loading

Ka shumë gjëra që ju ndihmojnë të ndërtoni një përvojë pune.

Llojet e Eksperiencave që Punëdhënësit Vlerësojnë

Nëse sapo keni mbaruar shkollimin dhe jeni ende i freskët në tregun e punës, është mirë që të mblidhni përvojë në lidhje me punën. Ka shumë gjëra që ju ndihmojnë të ndërtoni një përvojë pune. Për të impresionuar më së miri punëdhënësin, sigurohuni që vetëbesimi, aftësitë, dhe cilësia e drejtuesit të jenë vlerat që ju sillni tek mjedisi i punës.

Më poshtë do të gjeni disa eksperienca të cilat priten që një punonjës t’i ketë mbledhur përgjatë zhvillimit të tij.Llojet e Eksperiencave që Punëdhënësit Vlerësojnë

Internship

Një internship është mënyra më e mirë për të përfituar bazat e përvojës së punës para se të nisni rregullishtë punën në vetëvete.

Kjo ju mundëson me njohuri rreth mjedisit të punës. Ju do të vendoseni përpara karakterit të një pune reale, që do të thotë aplikimin e aftësive dhe njohurive brenda pozicionit real. Gjithashtu, për arsye që ju do të jeni pjesë e një grupi pune, internshipi do t’ju pajisë me zhvillimin e aftësive bashkëpunuese dhe komunikuese.

Internshipi ju jep një larmi benefitesh të cilat mundësojnë që ju të qëndroni përpara turmës: ju ekspozon përpara praktikave profesionale, ndërton vetëbesim, ju ofron mundësinë të përqasni përgjegjësitë shoqërore, mund të zgjeroni rrjetin social dhe profesional, dhe të ndërtoni resumenë tuaj.

Nga këndvështrimi i punëdhënësit, internshipi gjithashtu tregon se ju keni ndërmarrur iniciativën të ndërtoni përvojën tuaj, të zhvilloni aftësitë dhe njohuritë, dhe të zbuloni më shumë rreth botës profesionale të punës. Dhe nëse i arrini këto para se të diplomoheni, është edhe më mirë.

Certifikimi

Certifikimi qëndrom për të shfaqur dy gjëra. Fillimisht, tregon se ju keni përmirësuar aftësitë dhe njohuritë bazë, që do të thotë se ju jeni gati të performoni përgjegjësitë e rolit dhe marrjen e detyrave të caktuara. E dyta është se, certifikimi tregon vullnetin tuaj për të nisur rregullisht një punë dhe dëshirën për të zhvilluar vetëveten brenda vështirësive dhe eksperincave që vijnë përgjatë punës.

Për shembull, Cisco ofron një larmi certifikatash të njohura botërisht, nga CCNA tek CCIE dhe përtej këtyre dy. Secila rrugë certifikimi ju udhëheq drejt shumë mundësive për karrierë.

Vullnetarizëm

Ka shumë mundësi në tregun e punës për ju të tregoni aftësitë tuaja. Pozicionimi në mënyrë vullnetare në një punë, do t’ju ndihmojë të kuptoni dhe të vlerësoni aftësitë tuaja teknike. Gjithashtu, do t’ju japë mundësinë të merrni kohë dhe të qartësoheni tek lloji i punës që ju dëshironi të bëni në të ardhmen.

Puna vullnetare do t’ju tregojë nëse ju jeni gati të punoni me të tjerë apo ju duhet edhe më shumë kohë për të shëndoshur aftësitë tuaja komunikuese. Gjithashtu, është një mundësi për të rritur disi aftësitë tuaja e manaxhimit të projkteve – aftësi shumë të kërkuara nga punëdhënësit.

Çfarëdolloj qoftë projekti brenda të cilit ju jeni vullnetar, duhet parë edhe si një mundësi ku ju mësoni për buxhetimin, pajisjet dhe shtrirjen e tyre, kordinimin e njerëzve, dhe proceseve miratuese. Gjithashtu, është e rëndësishme që ju të dokumentoni të gjitha detajet dhe përvojën tuaj si vullnetar.

Udhëzues/Mentorim

Udhëzuesi (mentori) ka dy drejtime:

1. I pari është që ju mund të zgjidhni një memtor – dikush ka më shumë përvojë se ju dhe prej të cilit ju mund të mësoni gjëra të cilat ende nuk i njihni.
2. I dyti është që ju vetë mund të jeni mentor për dikë tjetër i cili është në fillimet e studimeve të tij.

Ndoshta ju tani pyesni veten se si këto impresionojnë një punëdhënës?

Për fillestarët, këto tregojnë se ju keni aftësi të një drejtuesi, vetëbesim dhe iniciativ.

Kështu që, sidoqoftë kjo – ju si mentor apo nën vëzhgimin e një mentori – është e qartë dhe dukshëm dëshira për të mësuar, ndarë me të tjerët, dhe guximi për të ndërtuar benefite në çfarëdo pune gjendeni të nesermen.

Përdorimi i përvojës personale

Përvojat personale janë konkurset, garat ose ngjarje inovative në të cilat keni marrur pjesë për çfarëdo lloj arsye. Punëdhënësit respektojnë këto lloj përvojash, sepse ato tregojnë haptazi jo vetëm aftësitë tuaja teknike, por edhe origjinalitetin dhe aftësinë tuaj për të zgjidhur çështje nën presion.
– Për shembull, Cisco ofron studentëve të NetAcad disa mundësi për të vënë në provë aftësitë e tyre, duke filluar nga ekipi i ëndrrave deri te Hackathons rajonale të NetAcad.

Merrni parasysh se si çdo përvojë që keni pasur – madje edhe në role ose profesione jo-teknike ku tregohen iniciativa ose përgjegjësia – mund të kërkohet edhe në një situatë interviste pune. Cilat përvoja tregojnë lidershipin? Mos harroni se çdo përvojë që tregon aftësitë tuaja drejtuese do të vlerësohet shumë nga kompanitë.

Reflektoni nëse i keni vërtetë nivelin e duhur të aftësive tuaja ose menaxhimi i një projekti që duhet çuar në përfundim të suksesshëm. Si lidhen përvojat tuaja të mëparshme me karrierën që ju magjeps dhe ju përgatit për të bërë një punë. Nuk është e thënë që këto duhet të jenë vetëm teknike.

MENDIMET E FUNDIT

Gjë e mirë është se shumica e bizneseve nuk kanë nevojë për të diplomuar domosdoshmërisht me përvojë të gjerë pune. Megjithatë, shumë studentë e nënvlerësojnë përvojën që kanë. Është e zakonshme që studentët të kenë një sërë përvojash pune jo të lidhura me njëra-tjetrën dhe mos të kuptohet rëndësia e transferueshme (siç janë komunikimi, udhëheqja, zgjidhja e konflikteve, etj.) në punën e parë pas diplomimit – edhe nëse studentët nuk janë në një industri të lidhur me fushën e tyre. Nuk ka asnjë lloj përvoje në veçanti dhe kufizuese që punëdhënësit e ardhshëm dëshirojnë për të sapo të diplomuarit. Megjithatë, të gjitha kompanitë kërkojnë një përzierje të karakteristikave të mëposhtme: njohuri thelbësore, intelekt dhe udhëheqje. Për fat të mirë, këto aftësi mund të shfaqen në mënyra të ndryshme.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Prania Fizike dhe N'rrjet

Punë Kërkues: Si të Shkruani një Resume (CV)

Resume-ja juaj nuk është thjeshtë një dokument i cili tregon për historikun tuaj profesional, ajo gjithashtu shpalos edhe aspektin tuaj zhvillim kërkues.

Resume ndryshe Cv-ja është një dokument i rëndësishëm i cili shpalos tek punëdhënësit e mundshëm të dhëna mbi aftësitë dhe përvojën tuaj. Përditësimi i resume-së është i domosdoshëm për të mbajtur një linjë koherente dhe të saktë.Si të Shkruani një Resume (CV)

Kur bëhet fjalë për aplikim për punë, resume-ja juaj është vendimtare. Me anë të saj ju keni mundësin të jepni impresionin e parë tek një punëdhënës. Resume-ja duhet të jetë e shkruajtur mire, larg nga elementë të rrem dhe e formatuar në lidhje me karakteristikat e vendit të punës që dëshironi të aplikoni.Si të Shkruani një Resume (CV)

Ky artikull i drejtohet punë kërkuesve të cilët duan të përmirësojnë resume-në e tyre duke rritur kështu gjasat për një intervist pune.

1. Ndërtimi dhe zgjedhja e formatit

Sipas këshillave, shumica e rekrutuesve e skanojnë resume-në Brenda 10 sekondave para se të vendosin për t’a marrur në shqyrtim. Kështu që, mbani mend se impresioni i parë është vendimtar për të fituar një vend në listën e kandidatëve të mundshëm për vendin e punës.

Formati dhe stili vizual janë të parët që bien në sy tek punëdhënësi. Një resume e mirë dizenjuar ka më shumë mundësi të tërheqë vëmendjen e punëdhënësit se sa një resume e ndërtuar keq. Resume-ja e ndërtuar mirë e bën punëdhënësin që t’a lexoj atë me vëmendje.

Për profesione të ndryshme ka edhe resume të llojeve të ndryshme të cilat ndërtohen gjithmon në lidhje me karakterin e fushës profesionale. Para se të shkruani resume-në tuaj mendoni për një format i cili përshtatet me fushën profesionale ku ju doni të aplikoni. Gjithësesi, e rëndësishme është të mbani mend se lexueshmëria dhe qartësia bashkë me piketimin e elementëve me vlerë janë bazë për çdo resume të mirëfilltë.

Këtu po ju sjellim disa këshilla rreth ndërtimit të resume-së suaj:

a) Organizimi i seksioneve
Filloni me historikun tuaj professional dhe postë tij vendosni seksionin e edukimi/arsimit tuaj. Rreshtoni seksionet qartë dhe dukshëm. Brenda seksioneve, shtjelloni shkurtimisht pikat kyçe duke nisur nga e tashmja drejt kohës së shkuar. Në fund të resume-së vendosni një seksion për informacione shtesë si p.sh. gjuhët e huaja dhe aftësitë.

b) Rrjedhshmëria vizuale e të lexuarit
Resume-ja juaj duhet të jetë lehtësisht e lexueshme dukemos e bërë lexuesin të merret me procesin e përpunimit të informacionit. Resume-ja nuk ështëpër t’u procesuar prej lexuesit, por është mënyra për të shpalosur drejtpërdrejt identitetin tuaj profesional. Kështu që, për të arritur këtë nivel, ndani resume-në në seksione të qarta. Përdorni tipografi të trashë për titujt e seksioneve dhe zgjidhni numrin 11 ose 12 pt. në të gjithë shkrimin. Gjithashtu, hapësira midis rrjeshtave dhe paragrafëve duhet marrur gjithnjë parasysh.

c) Përdorni piketime (bullet points)
Mbasi të keni strukturuar seksionet, piketimet janë një mënyrë shumë e mirë për të zhvilluar informacionin dhe për të bërë më të lehtë leximin.

d) Mbajeni të shkurtër në përshkrim
Shumë prej nesh, sidomos ata të cilët kanë një histori të gjerë profesionale, zgjatemi në resume-në tonë duke kaluar një faqe vetëm. Këtu smund të bëjmë ndryshe. Gjithësesi, është mirë të mos harrojmë se të dhënat e shumta nuk janë gjithnjë në dobishmëri sepse mund të tregojnë për mungesë përqendrimi. Kështu që, nëse dëshironi të mos humbni gjasat për një intervistë pune, mundohuni të ndërtoni resume-në pak faqe.

2. Vendosni të dhënat e kontaktit

Të dhënat me anë të së cilave mund t’ju kontaktojnë duhen vendosur lart në fillim të resume-së. Kjo pjesë është tepër kritike sepse mungesa e saj do të sillte padije për porcesin e aplikimit tuaj. Kujdesuni që kjo pjesë të jetë e qartë dhe e dukshme.

Për ndihmë, shikoni shembullin më poshtë: See the example below:

Emri: i aplikantit
Tel: 00000000000
Email: email@example.com
Website: www.example.com
Adresa: 0000 Rruga, Qyteti, Shteti, Nr. postës

3. Shkruani në mënyrë bindëse dhe të sigurtë

Ky stil I të shkruarit tregon për vetëbesimin dhe se ju e zotëroni fushën profesionale tek e cila jeni përqendruar prej vitesh. Shumica e punëdhënësve e kanë të qartë se një resume nuk mund të shpalos në detaje eksperincat e personit në fjalë. Seksioni më i rëndësishëm është ai I eskperincave. Mundohuni të shkruani qartë për punën e dëshiruar dhe objektivat e karrierës suaj, dhe të theksoni fort ato aspekte të resume-së që lidhen me qëllimet e juaja të së ardhmes.

Kur ndërtoni këtë seksion, kujtohuni që:

• Të mbani një format të përqendruar: Vendosni titullin e punës suaj dhe emrin e kompanisë, vitet e punës, dhe njëpërshkrim shumë të shkurtër të rolit tuaj.

• Përqendrohuni tek aftësitë që kërkohen për rolin e ri: Këto aftësi janë të lidhura me industrin dhe profesionin tuaj. I gjeni gjithashtu tek përshkrimii punës së re. Ndërkohë që shkruani për rolet e së kaluarës suaj, ndërthurni edhe këto aftësi tëkërkuara brenda përshkrimit.

• Përdorni zë aktiv: Filloni përshkrimin e eksperincave tuaja duke përdorur zë aktiv, dhe mabjeni koherent deri në fund të resume-së.

• Tregoni aftësitë tuaja të drejtuesit: Duke përdorur zë aktiv, ju mund të zgjidhni edhe fjalë të cilat tregojnë për aspektin tuaj të drejtuesit dhe për deshirën e progresit profesional. Bëjeni këtë vetëm nëse është e nevojshme, por mos e përdorni në rast se ju nuk i zotëroni këto elementë.

• Tregoni për anën tuaj përparimtare: Theksoni zhvillimin profesional dhe aftësitë që ju keni fituar gjatë viteve përvojë. Shfaqni për aspetin e përgjegjësisë individuale dhe vullnetin për të mësur më shumë në të ardhmen.

4. Detaje shtesë

Ky seksion duhet të jetë gjithnjë në lidhje me vendin e ri të punës dhe fushn profesionale tek e cila ju po drejtoheni. Në fushën e industrisë kreative, informacionet shtesë janë të rënëdsishme. Ndërsa, në fusha të tjera si p.sh. ato të karakterit teknik, resume-ja duhet mbajtur thjeshtë dhe nën konizë. Nësë infprmacinet shtesë janë të rëndësishme, ne ju rekomandojmë t’I shkruani ato me anë të piketimit. Po ju sjellim disa prej tyre:

• Aftësitë tuaja: teknike dhe kompjuterike
• Fotografi personale
• Koha e lirë
• Punë si vullnetar
• Qasja personale

5. Rishikim dhe korigjime
Ky hap është I fundit para se të nisni resume-në tuaj drejt punëdhënësit të ardhshëm. Rishikimi dhe korigjimi i resume-së është pika e fundit e fjalisë. Kujdes, sepse njeriu që e shkruan vetë resume-në mësohet me fjalitë dhe paragrafet duke e bërë kshtu të vështirë për të që të kuptoj gabimet drejtshkrimore. Për këtë arsye merrni pak kohë larg resume-së, dilni një shëtitje të shkurtër apo kthehuni ditën e nesërme për të vëzhguar çfarë keni shkruajtur. Mëpas bëni ndryshime nëse është nevoja dhe formatoni praragrafet. Gjithashtu, dërgojeni tek dikush tjetër për t’a lexuar sepse ndihmon shumë.

Për të përfunduar, kujdesuni që formatimi është i përqendruar dhe i ndërtuar saktë. Tipografia – përfshirë hapësirat, madhësin e tipografisë dhe titujt – duhet të jenë të ndërtuara qëndrueshëm përgjatë gjithë faqeve.

Regjistrohuni tek letërnjoftimi ynë

për të Rejat dhe Ofertat e Fundit

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Shkruani Një Letër Pune Motivuese, Krijoni Më Shumë Mundësi për Veten

Si të Shkruani një Letër Interesi

Çfarë është një Letër Interesi
Në çdo aplikim për një pozicion pune kërkohen dy dokumente bazë, një CV rreth kandidatit dhe një Letër Interesi e cila tregon shkurtë dhe qartë për përshtatshmërinë e kandidatit në marrjen e vendit të punës. Kjo letër duhet të jetë e gjatë tre deri në katër paragrafë dhe të përmbajë interesin tuaj për pozicionin e punës, eksperiencat e lidhura me llojin e pozicionit dhe arsyen përse ju jeni kandidati i shkëlqyer për pozicionin e punës. Është pikërisht në këtë letër që ju mund të tregoni aftësitë profesionale dhe të bëni për vete punëdhënësin tuaj të ardhshëm. Një letër interesi e shkruar mirë mund të impresionojë punëdhënësin dhe t’ju jam përparësi në krahasim me kandidatët e tjerë të cilët aplikojnë për të njëjtin pozicion pune. Për të arritur shkrimin efektiv të një letër interesi, merrni kohën e duhur dhe bëni një kërkim për kompaninë dhe karakteristikat e pozicionit të lirë. Me anë të informacionit të mbledhur ju mund të përpiloni një letër interesi e cila tregon qartë arsyen përse ju jeni i përshtatshëm për marrjen e vendit të punës. Për një letër interesi sa më të fortë:
1. Ndërmerrni një kërkim

Është shumë e rëndësishme që ju fillimisht të njiheni me kompaninë tek e cila po kërkoni për punë dhe të ndërtoni letrën tuaj në lidhje me punën që ju dëshironi të fitoni. Ndërkohë që lexoni për filozofinë e kompanisë mbani shënime pikat kryesore të saj. Reflektoni mbi aftësitë dhe përvojën tuaj duke i krahasuar ato me vlerat dhe misionin e kompanisë. Kështu që, para se të shkruani letrën tuaj, merrni kohën e nevojshme dhe familjarizohuni me kompaninë dhe karakteristikat e punës që ju kërkoni. Kjo metodë do t’ju japë mundësin që të përqendroni përmbajtjen e letrës suaj duke e bërë atë qartësisht ndikuese për vlerësimin e punëdhënësit.Si të Shkruani një Letër Interesi

2. Përqendrojeni në të ardhmen

Letra e interesit duhet të përqendrohet mbi të ardhmen, ndryshe nga CV-ja e cila tregon për përvojën e së kaluarës suaj. Nëse për çdo arsye jeni duke ndërruar drejtim të karrierës suaj, letra e interesit është një mundësi për të shpjeguar përse: si p.sh. kalimi nga shërbim hotelerie në fushën e marketingut. Letra e interesit është thjeshtë ura lidhëse midis së kaluarës dhe të ardhmes tuaj profesionale. Duke u përqendruar kështu tek aftësitë që mund të mbarten edhe duke kaluar në një fushe krejt të re për ju, shanset për marrjen e vendit ët punës rriten.Si të Shkruani një Letër Interesi

3. Stili i të shkruarit në tre paragrafë
a) Paragrafi i parë (hyrje e letrës së interesit) Ky paragraf është krejt i rëndësishëm sepse bën hyrjen e çka do të shtjellohet në vazhdim. Impresioni i parë është domethënës në tërheqjen e vëmendjes së lexuesit. Në këtë paragraf flisni për titullin e punës për të cilën ju po aplikoni dhe ku u ndeshët me këtë informacion. Tregoni për interesin tuaj ndaj vendit të punës dhe kompanisë. Kjo gjë i tregon punëdhënësit se ju keni bërë kërkimin tuaj dhe se ju jeni një kandidat serioz. Shkurtimisht shpalosni cilësitë dhe kualifikimet tuaja të cilat ju bëjnë të jeni kandidati më i mirë për vendin e punës. b) Paragrafi i dytë (rrjedhshmëria e letrës) Ky paragraf duhet të shpalos shkurtimisht kualifikimet e juaja në lidhje me llojin e punës. Në këtë paragraf përcaktoni qartë aftësitë, arritjet dhe fushën e ekspertizës suaj të cilat ju bëjnë të përshtatshëm për rolin e këkuar. Përqendrohuni në një ose dy pika të forta dhe sillni në shembull raste ku keni arritur sukses duke përfshirë edhe ndikime të dukshme objektivisht. Gjithashtu, mund të sillni shembuj, shkurtimisht, nga përvoja të së tashmes ose të së kaluarës – por jo më shumë se shembuj. c) Pragrafi i tretë (mbyllja e letrës) Me anë të këtij paragrafi ju bëni mbylljen e letrës së interesit. Bëni kujdes mos zgjeroheni shumë por, mbajeni të përqendruar në pikat kyçe të arritjeve dhe aftësive tuaja të cilat lidhen me llojin e punës së kërkuar. Kujdes duhet treguar edhe për detaje të cilat gjenden tek resumeja (CV) që mund të përsëriten në letrën tuaj, dhe zgjerohuni vetëm tek përvoja të cilat shfaqin përshtatshmëri me pozicionin që po aplikoni. Prandaj, përqendroni këtë paragraf tek aftësitë dhe kualifikimet që kërkohen për vendin e lirë të punës.
4. Piketoni vlerat personale
Menaxherët kërkojnë njerëz me aftësi dhe eksperinca të cilat sjellin përmirësime tek mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Duke u mbështetur tek njohuritë që merrni nga kërkimi fillestar, shpalosni qartë se ju jeni në dijeni për punën e organizatës dhe për vështirësitë me të cilat ajo ndeshet. Nuk është nevoja që të jenë të specifikuara por ju mund të referoheni tek ato, si përshembull; sa është prekur prej pandmisë industria në fjalë! Kështu që, kur shkruani një letër interesi, përveç se duhet të mbani mend çka mësuam më lartë, mundohuni të ndërthurni shembuj nga përvoja juaj e zgjidhjes së problemeve. Kjo është shumë e duhur tek paragrafi i dytë, sidomos. Gjithshtu, vendosni qartë Brenda përshkrimit tuaj këto dy aftësi të cilat janë bazë pothuajse në çdo vend pune: përshtatshmëria dhe të mësuarit shpejt.
5. Kujdesuni për zërin e shkrimit
Stili i të shkruarit, fjalët dhe tonaliteti janë të rëndësishme kur bëhet fjalë për një letër që i drejtohet një punëdhënësi. Mos kaloni cakun e fjalëve të bukura (lajkat) ose të shkruani për gjëra që ju i nuk besoni apo zotëroni ato. Origjinaliteti është çelësi i letrës së interest. Bëni kujdes! Edhe se ju mund të keni kohë pa punë, mos u shfaqni si i dëshpëruar. Jeni professional dhe tregoni maturi në tonalitetin e fjalëve tuaja në mënyrë që mesazhi të përcillet sa më fort dhe pastër.
6. Mbajeni shkrimin të shkurtër
Mos e ngarkoni letrën tuaj me fjalë të tepërta. Mbajeni të pastër dhe të përqendruar drejt tek pikat kryesore që tregojnë përshtatshmëri për vendin e punës së kërkuar. Nëse ju duhet vërtetim për letrën tuaj, kërkoni ndihmë nga një mik, koleg ose mentor të lexojnë letrën dhe t’ju japin përshtypjen e tyre. Pyetini nëse mund të piketojnë fjali ose pjesë të cilat mund të shtohen ose të hiqen nga përshkrimi.
Për t’a përmbledhur, një letër interesi në një far mënyre është edhe tregues për aftësinë e të shkruarit dhe komunikimit tuaj. Qasni qartë dhe pastër përse ju kërkoni atë vend pune dhe çfarë do të sillni tek kompania. Jeni i qartë në të shkruar dhe vendoseni veten shpesh sikur të ishit ju lexuesi i letrës. Mbajeni letrën tuaj brenda kornizës ku tregohen qartë aftësitë dhe përvoja që ju keni për rolin e punës së kërkuar. Mos u mundoni të tregoheni shakaxhi, të flisni në përgjithësi dhe të mbingarkoni letrën me fjalë të bukura.
Regjistrohuni në letërnjoftimin tonë
Mbi ofertat dhe njoftimet e fundit
© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching
Model i cili ndihmon në zgjidhjen e problemeve që shfaqen brenda hapësirës së punës.

Metoda në Gjashtë Hapa për Zgjidhjen e Porblemit

Pavarësisht llojit të punës dhe rolit tuaj, do të ketë gjithmon probleme që shfaqen papritmas dhe të cilat kërkojnë zgjidhje. Ju do të përballeni me situate në të cilat zgjidhjet mund të kërkojnë edhe kohë të shkurtër pë t’u vënë në verpim, sidomos në kohën e sotshme ku zhvillimi teknologjik dhe shtrirja e tij jnë në përhapje të vazhdueshme brenda mjediseve të punës.

Ju përqel apo jo, do t’ju duhet të bëni zgjedhje midis zgjidhjeve të shumta që implementimi i tyre të bëhet shpejtë dhe përpikmas.Gjashtë Hapa për Zgjidhjen e Porblemit

Të qënurit një zgjidhës problemesh i aftë është një nga kriteret që sot punëmarrësit kërkojnë shpesh nga punonjësit e tyre. Gjithashtu kjo aftësi është esenciale për rekrutimin e stafit të një kompania apo biznesi.Gjashtë Hapa për Zgjidhjen e Porblemit

Më poshtë po ju qasim një model mbi të cilin mund të zhvilloni metodat që janë të nevojshme për zgjidhjen e një problem.

Modeli parashtrohet në gjashtë hapa të ndërlidhura më njëra-tjetrën.

Hapi i Parë: Zbulo dhe Përcakto Problemin – Diagnoza

Ky hap është momenti kur ju nisni të zbuloni rreth problemit dhe të përcaktoni llojin e tij. Ju duhet të kaloni nëpër zbërthimin e përmbajtjes brenda së cilës shfaqet problemi, historinë dhe simptomat e problemit. Pasi të parashtrohen këto pjesë, ju duhet të kërkoni për lidhjet dhe ndërlidhjet që shfaq problemi, ku ndikon, dhe sa urgjent është zgjidhja e tij.

Kjo mënyrë fillestare e trajtimit të problemit mundëson mbledhjen e informacionit dhe përcaktimin e të dhënave të cilat tregojnë qartë për problemin. Sa më shumë të dhëna të mblidhen aq edhe më pranë përcaktimit të saktë të problemit ju gjendeni.

Teknikat që mund të përdoren në këtë fazë janë:

Hapi i Dytë: Burimi i Problemit
Në këtë hap ju duhet të përcaktoni qartësisht se nga lind problemi. Pasi të krijoni dijen rreth shkakut nga buron problemi, ju duhet të siguroheni më tej për ndonjë ndërlikim të mëtejshëm. Pyesni veten: a ka diçka tjetër që mund të fshihet nga pas shkakut? Është diçka e njohur apo e re për mua? Çfarë zgjatimi kanë pasojat? Është e rëndësishme që të përqendroheni drejtpërdrejtë tek shkaku i problemit dhe jo vetëm me pasojat e tij. Në këtë hap ju duhet të tregoheni të kujdesshëm për të dhënat dhe gjetjet e hapit një dhe t’i rishikoni ato me sy kritik për të filtruar më së mire diagnozën fillestare. Gjithashtu për nidhmë mund të përdorni këto teknika:
 1. Diagramë
 2. Analizë Skematike
Këto teknika ndihmojnë strukturimin e pastër të të dhënave të cilat ju drejtojnë tek rrënja e problemit.
Hapi i Tretë: Zhvillimi i Disa Zgjidhjeve
Zhvilloni teknikat e juaja duke klrkuar disa lloje zgjidhjesh apo përqasjesh të ndryshme. Është e rëndësishme të dini se të mendoni jashtë kutisë është një nga elementët që ju bën të dalloni midis të tjerëve. Në këtë hap të zgjidhjes ës problemit ju nuk duhet të ndaloni tek zgjidhja e pare që ju del përpara. Mundohuni t’a shtyni veten më tej dhe të zbuloni apo krijoni një numër zgjidhjesh rreth së njëjtit problem. Mendoni, gjithashtu, për pasoja të jashtme apo të pazakonta.  Shtyni mendjen tuaj përtej njohurive që zotoni deri në moment. Mundet, këtu, të merrni mendime nga kolegët tuaj apo edhe të nisni një diskutim rreth çështjes. Qëndroni gjithnjë mendje hapur duke mos përjashtuar zgjidhje të ndryshme për të njëjtin problem. Analizoni me kujdes dhe me qetësi gjetjet e juaja.
Hapi i Katërt: Vendimarrje
Në këtë hap ju duhet të analizoni me kujdes se cila zgjidhje duhet marrë për t’u implementuar. Kjo gjë mund të arrihet me anë të dy pyetjeve:
 1. Cila zgjidhje më e përshtatshme
 2. Cila zgjidhje favorizon atë që e vë në veprim dhe do t’a përdor më pas
  Ju mund të arrini përcaktimin e përshtatshmërisë duke ndjekur këto pika zhvilliimi:
 • A është teknikisht e qëndruese zgjidhja?
 • A është elastike në implementim?
 • A i kam të gjitha mjetet dhe burimet për t’a vënë në verpim zgjidhjen?
 • Cilat janlë rreziqet dhe a menaxhohen ato?
 • Cilët përfitojnë nga kjo?
Hapi i Pestë: Implementimi i Zgjidhjes

Hapi i pestë është momenti kur zgjidhja fillon e shtrihet në verpim praktik. Ndërtimi i saj merr formë realiste. NJë plan fillestar është i këshillueshën në këtë fazë. Ju mund të hartoni llojin e planit të punës dhe nëse duhet ju mund të caktoni një menaxher për këtë. Palni përfshinë:

Një menaxher apo drejtues

Sipas nevojës mund të përfshihen edhe të tjerë

Kur do të nis implementimi

Sa kohë dohet për arritjen dhe realizimin

Cilat janë veprimet që duhen menduar para nisjes dhe përgjat ecurisë

Përse janë të duhura këto vendime

Ky plan mund të jetë diagramë, kohë-caktues apo skematik dhe nidhmon në ndërtimin e qartë të punës dhe koordinimit të individit ose grupit që do t’a realizojë projektin.

Hapi i Gjashtë: Vlerësimi i Arritjeve
Vlerësimi dhe matja e përfundimit është diçka që nuk duhet lënë mënjanë. Në këtë hap ju duhet ët përqendroheni tek monitorimi i mbarëvajtjes dhe arritjeve të këshillave dhe detyrave të dhëna për implementim të projektit. Monitorimi përfshin:
 1. Nëse pikat kype dhe kohëzgjatja janë arritur
 2. Kostot janë nën kontroll
 3. Puna e nevojshme është kryer në maksimum
Ky hap i fundit ju tregon qartë nëse zgjidhja e këshilluar prej jush është ajo e duhura apo jo. Vlerësimi i i arritjeve ju mundëson të kuptoni ndoshta duhet të rishikoni të gjithë procesin prej fillimit apo të rimendoni ndonjë nga zgjidhjet e gjetura më parë. Githësesi, mbani në mendje gjithnjë që të gjithë mësojmë sa here edhe nga gabimet tona.

This Six-Step model helps you deal with any problem at your working space as well as in other areas of your life. Do not forget that we, always, learn from our mistakes. Is significant to have this mindset as a personal attitude when it comes to dealing with difficult issues and also keep it as a tool that helps you to continuously develop your professionalism skills. So, important to personalize these six key-skills in the near future. This means that you must learn, train yourself and do practice in order to achieve the best of the skills.

Skills to develop:

 1. Listening
 2. Analytical Thinking
 3. Creative Thinking
 4. Communication
 5. Decision-making
 6. Teamwork

Keep these as part of your main goal. Once you have made few early efforts to achieve these, then they will develop naturally during your entire professional growth.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

INTERVISTA TELEFONIKE DHE RRUGA DREJT SUKSESIT

Si Të Shkëlqeni Në Intervistën Tuaj Telefonike

Intervista telefonike – e njohur ndryshe si intervista e ekranit – është një intervistë, në realitet, si çdo tjetër. Do t’ju duhet të përgatiteni njësoj sikur do të bënit ballë për ballë me punëdhënësin tuaj të mundshëm.Intervista telefonike Intervista telefonike

Ne kemi mbledhur disa këshilla për t’ju ndihmuar në takimin tuaj të parë për një mbarëvajtje të procesit të intervistës.

Bëni një kërkim

Kërkimi është i rëndësishëm para se të kryeni intervistën tuaj të pare. Krijoni një i ide rreth llojit ët intervistës, trajtoni pyetje të vështira në mënyrë që të keni diçka të sigurt dhe vendimtare për të thënë në telefon.

Merrni kohë për të lexuar përshkrimin e punës dhe mendoni thellë se si aftësitë, përvojat dhe aspiratat t’uaja profesionale lidhen me pozicionin. Bëni kujdes për sa i përket kompanisë dhe kulturës së saj. Jini të gatshëm t’u përgjigjeni pyetjeve në lidhje me atë që ju intereson, por në linjë paralele me qëllimet e organizatës, biznesit apo kompanisë.

Mos harroni se kjo është një rrugë me dy drejtime. Ashtu si ju, që po zbuloni sa më shumë për punëdhënësin tuaj të ardhshëm, edhe punëdhënësi ka gjasa të bëjë kërkimin e tij rreth jush dhe profilin tuaj. Pra, sigurohuni që prania juaj në internet është e qartë dhe e besueshme. Mbani të përditësuar profilin tuaj në LinkedIn dhe mendoni për opinionet, interesat dhe lidhjet që ndani në internet. Do të ishte, gjithashtu, e rëndësishme të pastroni praninë tuaj në mediat sociale në përgjithësi.

Përgatitje
Në intervistë, ju nuk do të flisni vetëm rreth punës që ju intereson, por dp të përballeni me një numër pyetjesh në lidhje me eksperiencat, dijet dhe pritshmëritë – do me thënë, do t’ju pyesin me siguri përse ju mendoni që jeni kandidati i duhur për pozicionin e punës. Pra, përgatisni një përgjigje të shkurtër dhe të saktë për këtë pyetje.

Shikoni mirë llojin e pyetjeve që mundësisht do t’ju pyesin, mendoni mire për to dhe për përgjigjet që do të jepni. Kujdes ndaj zmadhimit të vetes në prezantim dhe përgjat intervistës – mos flisni për gjëra që nuk përputhen me aftësitë dhe përvojën tuaj. Nxirrni në pah sinqeritetin tuaj, fakte praktike dhe element mbi të cilët mund të zgjeroheni brenda intervistës.

Gjithashtu, përgatisni edhe pyetjet që dëshironi t’i bëni punëdhënësit. Disa nga gjërat që ndoshta ju duhet të mendoni:

• Çfarë vështirësish përfshin pozicioni i punës?
• Si, dhe a mund të zhvillohet roli i punës gjatë viteve?
• Cilat janë pritshmëritë që punëdhënësi ka për punonjësit e rinj?

Dëgjoni me vëmendje

Këtu ka njëndryshim, të folurit në telefon, në lidhje me të folurit ballë për ballë. Është e vështirë që të jeni gjithë kohën i përqendruar tek pyetjet kur biseda ndodh në telefon. Bëni përpjekje të qëndrueshme të dëgjoni çdo pyetje dhe merri dy a tre sekonda kohë për t’u përgjigjur. Nëse për ndonjë arsye ju nuk e kuptuat mire pyetjen, kërkoni pa frikë për një ripërsëritje të pyetjes. Qëllimi për të dy anët sëhtë që të dalni në përfundimin nëse ju jeni i duhuri për vendin e punës. Kështu që përcjellshmëria e saktë e informacionit tek të dy anët është kryesore.

Përgatisni mjedisin tuaj

Gjëja e funidt që ju nuk ju duhet të ndodhi është ndonjë ndërprerje e papritur, problem me linjën ose ndonjë zhurmë në sfond. Zgjidhni një mjedis i cili mundësisht nuk ju nxjerr probleme të tilla.
Sigurohuni që telefoni juaj është i karikuar plotësisht, për internetin dhe funksionin e tij nëse intervista bëhet online. Është e mirë të mbani edhe një bllok shënimesh për çdo gjë që do t’ju duhet të shënoni apo mbani mend.

Mund të mabni edhe një laptop i cili ju ndihmon në parashtrimin e intervistes dhe pikave kyçe.
Merrni parasysh gjuhën e trupit, ka rëndësi gjithashtu.

Sado e çuditshme të duket, mënyra se si uleni ose bëni gjeste, qoftë edhe një buzëqeshje e rastësishme, do të përcjellë diçka më shumë tek intervistuesi ose do të bëjë që intervista dhe ato që thoni të “godasin objektivat.”

Qet6ësia e trupit dhe ajo mendore do t’ju ndihmojnë në arrtijen drejt një inetrviste shumë të këndshme dhe pothuajse miqësore. Përshtypja që do të lini do të jetë krejt pozitive. Megjithëse intervistuesi juaj nuk mund t’ju shohë, ai mund të dëgjojë lakimet në tonin tuaj. Sjellja juaj e relaksuar, niveli i besimit, entuziazmi do të jenë të gjitha të dallueshme sin ë videon online por edhe në intervistën në telefon (tek luhatjet e zërit).

Pikat kyçe për t’u mbajtur mend

Mbani gjithnjë këtë strukturë përgatitje për intervistën tuaj. Bëni plane të vogla të secilës pikë dhe pravlerësime të vogla të tyre. Para se të shkoni për intervistë, mbani mend këto pika:

• Hulumtim dhe vlerësim i karakteristikave të punës dhe pyetjeve profesionale

• Jini të përgatitur. Të jesh i përgatitur për një intervistë telefonike do të thotë të kesh besimin në një telefonatë të improvizuar e të papritshme. Nuk ka asgjë të keqe t’i thuash një rekrutuesi: “Më falni, jam larg nga tavolina ime. Kur mund të të telefonoj?” Ndërtoni intervistën tuaj gjithmon në një mjedis të përshtatshëm dhe të rehatshëm pët ju.

• Besoni në aftësitë t’uaja dhe tregoni gatishmërinë për marrjen e pozicionit ët punës. Gjithashtu, mos kini frikë të tregoni dëshirën dhe vullnetin tuaj për të mësuar aftësi të reja dhe për të avancuar në aftësitë tuaja të vjetra. Dëgjoni me kujdes dhe mos kini frikë të krijoni raporte dhe të tregoni pak personalitet.

• Jini të drejtpërdrejtë në lidhje me përvojat tuaja dhe të hapur për të kuptuar rreth përvoja të reja gjatë intervistës suaj telefonike.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Çfarë do të thotë Lidership?

Vetë-Zhvillim për të arritur pozicionin e drejtuesit në botën e teknologjisë

Si fillim, do të shqyrtojmë shkurtimisht kuptimin e rolit të udhëheqësit në fushën e IT-së. Për të mos u ngatërruar, një menaxher i zoti nuk do të thotë që është udhëheqës.  Udhëheqës quhet ai jneri i cili shkon përtej rolit drejtues. Arritja e tij individuale lidhet ngushtë me arritjet njerëzore dhe shoqërore që burojnë prej kuptimit të kolegëve të tij – punonjësit.

Të qënurit drejtues kryesor, do të thotë të bledhësh tre gjëra sëbashku: pasion frymëzues, vizion drejt realizimit objektiv, mbështetje dhe sigurim i mjeteve të nevojshme për kolegët. Një udhëheqës frymëzon të gjithë anëtarët e ekipit të tij që të besojnë në cilësitë e tyre dhe të zhvillojnë aftësitëdrejtuese të pavarura duke vepruar me pasion të përgjegjshëm.

Më pas vjen roli i drejtuesit: një proces ku një staf-ekzekutiv mund të drejtojë, ndikojë në sjelljen dhe punën e të tjerëve për të arritur qëllimet specifike në një situatë të caktuar. Udhëheqja është aftësia për të nxitur kolegët e tij, grupin e punës të punojnë me besim dhe zell.

Këto aftësi janë të rëndësishme për t’u zhvilluar, pavarësisht nëse jeni student apo një drejtues i cili është duke ngjitur më lartë shkallët e karrierës së tij. Aftësia për të marrë përsipër përgjegjësi, detyra të rëndësisë ekzekutive dhe realizimin e objektivave është cilësi kyçe për t’u dalluar midis profesionistëve të tjerë në tregun e punës.

Cilësitë kryesore për t’u zhvilluar

Aftësia për zgjidhjen e problemeve: Një udhëheqës IT është i aftë të zgjidh problemet. Ai identifikon rreziqet, analizon për zgjidhjet dhe ka aftësinë të ndaj projektet në disa pjesë për të ndërtuar procese dhe qasje që të nxjerrin në zbatueshmërinë e zgjidhjeve të gjetura.

Mendje e hapur: Një pjesë e zgjidhjes efektive të problemeve është të qenit i hapur për të provuar ide të reja, qasje të reja, këndvështrime të reja – ngado që vijnë ato. Ti nuk di gjithçka, kjo të lejon të jesh ‘’der-hapur’’ për njohuri dhe zgjidhje të ndryshme, në ndikim dhe kulturë.

Aftësia për të frymëzuar: Udhëheqësit janë ata njerëz që frymëzojnë dhe motivojnë të tjerët, me mjete të ndryshme për t’u bashkuar në mënyrë efektive drejt arritjes së objektivit të madhë.

Intuita: Udhëheqësit e mirë u besojnë instinkteve të tyre. Ata mësojnë nga përvoja. Si dhe nga dëgjimi i të tjerëve.

Mendësia risisjellëse: Shikon dhe kërkon për risi. Provon ide të reja duke eksperimentuar vazdhimisht, por edhe në dështim arrin të lexoj mësimet dhe përpiqet përsëri. Këto cilësi krijuese janë thelbësore për udhëheqjen e mirë.

Mendësia pozitive: Mbajtja e një qasjeje pozitive dhe të mësuarit në çdo çast ka një ndikim të fortë tek ekipet dhe individët. Është shumë e lehtë në mjediset e punës të zhyteni në negativitet që mund të kthehen shpejt toksik. Udhëheqësit e mirë dinë ta anashkalojnë këtë kurth dhe të qëndrojnë të fokusuar në objektivat dhe detyrat që japin rezultate.

Vetëbesimi: Besimi në veten tuaj dhe qëndrim i duhur me mendjen e hapur për të gjetur zgjidhje. Përqafimi i larmisë njerëzore të grupit të punës duke mësuar nga përvoja. Të punosh drejt rezultateve pozitive gjeneron një besim të brendshëm që arrin dhe frymëzon njerëzit e tjerë.

Aftësitë e komunikimit: Një pjesë e drejtimit është aftësia për të ndarë dhe artikuluar atë që mendoni, keni nevojë ose dëshironi të arrini. Ndërtimi i aftësive të forta të komunikimit në mënyrë që njerëzit e tjerë të kuptojnë vizionin ose idenë tuaj është thelbësore.

Aftësia për të deleguar: Është e pamundur të bësh gjithçka vetë. Dhe shumica e njerëzve urrejnë të jenë të mikro-menaxhuar në punën e tyre. Të mësosh të delegosh dhe të njohësh pikat e forta të njerëzve të tjerë është një aftësi thelbësore e udhëheqjes që ndihmon në frymëzimin dhe motivimin e grupit të punës.

Besueshmëria: Tejdukshmëria është thelbësore. Së bashku me aftësitë e forta komunikuese, ju duhet t’u tregoni të tjerëve se keni integritet dhe mund t’ju besohet çdo përgjegjësi. Mbështesni dhe vlerësoni me fakte grupin e punës dhe kolegët tuaj.

Vendosmëria: Ju keni një ide të qartë se çfarë dëshironi, si të arrini atje dhe si të kapërceni pengesat që mund të hasni gjatë rrugës.

Inteligjenca Emocionale: Inteligjenca Emocionale është aftësia ndërpersonale për të krijuar ose punuar me njerëz të tjerë, në ekipe ose veçmas. Ju merrni kohë për të kuptuar të tjerët dhe për të ndërtuar urat lidhëse midis njerëzve.

Këmbëngulja: Pavarësisht se sa e vështirë është një punë apo sa kohë duhet për ta realizuar, ju i keni sytë dhe mendjen drejt përfundimit të suksesshëm. Të jesh në gjendje të durosh dhe të vazhdosh, pavarësisht pengesave është një tregues kyç i një lideri.

Përpikmëria në punë: Ju i përmbaheni një orari, arrini në kohë, paprashtroni gjithçka dhe përbushni detyrën sipas fjalës që jepni. Të tjerët e dinë se mund të mbështeten tek ju.

Mendimi Strategjik: Ju e kuptoni domosdoshmërinë që qëndron pas detyrës dhe se si ajo përshtatet në një qëllim të përgjithshëm. Ju mendoni se si të përdorni më mirë burimet për të arritur qëllimet. Ju jeni në gjendje të krijoni lidhjet midis fazave të ndryshme të një plani.

Organizim: Nga mbajtja e kohës tek planifikimi, tek raportimi. Ky organizim i mirë siguron që gjërat të shkojnë sipas planit dhe kohës së caktuar.

Vëmendje: E ‘mjaftueshmja’ nuk është mjaft për ju. Ju i kushtoni vëmendje detajeve më të vogla. Ju jeni një mendimtar kërkues – i plotë dhe i veçantë në qasjen personale ndaj gjithçkaje.

Të jesh i duruar: Udhëheqësit e mirë janë ata që kanë përulësinë për të dëgjuar të tjerët, për t’i njohur dhe për t’i shpërblyer ata. Në këtë mëmyrë grupi i punës frymëzohet dhe nxitet në bashkëpunim dhe cilësi.

Origjinaliteti: Është më e lehtë nga sa mendoni në dallimin e dikujt që është i pasinqertë ose i prirur për të “mashtruar”. Ndërsa udhëheqësit e vërtetë janë të vërtetë. Ata besojnë në atë që bëjnë dhe thonë.

Merrni një moment për të reflektuar mbi këto afësi dhe sa prej tyre ju i keni tashmë. Sa prej tyre dueht ende të zhvillohen dhe sa duhen përfituar në të ardhmen. Udhëheqja, si të gjitha aftësitë e tjera, është diçka që mund të rafinohet, zhvillohet dhe përmirësohet në mënyrë aktive me kalimin e kohës.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

5 Pika Mbi të Cilat Ju Mund të Nisni Punë Menjëherë si IT.

Roli I Teknikut IT Dhe Përfshirja Në Një Pozicion Pune

Në ditët e sotshme, ku çdo industri ka departamentin ose ekipin e saj të teknologjisë, profesionistët e IT-së janë më se të rëndësishëm. Teknologjia po përparon dhe po integrohet mjaftueshëm në jetën tonë.Roli I Teknikut IT

Punët e sotshme në lidhje me IT-në janë përtej dhe përparuara në krahasim me kohën e dikurshme teknologjike. Ka shumë mënyra të ndryshme për të hyrë në fushën teknologjisë. Disa ndjekin studimet në një universitet ose kolegj për t’u bërë profesionistë, dhe të tjerë mund të fillojnë nga e para dhe të marrin përvojë duke punuar si asistent teknik, vit pas viti. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt, që diploma nuk është kusht. E bukura në këtë industri është se jo të gjithë duhet të jenë teknikë për të nisur një karrierë. Ka shumë profesionistë të cilët kanë nisur karrierën e tyre si IT duke mos patur fare një histori tradicionale të të mësuarit.Roli I Teknikut IT

Nuk ka ndonjë formulë magjike për të nisur karrierë në këtë drejtim. Sidoqoftë, punëdhënësit janë gjithnjë në gjueti për punonjës/profesionistë të rinj të cilët sjellim me vete vlera të shtuara në kompani.

Nëse dëshironi të bëheni profesionist dhe të filloni të ndërtoni një karrierë në sektorin e IT-së, ne kemi disa këshilla për t’ju ndihmuar.Roli I Teknikut IT

Kësh. 1 - Vlerësoni aftësitë tuaja

Kryeni një vetë-analizë për veten tuaj si fillim. Zbuloni dhe bëni një listë të aftësive tuaja më të mira dhe atyre që duhet të zhvilloni më tej. Kjo fazë do t’ju ndihmojë të bëni vlerësim të aftësive, vlerave dhe dëshirave tuaja ekzistuese.

Mungesa e përvojës së drejtpërdrejtë nuk është një pengesë për të hyrë në industri. Gjëja kryesore të punoni në trasferimin e aftësive tuaja nga një përvojë/punë në tjetrën.

Ndoshta ju mund t’i zotëroni këto aftësi, por komunikoni i mirë i tyre është kryesor.

Këtu janë disa aftësi të nivelit të lartë:

Kësh. 2 - Gjeni një rol që ju përshtatet

Pasi të dini se cilat janë pikat tuaja të forta, kërkoni për tituj dhe role që ju përshtaten dhe që lidhen me qëllimet tuaja. Këtu ju duhet të hulumtoni dhe eksploroni fushat e teknologjisë që ju interesojnë. Kërkoni programe që ndihmojnë në kuptimin e industrisë, gjuhën e teknologjisë, mësoni nga ekspertët dhe shembujt e botës reale, duke zgjeruar rrjetin e njohurive tuaja.

Pasi të gjeni një rol, përqendrohuni në përshkrimin e rolit për të kuptuar më mire dhe çfarë nevojitet për të shkëlqyer në atë rol. Pastaj filloni të zgjidhni fjalë kyçe dhe t’i reflektoni ato me aftësitë e deri tanishme që zotëroni. Ndoshta, do të të habiteni kur të zbuloni se i keni aftësitë e nevojshme për të hyrë në fushën e IT-së!

Kësh. 3 - Rinovoni CV-në tuaj dhe LinkedIn

Keni rreth 7 sekonda për të tërhequr vëmendjen e një rekrutuesi. Gjëja kryesore këtu është ta bëni të thjeshtë dhe t’i tregoni rekrutuesit se jeni të kualifikuar. Ekspertët e burimeve njerëzore kanë përmendur këto 4 komponentë që janë kritikë në një CV:

 • Përmbledhja dyrëse e CV-së: Ndërtoni përmbledhjen tuaj në atë formë që të qasen me rolin dhe vlerën që i shtoni kompanisë
 • Përvoja e punës: Rendisni përvojën tuaj sipas rendit kronologjik dhe shtoni të dhëna nga rolet e mëparshme
 • Aftësitë: Theksoni çdo softuer ose aftësi unike në një mënyrë krijuese, kjo mund të tregohet me pika unike dhe ngjyrosje për ta bërë më të lehtë për rekrutuesin të skanojë.
 • Edukimi & Certifikatat: Shfaqni në fund kredencialet dhe vlerësimet tuaja

Së fundi, ju keni të gjithë përmbajtjen për të përdorur për të rinovuar LinkedIn tuaj. Sigurohuni që të hiqni zhargonet që nuk zbatohen për këtë rol të ri dhe të përditësoni profilin/prezantimin tuaj për të komunikuar më shumë rreth rolit të ri.

Kësh. 4 - Mbushni boshllëkun

Tashmë duhet të ecni përpara. Është koha për të përparuar me aftësitë tuaja, të vjetra apo të reja. Në këtë fazë, koha, burimet, përpjekjet tuaja janë thelbësore për t’ju ndihmuar të përparoni dhe të dalloheni në procesin e aplikimit. Nëse keni shumicën e aftësive të përmbushura, por ju mungojnë disa, mund t’a plotësoni boshllëkun duke ndërmarrë një ose disa nga këto hapa:

 • Kurse në fushën që keni vendosur për t’u zhvilluar
 • Mësoni rreth industrisë nga të gjitha videot falas nga ndikues ose profesionistë
 • Gjeni një “coach” që është tashmë në rolin dhe industrinë që dëshironi të ndiqni
 • Lexoni libra, artikuj dhe regjistrohuni për gazetat
 • Bëni disa detyra shtrirëse ose punë të lirë për të zbatuar atë që keni mësuar. Kjo do t’ju ndihmojë të shfaqni portfolet ose studimet tuaja

Kësh. 5 - Rrjeti i njohjeve

Tani keni bërë pjesën më të madhe të punës, sigurohuni që të rrisni njohjet e juaja. Në këtë pikë, një referencë e mirë nga një punonjës është vendimtare. Lidhuni me njerëzit në LinkedIn, kërkoni intervista informative ose biseda telefonike, bashkohuni me klube dhe organizata si Product South për të zgjeruar rrjetin tuaj. Si përfundim, kur njerëzit pyesin “A duhet të kodoj apo të marr një diplomë inxhinierie për të hyrë në teknologji?” Ne gjithmonë themi jo! Duhet shumë përpjekje, përkushtim dhe kohë, por edhe ju mund të hyni në teknologji nëse ndiqni këto këshilla.

Shko me siguri në vetëvete, mbas gjithë këtij procesi, sepse kjo është e vërteta!

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Duke u fokusuar për të nisur ose përshpejtuar karrierën tuaj si një person i teknologjisë.

Aftësitë e Manaxherit të Projektit dhe Shërbimit të Klientit janë  Përparësi për Teknikët IT

Dikush mund të pyesë – çfarë ndajnë menaxhmenti dhe shërbimet me njëri-tjetrin? Si përmbajnë këto dy profesione aftësitë që janë më të mirat për një person me njohuri teknologjike ?Aftësitë e Manaxherit të Projektit 

Nga njëra anë, Menaxhimi i Projektit përbëhet nga aftësi të buta të cilat janë thelbësore për çdo industri, punë dhe profesion. Një nga këto është komunikimi i cili është gjithashtu thelbi i suksesit të Shërbimeve të Klientit. Nga ana tjetër, të dy drejtimet udhëhiqen nga persona të mirë zgjidhës të problemeve. Prandaj, duhet të filloni nga këto dy aftësi në mënyrë që të filloni të zgjeroni gamën e aftësive tuaja të tjera dhe të vendosni veten në radarin e punëdhënësit të ardhshëm, të rrisni performancën dhe karrierën tuaj në industrinë e teknologjisë.Aftësitë e Manaxherit të Projektit

Le të hedhim një vështrim në çdo profesion.Aftësitë e Manaxherit të Projektit 

Aftësitë e menaxhimit të projektit – pikat kryesore

Projekti teknik, gjithashtu projektet në përgjithësi, kërkon një kombinim të aftësive të teknologjisë, biznesit dhe komunikimit në një sintezë profesionale. Këto aftësi të shoqëruara nga një qëndrim i ftohtë ndaj kokës janë thelbësore për të zhvilluar dhe mbajtur oraret duke siguruar që ju të përmbushni etapat. Thjesht duhet të imagjinoni se si i nënshtrohet procesi i zhvillimit të një rrjeti të sigurt për të kuptuar lehtësisht atë që po them këtu. Pasi ta imagjinoni këtë, vendoseni në një shkallë më të madhe me më shumë komponentë për t’u marrë me të dhe tani ju merrni idenë e rolit të menaxherit të projektit.

Menaxheri i projektit zakonisht mbart peshën e përgjegjësisë pa u ngarkuar domosdoshmërisht mbi anëtarët e ekipit të projektit. Duke i shtuar kësaj, menaxherët gjithashtu duhet të zhvillojnë aftësi të forta dhe demokratike si negocimi dhe ndërtimi i ekipit, për të kryer të gjithë projektin me sukses.

Këtu janë disa aftësi të transferueshme që mund të përdorni për t’u bërë një menaxher teknik i projektit:

Qëllimi i projektit: Ju duhet të jeni në gjendje të shihni pamjen e madhe. Imagjinoni një vepër arti, elementët e saj të shumtë të ndryshëm dhe sa i rëndësishëm është ekuilibri midis gjithë temës dhe sfondit për të realizuar përpjekjen krijuese. E njëjta gjë vlen edhe për ‘të parë pamjen e madhe’ në projektin që ofroni.

Dëgjimi aktiv: Praktikoni dëgjimin aktiv për të fituar njohuri dhe për të kuptuar me të vërtetë nevojat ose mesazhin e të gjithë aktorëve të projektit.
Mendimi Kritik: Merrni vendime të shpejta, të informuara dhe të bazuara në fakte për të mirën e projektit në mënyrë që të gjeni vlerë.
Organizimi: Menaxherët teknikë të projektit janë ata që shpesh fokusohen në axhendën, oraret, kornizat dhe metodologjitë, si dhe në komunikimin e detyrave, përditësimeve, progresit dhe bllokuesve.
Zgjidhja e problemeve: Vlerësoni çështjet nga këndvështrime të ndryshme dhe formuloni zgjidhjen më të mirë në adresimin e sfidave specifike.
Vetë-Motivimi: Menaxheri i projektit teknologjik duhet të jetë personi me nivelin më të lartë të përkushtimit dhe motivimit për ta parë atë nga fillimi në fund.
Ndërtimi i marrëdhënieve: Krijoni një kulturë bashkëpunimi ku njerëzit me personalitet dhe aftësi unike punojnë së bashku drejt një qëllimi të unifikuar.
Puna ekipore: Siguron rezultate efektive me llogaridhënie dhe përmbushje të afateve realiste për të përfunduar një projekt.
Komunikimi i fortë i biznesit: Përdorni gjuhën, tonin dhe teknikat e duhura të tregimit kur komunikoni, përshkruani ose shpjegoni çështjet përmes emailit, bisedës, raporteve, prezantimeve dhe formave dhe kanaleve të tjera të komunikimit.

Mënyra më e mirë për t’i zhvilluar këto aftësi është duke e vendosur veten në gjendjen mendore që dëshironi dhe mund ta bëni, dhe kjo është e para. Më pas, duhet të punoni praktikisht, në mjedisin tuaj të punës, duke ndjekur trajnime që lidhen me të, të hapur për të mësuar dhe të shoqëruar me qëndrimin e liderit që do të dëshironit të bëheshit.

Shërbimet e Akademisë Alite
Shërbimet e klientit – aftësitë kryesore
Në fushën e punës, shumë prej nesh kanë punët tona të para duke punuar në një klient që lidhet me rolin e shërbimeve. Kjo përvojë mund të na japë vërtet një avantazh kur bëhet fjalë për të marrë rolin e parë teknik.

Rekrutuesit e teknologjisë u japin një vlerë të veçantë profesionistëve që dinë të ndërlidhen me klientët dhe kanë përvojë në këtë. Vlera që këta profesionistë sjellin me vete në një punë, një rol ose një kompani nuk është vetëm në më të mirën e biznesit, por edhe i dallon ata nga pretendentët e tjerë.

Ju mund të pyesni veten, llojet e atributeve dhe kompetencave që rekrutuesit, punëdhënësit, menaxherët dhe drejtorët kërkojnë te kandidatët. Pra, çfarë mund të bëni për t’i fituar ato?

Reagoni me një qëndrim të qetë: Mendoni se si ndiheni kur jeni lënë në fund të një telefoni duke pritur për përgjigje. Duke thënë kështu, kjo e bën një funksion që shumica prej nesh e marrin teknologjinë tonë si të mirëqenë. Kur diçka shkon keq ne zemërohemi. A nuk është e vërtetë? Shpeshherë si jo, kur ndërveproni me klientët/klientët, do të hasni njerëz të inatosur. Ose njerëz të hutuar. Ose njerëz me ndonjë numër pyetjesh. Të merresh me njerëzit kërkon ndjeshmëri dhe durim. Dhe mbi të gjitha profesionalizmi. Mbajtja e kësaj mendje dhe angazhimi për të ofruar të njëjtin nivel shërbimi, pa marrë parasysh çfarë.

Një metodë për t’iu qasur një zgjidhjeje në momente të vështira është të mendosh dhe të përpiqesh të gjesh mënyra për të: si mund ta shndërrosh një të huaj të vështirë në një klient të kënaqur?

Një praktikë tjetër që është thelbësore për të kontrolluar nervat dhe reagimin e shkurtër të emocioneve është të merrni frymë thellë për të ripërqendruar veten dhe për t’iu qasur situatës me qetësi. Mendja e qetë ju jep një fushë të hapur për të zbuluar problemin dhe për ta zgjidhur atë. Kthejeni atë në praktikën tuaj të përditshme, edhe pse nuk keni nevojë për të çdo ditë pune.

Komunikoni qartë: Mos harroni kurrë se ju jeni eksperti që klientët po kërkojnë. Ju keni kontrollin – kështu ju shohin dhe ju besojnë! Kështu, ju duhet të siguroheni që klienti juaj të kuptojë saktësisht se çfarë po përpiqeni t’i tregoni. Ajo që është e qartë për ju, mund të mos jetë për ta. Sigurohuni që ata të kenë kohën e duhur për të kuptuar dhe në fund nëse janë të kënaqur me shërbimin tuaj.

Gjithashtu, mbani mend se komunikimi është një proces i dyanshëm. Ju duhet të dëgjoni se cilat janë nevojat e klientëve përpara se të bëni ndonjë detyrë. Ju nuk mund ta bëni punën tuaj në mënyrë efektive nëse nuk dëgjoni me durim. Për të ditur se cili është problemi në të vërtetë, duhet të zhvilloni aftësinë e një dëgjuesi të mirë. Mos harroni se gjysma e zgjidhjes së problemit gjendet brenda vetë problemit.  

Menaxhoni kohën tuaj: Mendoni për kohën tuaj kur bëhet fjalë për kohën e të tjerëve që po kërkojnë shërbimin tuaj. Një klient do të jetë shumë i kënaqur kur është i sigurt se ndihma juaj është aty gjatë gjithë procesit, sado e vështirë të jetë. Është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet – e di. Sidoqoftë, mbani një fokus të mprehtë në objektivat tuaja, gjithmonë.

Një pjesë tjetër e menaxhimit të kohës suaj, është të siguroheni që të jepni zgjidhje kur ju dhe siç keni premtuar. Respektimi i kohës së klientit tuaj është jetik për të siguruar që nevojat e tyre janë përmbushur.

Njihni limitet tuaja: Kufijtë tuaj në lidhje me pozicionin tuaj të punës dhe përgjegjësitë, janë shumë të rëndësishme për të zhvilluar një nivel profesional të punonjësit. Gjithmonë do të ketë një moment kur nuk duhet të përgjigjeni. Dhe, në të gjitha këto momente është që të thuash të vërtetën dhe mos ki frikë të thuash se nuk ke përgjigje. Megjithatë, për të mbajtur klientin tuaj të kënaqur edhe në ato situata, më e mira është të bëni pjesën tuaj në gjetjen ose zhvillimin e një zgjidhjeje. Aftësitë bashkëpunuese me kolegjet e tjera janë zgjidhja e parë në çdo problem të përzier.

Si profesionist i teknologjisë, është gjithmonë e rëndësishme të gjesh kohë për të trajnuar veten në të  aftësi jo-teknike  sepse do të mbështeteni tek ata në vendin e punës.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

cilësitë e profesionistëve listë kontrolli për teknikët

Lista e profesionalizmit për tekinkët e IT

Në ditët e sotme, teknologjia i shtyn përpara ekonomitë e botës. Është bërë çelësi për transformimin e vendeve tona të punës dhe mjediseve të tyre. Ajo po rritet me shpejtësi që do të thotë se ka një kërkesë të paprecedentë për profesionistë që lidhen me aftësitë teknologjike. Teknologjia është e zakonshme për çdo industri, biznes, ent qeveritar dhe institucion arsimor në botë. Prandaj, transformimi teknologjik po udhëheq rrugën në çdo sistem dhe mjedis pune. Edhe pse punëdhënësit po kërkojnë profesionistë me një gamë të gjerë aftësish dhe mund të tingëllojë stresuese për t’i arritur këto, të gjithë kanë aftësinë për të lulëzuar. Të gjitha aftësitë janë të lidhura njëra me tjetrën dhe formojnë një fole aftësish progresive që ndihmojnë për të arritur një nivel profesionalizmi në çdo disiplinë. E vetmja gjë e nevojshme është vullneti për të mësuar dhe dashur punën që bëni. Pozitiv
duke qenë i besueshëm
Ka disa gjëra që duhet të jenë të palëkundura. Ju mund të tregoni shumë për dikë nëse i përmbahet fjalës apo jo, dhe kjo thjesht tregon se keni integritet. Nëse thoni se do të bëni diçka, bëjeni. Qoftë kthimi në kohë, përmbushja e një afati ose mbajtja e një premtimi. Dhe nëse ndjeni ose e dini se nuk mund të angazhoheni për diçka për një arsye të mirë dhe të vlefshme, flisni. Është më mirë të jesh i sinqertë dhe të përpiqesh shumë për të kompensuar se sa të premtosh tepër dhe të dështosh të realizosh. Në vendin e punës, ashtu si në jetën tuaj personale, kur i zhgënjeni njerëzit e tjerë, personi që jeni më i zhgënjyer është vetvetja.
Kompetenca e fushës

Të qenit një profesionist kompetent, si teknik, është themeli i profesionalizmit. Nëse jeni duke ndjekur një certifikim Cisco ose tashmë keni një të tillë, ka shumë mundësi që ta merrni seriozisht veten si një profesionist kompetent. Pra, vazhdoni këtë moment duke u përpjekur të jeni ekspert në fushën tuaj dhe sigurohuni që të kuptuarit dhe aftësitë tuaja të jenë gjithmonë të përditësuara.

Ja si ta tregoni:

– Jini kompetent në punën tuaj

-Qëndroni të përditësuar me aftësitë dhe njohuritë e industrisë

-Ndiqni një certifikim Cisco

-Sigurohuni që të kuptoni aftësitë tuaja dhe sigurohuni që ato të jenë gjithmonë të përditësuara.

kontribuojnë në njohuri

A është e rëndësishme shkëmbimi i njohurive për ju? Nëse po, si e demonstroni këtë? A i ofroni ndihmë një kolegu që ka probleme me diçka, apo i mbani njohuritë tuaja për vete me shpresën për të fituar një lloj avantazhi më vonë?

Çfarë ndodh kur një punë shkon mirë? A jeni në qendër të vëmendjes apo jeni të shpejtë për të vënë në dukje kontributin që kanë dhënë të tjerët? Ndarja është një funksion i aftësisë sportive të ekipit dhe është një element kyç i të qenit profesionist në sjelljen tuaj. Të qenit mbështetës i të tjerëve është një sinjal se ju i merrni seriozisht qëllimet kolektive të organizatës suaj dhe se jeni të gatshëm të bashkëpunoni dhe të kontribuoni plotësisht në suksesin e të gjithëve. Është gjithashtu një pjesë vërtet kyçe e udhëheqjes.

ji gjithmonë gati

Të jesh gati është të kesh një mentalitet që të lejon të parashikosh problemet dhe ose t’i shmangësh ato që të ndodhin ose të kesh gati një zgjidhje kur problemi të shfaqet. Të qenit profesionist – dhe ambicioz në karrierën tuaj – zakonisht lidhet me vullnetin për të përparuar në fushën tuaj. Është një masë jo vetëm e angazhimit tuaj, por edhe e inteligjencës suaj, iniciativës suaj dhe vlerës së shtuar që mund t’i sillni një organizate. Mendoni në mënyrë krijuese jo vetëm se cila mund të jetë një zgjidhje ose qasje më e mirë, por edhe për veten tuaj për të zgjeruar gamën e përvojave dhe teknikave.

Qëndroni pozitiv
Mendja dhe energjia e mendimeve tuaja janë komponenti kryesor i gjendjes suaj të të qenit në punë. Puna ndonjëherë është rraskapitëse dhe kjo ju bën të kanalizoni drejt pesimizmit pa e vënë re. Megjithatë, ka teknika që ju ndihmojnë të mbani veten të ngritur edhe kur gjërat shkojnë keq. Një nga këto teknika është kanalizimi i mendimeve tuaja drejt mundësive për të mësuar, për t’u rritur, për të kontribuar dhe për arritjet që vendi i punës duhet t’ju japë. Vendosja e këtyre llojeve të të menduarit brenda jush, si praktikë e ditës, ju kthen në gjendjen e të qenit optimist. Si një teknik, ju jeni një zgjidhës i natyrshëm i problemeve, kështu që shkoni me këtë. Kërkoni sfidat dhe gjeni mjetet për t’i kapërcyer ato. Asnjë punë apo karrierë nuk është kurrë pa probleme, por përqendrohuni te gjërat pozitive, mësoni të merreni me çështjet që lindin me besim, si dhe me vendosmëri, dhe përpiquni për përsosmëri personale. Qëndrimi dhe qasja juaj do të bëjnë një ndryshim të madh në sukseset tuaja profesionale.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching

Postuar ne 11 Mar 2021

New curricula for albanian agriculture vet schools

One of SpoonbillNest’s main goals is to update and improve the school curricula, especially for vocational education and training schools. That is why we have had discussions with “Mihal Shahini” VET school and Solar Green Education (Spain) to create a new program. We are happy to announce that we have come up with the pilot program “Sustainable Curricula for Albanian Agriculture VET Schools” and we plan to start with “Mihal Shahini” school. The program will consist of three courses:

• Sustainable Agriculture
• Sustainable Water Management
• Sustainable Energy
SUSTAINABLE AGRICULTURE COURSE

The Sustainable Agriculture Course is a one-year, 216-hour course, with an emphasis on the preservation of the places and processes for future viability, sustainability, and growth. It will cover topics such as soil conservation and management, soil drainage and water supply, managing farm equipment, and sustainable plant propagation. It will also discuss Value Chain Models for areas such as fruit and vegetable chain, the forest value chain, including forest and plantation management; and grain and seed value chains, including the production of grains and seeds, the concentrated foot plant, and processing grains for human consumption. The main focus will be on sustainable methodologies that promote the long-term viability and health of the soil, water, and food supply.

SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT

Sustainable Water Management is a 36-hour course that focuses on the quality and safety of drinkable water. It covers topics such as microbiological aspects, chemical aspects, and physical aspects of water. It also covers the industrial process, pretreatments, coagulation, flocculation, decantation, filtration, and disinfection through which drinking water undergoes.

SUSTAINABLE ENERGY

Lastly, Sustainable Energy is a 36-hour course as well. The focus of this course will be on renewable energy such as wind and solar energy. More specifically it will discuss what type of sustainable energy can be used locally. This course will also include a practice module for the installment and maintenance of solar panels.

HOW WILL IT BE IMPLEMENTED?

The implementation of this program will start immediately after the approval from the Curriculum Approval Directorate of Albania. The first step will be to train teachers to deliver such knowledge to the students. They will get trained by Solar Green Education, in order to have the same standard. Later on, they will be able to start the application of the curricula and train the students of Mihal Shahini VET school and effectively prepare them for the future. Currently, we are still waiting on the approval, but we are positive about the outcome. This is only our first step toward improving Albanian Agriculture VET schools.

Stay tuned for more updates!

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC Nr. 893625305 | Mundësuar nga Elite Coaching

Punë Kërkues: Si të Shkruani një Resume (CV)

Prania Fizike dhe N’rrjet Resume-ja juaj nuk është thjeshtë një dokument i cili tregon për historikun tuaj profesional, ajo gjithashtu shpalos edhe aspektin tuaj zhvillim kërkues. Resume ndryshe Cv-ja është një dokument i rëndësishëm i cili shpalos tek punëdhënësit e mundshëm të dhëna mbi aftësitë dhe përvojën tuaj. Përditësimi i resume-së është i domosdoshëm për […]

Read More…

Si të Shkruani një Letër Interesi

Shkruani Një Letër Pune Motivuese, Krijoni Më Shumë Mundësi për Veten Çfarë është një Letër InteresiNë çdo aplikim për një pozicion pune kërkohen dy dokumente bazë, një CV rreth kandidatit dhe një Letër Interesi e cila tregon shkurtë dhe qartë për përshtatshmërinë e kandidatit në marrjen e vendit të punës. Kjo letër duhet të jetë […]

Read More…

Vetë-Zhvillim për të arritur pozicionin e drejtuesit në botën e teknologjisë

Çfarë do të thotë Lidership? Si fillim, do të shqyrtojmë shkurtimisht kuptimin e rolit të udhëheqësit në fushën e IT-së. Për të mos u ngatërruar, një menaxher i zoti nuk do të thotë që është udhëheqës.  Udhëheqës quhet ai jneri i cili shkon përtej rolit drejtues. Arritja e tij individuale lidhet ngushtë me arritjet njerëzore […]

Read More…

Aftësitë e Manaxherit të Projektit dhe Shërbimit të Klientit janë  Përparësi për Teknikët IT

Shërbimet e Akademisë Alite

Projekti teknik, gjithashtu projektet në përgjithësi, kërkon një kombinim të aftësive të teknologjisë, biznesit dhe komunikimit në një sintezë profesionale. Këto aftësi të shoqëruara nga një qëndrim i ftohtë ndaj kokës janë thelbësore për të zhvilluar dhe mbajtur oraret duke siguruar që ju të përmbushni etapat. […]

Read More…

Lista e profesionalizmit për tekinkët e IT

Profesionalizmi

Teknologjia tashmë ka shtrirje të gjerë dhe është e njohur në çdo industri, biznes, institucion shtetëror dhe edukues. Prandaj, transformimi teknologjik është në krye të çdo sistemi dhe mjedisi ku ne punojmë. Edhe se punëdhënësit kërkojnë të punësojnë njerëz me aftësi të larta profesionalizmi, dhe kjo mund të duket si stresuese dhe tepër e vështirë, të gjithë kemi mundësinë të zhvillohemi në vetëvete dhe të arrijmë majat e sukseit. […]

Read More…

KURRIKULA PËR SHKOLLAT VET BUJQËSORE NË SHQIPËRI

Albania Vet schools

Bujqësia e Qëndrueshme është një kurs një vjeçar prej 216 orësh, me fokus në ruajtjen e vendeve dhe proceseve për qëndrueshmërinë, dhe zhvillimin e ardhshëm. Kursi mbulon tema të tilla si ruajtja dhe menaxhimi i tokës, kullimi i tokës dhe furnizimi me ujë, menaxhimi i pajisjeve të fermave dhe shumimi i qëndrueshëm i bimëve. […]

Read More…