruarit, fjalët dhe tonaliteti janë të rëndësishme kur bëhet fjalë për një letër që i drejtohet një punëdhënësi. Mos kaloni cakun e fjalëve të bukura (lajkat) ose të shkruani për gjëra që ju i nuk besoni apo zotëroni ato. Origjinaliteti është çelësi i letrës së interest. Bëni kujdes! Edhe se ju mund të keni kohë pa punë, mos u shfaqni si i dëshpëruar. Jeni professional dhe tregoni maturi në tonalitetin e fjalëve tuaja në mënyrë që mesazhi të përcillet sa më fort dhe pastër.
6. Mbajeni shkrimin të shkurtër
Mos e ngarkoni letrën tuaj me fjalë të tepërta. Mbajeni të pastër dhe të përqendruar drejt tek pikat kryesore që tregojnë përshtatshmëri për vendin e punës së kërkuar. Nëse ju duhet vërtetim për letrën tuaj, kërkoni ndihmë nga një mik, koleg ose mentor të lexojnë letrën dhe t’ju japin përshtypjen e tyre. Pyetini nëse mund të piketojnë fjali ose pjesë të cilat mund të shtohen ose të hiqen nga përshkrimi.
Për t’a përmbledhur, një letër interesi në një far mënyre është edhe tregues për aftësinë e të shkruarit dhe komunikimit tuaj. Qasni qartë dhe pastër përse ju kërkoni atë vend pune dhe çfarë do të sillni tek kompania. Jeni i qartë në të shkruar dhe vendoseni veten shpesh sikur të ishit ju lexuesi i letrës. Mbajeni letrën tuaj brenda kornizës ku tregohen qartë aftësitë dhe përvoja që ju keni për rolin e punës së kërkuar. Mos u mundoni të tregoheni shakaxhi, të flisni në përgjithësi dhe të mbingarkoni letrën me fjalë të bukura.
Regjistrohuni në letërnjoftimin tonë
Mbi ofertat dhe njoftimet e fundit
© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching